top of page

IBADAT SORE Kamis, 2 Mei 2024

PERINGATAN SANTO ATANASIUS, USKUP & PUJANGGA GEREJA (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Ya gembala yang terhormat

Terimalah pujian umat

Tuhan sendiri terharu

Bila kami memujimu.


Kristuslah imam abadi

Yang menghidupkan kembali

Umat baru bagi Allah

Bagaikan mempelai indah.


Iapun sudah berkenan

Memilih dan mentahbiskan

Engkau menjadi pelayan

Gembala umat beriman.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ratapku telah Kaujadikan tarian gembira, Alleluia.

 

Mazmur 29 (30)

Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, sebab engkau membebaskan daku*dan tidak membiarkan musuh bersukacita atas kemalanganku.

Ya Tuhan, Allahku, aku berseru,*dan Engkau telah menyembuhkan daku.

Hidupku telah Kauselamatkan dari alam maut, ya Tuhan,*nyawaku Kaubebaskan dari liang kubur.

 

Bernyanyilah bagi Tuhan, hai orang yang dikasihiNya,*persembahkan syukur kepada namaNya yang kudus.

Sesaat saja Tuhan murka, tetapi baik hati seumur hidup,*semalam saja aku menangis, fajar membawa sukacita.

 

Semasih aku sejahtera, aku berkata:*”Aku takkan goyah untuk selama-lamanya”

Tuhan, tatkala Engkau berkenan, aku kuat dan aman,*kini Kaupalingkan wajahMu daripadaku, maka tak berdayalah aku.

KepadaMu, ya Tuhan, aku berseru,*Tuhanku, kasihanilah aku.

 

Apa gunanya bagiMu, jika nyawaku dicabut?*Apa gunanya, jika aku turun ke dalam liang kubur?

Dapatkah debu memuliakan Dikau,*atau mewartakan kesetiaanMu?

Dengarkanlah, ya Tuhan, kasihanilah aku,*Tuhan, jadilah penolong bagiku.

 

Ratapku telah Kaujadikan tarian gembira,†pakaian kabungku Kautanggalkan,*pakaian pesta Kaukenakan padaku.

Maka aku bernyanyi bagiMu dan takkan diam lagi,*Tuhan Allahku, Engkau kupuji selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.1

Ratapku telah Kaujadikan tarian gembira, Alleluia.

 

Ant. 2

Kita diperdamaikan dengan Allah karena kematian Putera-Nya, Alleluia.

 

Mazmur 31 (32)

Berbahagialah orang, bila dosanya diampuni*dan kesalahannya dihapuskan oleh Tuhan.

Berbahagailah orang, bila kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan*dan tulus ikhlas hatinya.

 

Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan,*dan aku mengeluh sepanjang hari.

Siang malam aku sangat Kautekan,*tenagaku lenyap, bagaikan diisap udara yang panas.

 

Maka kuakui dosaku di hadapanMu,*dan kesalahanku tidak kusembunyikan.

Aku berkata: ”Kuakui segala dosaku di hadapan Tuhan”,*maka semua kesalahanku Kauampuni.

 

Sebab itu hendaknya orang saleh berdoa kepadaMu*diwaktu kesesakan.

Bila terjadi banjir besar,*ia tak akan dilanda.

Engkaulah pelindungku dalam kesesakan,*Engkau membebaskan dan menggem-birakan daku.

 

“Aku akan menunjukkan jalan yang harus kautempuh,*Aku akan menasihati dan mendampingi engkau.

Jangan berlaku seperti kuda atau keledai yang tak berakal,*yang harus dikendalikan dengan kekang.”

 

Nasib orang berdosa sengsara belaka,*tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia.

Bersorak gembiralah dalam Tuhan, hai orang saleh,*bersorak-sorailah hai orang jujur!

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Kita diperdamaikan dengan Allah karena kematian Putera-Nya, Alleluia.

 

Ant. 3

Siapa seperti Engkau di antara para dewata, ya Tuhan, siapa seperti Engkau termahsyur dan kudus, Alleluia.

 

Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,*Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar*dan mulai memerintah sebagai raja.

 

Semua bangsa marah,†maka tibalah kemurkaanMu,*tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,†yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Sekarang telah tiba keselamatan,†kekuatan dan pemerintah Allah kita,*telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

 

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba*dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Siapa seperti Engkau di antara para dewata, ya Tuhan, siapa seperti Engkau termahsyur dan kudus, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5: 1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi pen-deritaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela seturut kehendak Allah. Jangan mencari ke-untungan, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah dan mendoakan mereka,* Alleluia, alleluia.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah dan mendoakan mereka,* Alleluia, alleluia.

P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U : Alleluia, alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah dan mendoakan mereka,* Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung  Maria 

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk me­mimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya mem­bagikan jatah gandum ke­pada mereka, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun*kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*yang hina-dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung  Maria 

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk me­mimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya mem­bagikan jatah gandum ke­pada mereka, alleluia.


DOA PERMOHONAN 

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubung­an mereka dengan Allah. Mari­lah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:


U : Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci,* semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya-Mu.


Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa,*maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.


Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka,*maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.


Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,* semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.


Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu,* maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, Engkau mendorong uskup santo Atanasius untuk membela keallahan Putra-Mu. Semoga kami dihibur oleh ajaran dan lindungan­nya dan semakin mengenal dan men­cintai Engkau. Demi Yesus Kristus, Putra­-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam persekutu­an Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

141 views0 comments

Comments


bottom of page