top of page

IBADAT SORE Kamis, 20 Juli 2023

HARI BIASA PEKAN XV (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Kristus Putera Bapa Yang menjadi manusia Kaulah cahaya dunia Yang mencerahkan semua.


Bila semuanya lenyap Engkau akan tinggal tetap Bila segalanya musna Engkau tetap berkuasa.


Bila fajar tampil lagi Terbit hari yang abadi Kau meraja selamanya Berjaya bersama Bapa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat kediamanMu.


Mazmur 131 (132)

I

Ingatlah, ya Tuhan, akan Daud,* dan akan segala kemenangannya.

Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan,* dan berjanji kepada Allah Yakub yang mahakuat:


“Sungguh, aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku,* takkan berbaring di ranjangku,

takkan membiarkan mataku tertidur,* ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap,

sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan,* kediaman bagi Allah Yakub.”


Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata,* telah mengetahuinya di padang Ya’ar.

Marilah kita pergi ke tempat kediaman Tuhan,* bersembah sujud di hadapan tumpuan kakiNya.


Bangunlah, ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatMu,* Engkau beserta tabut kekuatanMu.

Semoga para imamMu berpakaian kesucian,* dan umatMu bersorak kegirangan.

Demi Daud, hambaMu,* janganlah Kaupalingkan wajahMu dari raja yang Kauurapi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat kediamanMu.


Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.

II

Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud* dan tidak akan mengingkarinya:

“Seorang anak kandungmu* akan Kududukkan di atas takhtamu.


Jika para anakmu berpegang pada perjanjianKu* dan pada peraturan yang Kuajarkan kepada mereka,

maka anak merekapun* akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya”


Sebab Tuhan telah memilih Sion* agar menjadi tempat tinggalNya:

“ Di sinilah peristirahatanKu untuk selama-lamanya,* di sini Aku akan tinggal, karena itulah kehendakKu.


Orang jujur akan Kuberkati dengan berlimpah,* orang miskin akan Kukenyangkan.

Para imam akan Kukenakan pakaian kesucian,* dan umat akan bersorak gembira.


Di sana Aku memberikan kekuasaan kepada Daud,* menyediakan cahaya bagi raja yang Kuurapi.

Musuhnya akan Kupermalukan,* tetapi dia akan Kumahkotai kemuliaan.”


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus,


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.


Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, ke-hormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya.


Kidung (Why 11:17-18; 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintahan Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan memper-taruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 3:8-9)

Hendaklah kamu semua seia sekata dan seperasaan. Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara dan bersikap lemah lembut dan rendah hati. Janganlah mem-balas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu telah dipanggil, supaya kamu sendiri juga memperoleh berkat.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan memberi kita makan* Yang paling lezat.

U : Tuhan memberi kita makan* Yang paling lezat.

P : Ia memuaskan kita dengan madu terbaik.

U : Yang paling lezat.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Tuhan memberi kita makan* Yang paling lezat.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Tuhan menurunkan orang yang berkuasa dari takhta, dan mengangkat yang hina-dina.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Tuhan menurunkan orang yang berkuasa dari takhta, dan mengangkat yang hina-dina.


DOA PERMOHONAN

Kristuslah gembala, penolong dan peng-hibur umatNya. Marilah kita penuh bakti menghadap Dia dan berkata:


U : Dengarkanlah kami, ya Allah, pelindungi kami.


Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah memanggil kami masuk ke dalam umatMu yang suci,* semoga kami tetap setia dalam GerejaMu.


Paus kami…. Kauserahi tugas memperhatikan semua jemaat,* berikanlah kepadanya iman yang teguh, harapan yang hidup dan cinta kasih penuh pengertian.


Semoga orang-orang yang berdosa menyesal, yang jatuh bangun kembali,* dan kami semua bertobat dan memperoleh keselamatan.


Engkau telah rela tinggal diperasingan,* ingatlah akan mereka yang tinggal jauh dari keluarga dan tanah air.


Anugerahkanlah kiranya damai abadi* kepada arwah semua orang telah berharap kepadaMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan yang mahamurah, kami ucapkan terima kasih kepadaMu atas hari yang baru lalu ini. Tunjukkanlah belaskasihanMu kepada kami dan lupakanlah kiranya segala kesalahan yang kami perbuat karena kelemahan kami. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara Kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

121 views0 comments

Comments


bottom of page