top of page

IBADAT SORE Kamis, 21 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Santa Perawan Maria

Sambutlah Sabda mulia

Yang berasal dari Bapa

Pangkal kes’lamatan kita.

 

Kar’na kuasa Roh Suci

Engkau jadi bunda murni

Dan mendapat kehormatan

Jadi kediaman Tuhan.

 

Bersoraklah isi surga

Bersama bangsa semua

Tuhan sudah sudi datang

Menyelamatkan yang hilang.

 

Terpujilah Yesus Tuhan

Sepanjang segala zaman

Bersama Bapa dan RohNya

Tetap jaya selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dari Sion akan datang raja yang harus memerintah. Tuhan, Imanuel Agung, itulah nama-Nya.

 

Mazmur 71 (72)

I

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja,*dan anugerahkanlah keadilanMu kepadanya.

Semoga ia memerintah umatMu sesuai dengan hukum,*dan para hambaMu yang miskin dengan adil.

 

Hendaknya gunung-gunung pun menghasilkan kemakmuran umat,*dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,*menolong kaum miskin dan menghan-curkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,*turun-temurun selama bulan beredar.

 

Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,*bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya*dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,*dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.

 

Para penguasa akan berlutut di depannya,*dan musuhMusuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh†akan datang membawa persembahan,*raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,*dan segala bangsa menjadi hamba baginda.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Dari Sion akan datang raja yang harus memerintah. Tuhan, Imanuel Agung, itulah nama-Nya.

 

Ant. 2

Hendaklah kamu tabah, kamu akan menyaksikan bantuan Tuhan datang padamu.

 

II

Ya Allah, rajaMu membebaskan orang miskin yang berseru,*ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan mis-kin*dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,*sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.

 

Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,*semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,*semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.

 

Semoga ia hidup selama-lamanya,*dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya*dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,*hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah namaNya yang mulia selamalamanya,*seluruh bumi penuh kemuliaanNya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Hendaklah kamu tabah, kamu akan menyaksikan bantuan Tuhan datang padamu.

 

Ant. 3

Aku memandang ke arah Tuhan, aku mengharapkan Allah penyelamatku.

 

Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,*Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar*dan mulai memerintah sebagai raja.

 

Semua bangsa marah,†maka tibalah kemurkaanMu,*tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,†yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Sekarang telah tiba keselamatan,†kekuatan dan pemerintah Allah kita,*telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

 

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba*dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Aku memandang ke arah Tuhan, aku mengharapkan Allah penyelamatku.


BACAAN SINGKAT (Yak 5:7-8,9b)

Saudara sekalian, hendaklah kamu sabar menantikan kedatangan Tuhan, seperti seorang petani menunggu, sampai ladangnya menghasilkan buah yang berharga. Dan sementara ia menanti dengan sabar, turunlah hujan. Maka, hendaklah kamu pun sabar dan tabah hati, sebab sudah mendekatlah hari ke­datangan Tuhan. Awas, hakim sudah di ambang pintu.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Datanglah, ya Tuhan, dan terbitlah laksana surya. Sinarilah kegelapan dunia dengan cahaya kehidupan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Datanglah, ya Tuhan, dan terbitlah laksana surya. Sinarilah kegelapan dunia dengan cahaya kehidupan.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara terkasih, Kristus, cahaya terang-benderang, telah dijanjikan oleh para nabi kepada orang yang meringkuk dalam kegelapan maut. Marilah kita memohon dan berseru:


U : Datanglah, ya Tuhan Yesus.


Sabda Allah, pada awal mula Engkau menciptakan segala-segalanya, dan pada masa akhir ini Engkau menjadi manusia seperti kami,* datanglah dan lepaskanlah kami dari kematian.


Cahaya kebenaran, Engkau menerangi setiap insan,* datanglah dan halaukanlah kegelapan yang membutakan hati kami.


Putra tunggal, Engkau bersatu dengan Bapa,* datanglah dan nyatakanlah kepada kami kebaikan hati Allah Bapa.


Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk menjadi manusia bersama kami,* angkatlah orang yang menerima Engkau menjadi putra Allah.


Engkau membuka pintu-pintu penjara,* sambutlah orang yang mengetuk pintu, ke dalam perjamuan nikah surgawi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena ke­datangan Putra-Mu sebagai manusia lemah. Semoga kami, umat-Mu, kelak memperoleh kurnia hidup abadi karena kedatangan-Nya sebagai penguasa mulia. Sebab Dialah Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

144 views0 comments

コメント


bottom of page