top of page

IBADAT SORE Kamis, 25 April 2024

PESTA SANTO MARKUS, PENGARANG INJIL (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Para rasul ketakutan

Susah tidak terhiburkan

Sebab Tuhannya dibunuh

Semua harapan runtuh.


Namun tersiar berita

Yang sungguh tidak terduga

Para wanita mengira

Melihat Yesus berjaya.


Para rasulpun terkesan

Akan penampakan Tuhan

Dan mereka ditugaskan

Mewartakan kebangkitan.


Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang bangkit tak terkalahkan

Bersama Bapa dan Roh-Nya

Sepanjang segala masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Aku menjadi pelayan Injil sesuai dengan rahmat yang diberikan Allah kepadaku, Alleluia


Mazmur 115 (116B, 10-19)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*

“Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*

“semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas*

segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*

sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*

kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,*

Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu*

sambil menyerukan nama Tuhan

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,*

di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Aku menjadi pelayan Injil sesuai dengan rahmat yang diberikan Allah kepadaku, Alleluia


Ant. 2.

Segala-galanya kulakukan demi Injil,agar aku boleh mengecap berkatnya, Alleluia.


Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,*

kita seperti orang yang bermimpi.

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa*

dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:*

“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*

sebab itu kita bersukacita.

Tuhan telah memulihkan nasib kita,*

seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*

akan menuai dengan bersorak-sorai.

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:*

ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Segala-galanya kulakukan demi Injil, agar aku boleh mengecap berkatnya, Alleluia.


Ant. 3.

Kepadaku telah diberikan kurnia mewartakan kepada bangsa-bangsa kekayaan Kristus yang tak ternilai, Alleluia.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†

yang telah memberkati kita dalam Kristus*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya†

dengan perantaraan Yesus Kristus*

karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia†

yang dianugerahkan-Nya kepada kita*

dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,†

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†

Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*

sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan bumi*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Kepadaku telah diberikan kurnia mewartakan kepada bangsa-bangsa kekayaan Kristus yang tak ternilai, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Kol 1:3a-6)

Semoga Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus memberikan rahmat dan damai kepadamu. Kami selalu mengucapkan syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu sudah kamu dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil. Injil itu telah sampai kepadamu seperti kepada seluruh dunia, dan berbuah serta berkembang di mana-mana seperti di antara kamu.


LAGU SINGKAT

P : Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa,* Alleluia, Alleluia.

U : Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa,* Alleluia, Alleluia.

P : Dan karya-Nya yang agung.

U : Alleluia, Alleluia

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa,* Alleluia, Alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung  Maria 

Sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya, yaitu sabda yang diwartakan ke­­pada­mu, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun*kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*yang hina-dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung  Maria 

Sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya, yaitu sabda yang diwartakan ke­­pada­mu, Alleluia.


DOA PERMOHONAN 

Allah, Bapa segala cahaya telah me­manggil kita kepada kebenaran iman dengan Injil Putra-Nya. Marilah kita berdoa bagi umat-Nya dan berkata:


U: Ingatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan.


Bapa, Engkau telah membangkitkan Putra-Mu dari alam maut,* semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai ke ujung bumi.


Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang papa,* semoga kami mewartakan Injil dengan ikhlas dan berani.


Engkau mengutus Putra-Mu untuk menaburkan benih sabda-Mu,* semoga sabda-Mu membawa hasil yang menggembirakan hati.


Engkau mengutus Putra-Mu untuk memperdamaikan dunia dengan Dikau dalam darah-Nya,* semoga semua orang hidup dalam damai dengan Dikau dan dengan sesamanya.


Engkau mentakhtakan Putra-Mu di sisi kanan-Mu dalam kemuliaan surgawi,* semoga orang beriman yang telah meninggal Kauterima dalam kerajaan-Mu.


BAPA KAMI   


DOA PENUTUP

Allah, penyelamat umat manusia, pengarang Injil-Mu Santo Markus, Kau anugerahi kurnia mewartakan kabar gembira. Semoga pengajarannya ber­manfaat bagi kami, sehingga kami mengikuti jejak Kristus dengan setia. Sebab Dialah Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, dalam per­sekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

197 views0 comments

Comments


bottom of page