top of page

IBADAT SORE, Kamis 26 Januari 2023

PERINGATAN SANTO TIMOTIUS DAN TITUS, USKUP (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kita semua gembira

Sambil mengenangkan jasa

Para gembala Gereja

Yang cinta pada umatnya.


Jiwa raga seluruhnya

Dibaktikan dengan nyata

Supaya kawanan Tuhan

Sungguh terjamin dan aman.


Segala mara bahaya

Ditangkis gagah perkasa

Mereka tak kenal lelah

Melayani umat Allah.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat ke-diamanMu.

Mazmur 131 (132)

I

Ingatlah, ya Tuhan, akan Daud,* dan akan segala kemenangannya.

Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan,* dan berjanji kepada Allah Yakub yang mahakuat:


“Sungguh, aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku,* takkan berbaring di ranjangku,

takkan membiarkan mataku tertidur,* ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap,

sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan,* kediaman bagi Allah Yakub.”


Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata,* telah mengetahuinya di padang Ya’ar.

Marilah kita pergi ke tempat kediaman Tuhan,* bersembah sujud di hadapan tumpuan kakiNya.


Bangunlah, ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatMu,* Engkau beserta tabut kekuatanMu.

Semoga para imamMu berpakaian kesucian,* dan umatMu bersorak kegirangan.

Demi Daud, hambaMu,* janganlah Kaupalingkan wajahMu dari raja yang Kauurapi.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat ke-diamanMu.


Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.

II

Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud* dan tidak akan mengingkarinya:

“Seorang anak kandungmu* akan Kududukkan di atas takhtamu.


Jika para anakmu berpegang pada perjanjianKu* dan pada peraturan yang Kuajarkan kepada mereka,

maka anak merekapun* akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya”


Sebab Tuhan telah memilih Sion* agar menjadi tempat tinggalNya:

“ Di sinilah peristirahatanKu untuk selama-lamanya,* di sini Aku akan tinggal, karena itulah kehendakKu.


Orang jujur akan Kuberkati dengan berlimpah,* orang miskin akan Kukenyangkan.

Para imam akan Kukenakan pakaian kesucian,* dan umat akan bersorak gembira.


Di sana Aku memberikan kekuasaan kepada Daud,* menyediakan cahaya bagi raja yang Kuurapi.

Musuhnya akan Kupermalukan,* tetapi dia akan Kumahkotai kemuliaan.”


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus,


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.


Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya.

Kidung (Why 11:17-18; 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintahan Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan memper-taruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5: 1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi penderitaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemulia­an yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawan­­an Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan suka rela seturut ke­hendak Allah. Jangan mencari ke­untungan, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang di­percayakan kepadamu. Tetapi hen­dak­lah kamu men­jadi teladan bagi kawanan­mu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemulia­an yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.

P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U : Dan mendoakan mereka.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Marilah kita berlaku adil dan saleh, sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Marilah kita berlaku adil dan saleh, sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubung­an mereka dengan Allah. Marilah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:

U: Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.

Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci, * semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya-Mu.

Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa, *maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.

Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka, * maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.

Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus, * semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.

Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu, * maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, santo Timotius dan Titus Kauluhurkan dalam kegiatan sebagai rasul. Semoga berkat doa mereka kami hidup di dunia ini secara adil dan saleh, hingga nanti dapat diterima di tanah air surgawi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

103 views0 comments

Comentarios


bottom of page