top of page

IBADAT SORE Kamis, 4 Januari 2024

HARI BIASA MASA NATAL (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Putra tunggal Bapa

Yang menebus manusia

Sudah lahir dari dulu

Sebelum adanya waktu.

 

Engkaulah cahaya Bapa

Harapan kami semua

Dengarkanlah doa kami

Yang kami panjatkan ini.

 

Untuk membebaskan kami

Engkau merendahkan diri

Lahir dari perawan murni

Tak berdaya bagai bayi.

 

Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari perawan

Serta Bapa dan Roh Suci

Mulialah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ya Tuhan, aku berseru , dan Engkau menyembuhkan daku; Engkau kupuji selama-lamanya.

 

Mazmur 29 (30)

Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, sebab engkau membebaskan daku*dan tidak membiarkan musuh bersukacita atas kemalanganku.

Ya Tuhan, Allahku, aku berseru,*dan Engkau telah menyembuhkan daku.

Hidupku telah Kauselamatkan dari alam maut, ya Tuhan,*nyawaku Kaubebaskan dari liang kubur.

 

Bernyanyilah bagi Tuhan, hai orang yang dikasihiNya,*persembahkan syukur kepada namaNya yang kudus.

Sesaat saja Tuhan murka, tetapi baik hati seumur hidup,*semalam saja aku menangis, fajar membawa sukacita.

 

Semasih aku sejahtera, aku berkata:*”Aku takkan goyah untuk selama-lamanya”

Tuhan, tatkala Engkau berkenan, aku kuat dan aman,*kini Kaupalingkan wajahMu daripadaku, maka tak berdayalah aku.

KepadaMu, ya Tuhan, aku berseru,*Tuhanku, kasihanilah aku.

 

Apa gunanya bagiMu, jika nyawaku dicabut?*Apa gunanya, jika aku turun ke dalam liang kubur?

Dapatkah debu memuliakan Dikau,*atau mewartakan kesetiaanMu?

Dengarkanlah, ya Tuhan, kasihanilah aku,*Tuhan, jadilah penolong bagiku.

 

Ratapku telah Kaujadikan tarian gembira,†pakaian kabungku Kautanggalkan,*pakaian pesta Kaukenakan padaku.

Maka aku bernyanyi bagiMu dan takkan diam lagi,*Tuhan Allahku, Engkau kupuji selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant.1

Ya Tuhan, aku berseru , dan engkau menyembuhkan daku; Engkau kupuji selama-lamanya.

 

Ant. 2

Berbahagialah orang, bila kejahatan­nya tidak diperhitungkan Tuhan.

 

Mazmur 31 (32)

Berbahagialah orang, bila dosanya diampuni*dan kesalahannya dihapuskan oleh Tuhan.

Berbahagailah orang, bila kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan*dan tulus ikhlas hatinya.

 

Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan,*dan aku mengeluh sepanjang hari.

Siang malam aku sangat Kautekan,*tenagaku lenyap, bagaikan diisap udara yang panas.

 

Maka kuakui dosaku di hadapanMu,*dan kesalahanku tidak kusembunyikan.

Aku berkata: ”Kuakui segala dosaku di hadapan Tuhan”,*maka semua kesalahanku Kauampuni.

 

Sebab itu hendaknya orang saleh berdoa kepadaMu*diwaktu kesesakan.

Bila terjadi banjir besar,*ia tak akan dilanda.

Engkaulah pelindungku dalam kesesakan,*Engkau membebaskan dan menggem-birakan daku.

 

“Aku akan menunjukkan jalan yang harus kautempuh,*Aku akan menasihati dan mendampingi engkau.

Jangan berlaku seperti kuda atau keledai yang tak berakal,*yang harus dikendalikan dengan kekang.”

 

Nasib orang berdosa sengsara belaka,*tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia.

Bersorak gembiralah dalam Tuhan, hai orang saleh,*bersorak-sorailah hai orang jujur!

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Berbahagialah orang, bila kejahatan­nya tidak diperhitungkan Tuhan.

 

Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepadaNya

 

Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,*Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar*dan mulai memerintah sebagai raja.

 

Semua bangsa marah,†maka tibalah kemurkaanMu,*tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,†yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Sekarang telah tiba keselamatan,†kekuatan dan pemerintah Allah kita,*telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

 

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba*dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepadaNya


BACAAN SINGKAT (1Yoh 1:5b-7)

Allah itu terang, dan kegelapan sama sekali tidak ada padaNya. Jika kita hidup di dalam terang, seperti Allah hidup di dalam terang, kita akan bersatu dan rukun, dan darah Yesus PutraNya akan menyucikan kita dari segala dosa.


LAGU SINGKAT

P : Sabda menjadi manusia lemah,*Alleluya, alleluya.

U : Sabda menjadi manusia lemah,*Alleluya, alleluya.

P : Dan tinggal di antara kita.

U : Alleluya, alleluya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Aku berasal dari Bapa dan datang ke dunia. Aku datang bukan atas nama-Ku sendiri, melainkan Bapa-Ku yang mengutus Aku.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Aku berasal dari Bapa dan datang ke dunia. Aku datang bukan atas nama-Ku sendiri, melainkan Bapa-Ku yang mengutus Aku.


DOA PERMOHONAN

Bersama dengan semua saudara yang bersatu dengan kita dalam doa, hendak­nya kita memuji Allah dan berkata:


U : Tunjukkanlah belaskasihanMu kepada kami, ya Tuhan.


Bapa yang kudus, kami berdoa kepadaMu bagi mereka yang mengenal Engkau hanya berdasarkan terang akal budi,* agar mereka Kausinari juga dengan cahaya Injil PutraMu.


Perhatikanlah semua orang yang hidup di luar GerejaMu, dan yang mencari pembebasan dari kesukaran hidup manusia,*agar mereka menjumpai Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan.


Bantulah semua orang yang hidup dengan takwa seturut keyakinannya,* agar mereka sampai kepada cahaya mulia Kristus.


Sucikanlah selalu hati orang yang percaya kepadaMu,* agar mereka semakin jelas mengenal Engkau.


Perlihatkanlah kemurahanMu terhadap orang-orang mati,* dan kenakanlah kemuliaan para pilihanMu pada mereka.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, Kristus telah datang sebagai cahaya untuk menebus manusia. Semoga cahaya-Mu itu senantiasa bersinar dalam hati kami. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

133 views0 comments

Comments


bottom of page