top of page

IBADAT SORE Kamis, 7 Maret 2024

HARI BIASA PEKAN III PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.

 

Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.

 

Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat ke-diamanMu.

 

Mazmur 131 (132)

I

Ingatlah, ya Tuhan, akan Daud,*dan akan segala kemenangannya.

Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan,*dan berjanji kepada Allah Yakub yang mahakuat:

 

“Sungguh, aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku,*takkan berbaring di ranjangku,

takkan membiarkan mataku tertidur,*ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap,

sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan,*kediaman bagi Allah Yakub.”

 

Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata,*telah mengetahuinya di padang Ya’ar.

Marilah kita pergi ke tempat kediaman Tuhan,*bersembah sujud di hadapan tumpuan kakiNya.

 

Bangunlah, ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatMu,*Engkau beserta tabut kekuatanMu.

Semoga para imamMu berpakaian kesucian,*dan umatMu bersorak kegirangan.

Demi Daud, hambaMu,*janganlah Kaupalingkan wajahMu dari raja yang Kauurapi.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

UmatMu bersorak kegirangan, ya Tuhan, sambil menuju tempat kediamanMu.

 

Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.

 

II

Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud*dan tidak akan mengingkarinya:

“Seorang anak kandungmu*akan Kududukkan di atas takhtamu.

 

Jika para anakmu berpegang pada perjanjianKu*dan pada peraturan yang Kuajarkan kepada mereka,

maka anak merekapun*akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya”

 

Sebab Tuhan telah memilih Sion*agar menjadi tempat tinggalNya:

“ Di sinilah peristirahatanKu untuk selama-lamanya,*di sini Aku akan tinggal, karena itulah kehendakKu.

 

Orang jujur akan Kuberkati dengan berlimpah,*orang miskin akan Kukenyangkan.

Para imam akan Kukenakan pakaian kesucian,*dan umat akan bersorak gembira.

 

Di sana Aku memberikan kekuasaan kepada Daud,*menyediakan cahaya bagi raja yang Kuurapi.

Musuhnya akan Kupermalukan,*tetapi dia akan Kumahkotai kemuliaan.”

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus,

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalNya.

 

Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, ke-hormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya.

 

Kidung (Why 11:17-18; 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,*Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar*dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,†maka tibalah kemurkaanMu,*tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,†yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

 

Sekarang telah tiba keselamatan,†kekuatan dan pemerintahan Allah kita,*telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

 

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba*dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan memper-taruhkan nyawanya,*oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan; dan semua bangsa mengabdi kepadaNya


BACAAN SINGKAT (Yak 4:7-8.10)

Tunduklah kepada Allah! Lawanlah setan, maka ia akan lari dari padamu. Dekatilah Allah, dan Ia akan mendekati kamu. Tahirkanlah tanganmu, hari kamu orang-orang berdosa! sucikanlah hatimu, hari kamu yang mendua hati! Rendah­kanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,*Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,*Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55) Ant. Kidung Maria Seorang wanita dari antara orang banyak berseru kepada Yesus: Berbahagia­lah ini yang telah mengandung dan menyusui Engkau. Tetapi Yesus berkata: Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria Seorang wanita dari antara orang banyak berseru kepada Yesus: Berbahagia­lah ini yang telah mengandung dan menyusui Engkau. Tetapi Yesus berkata: Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya.


DOA PERMOHONAN

Kristus Tuhan kita, telah memberi perintah baru untuk saling mencintai. Marilah kita mohon dengan rendah hati:


U : Kobarkanlah api cinta kasih umat-Mu, ya Tuhan.


Guru yang baik, ajarilah kami mencintai Engkau dalam saudara-saudara kami,* dan berbuat baik kepada-Mu dalam diri mereka.


Di salib Engkau telah memintakan ampun bagi algojo-algojo-Mu,* semoga kami mencintai musuh-musuh kami dan berdoa bagi orang yang menganiaya kami.


Berkat kurnia tubuh dan darah-Mu, teguhkanlah iman harapan dan cinta kasih kami,* kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang bersedih hati, dan berilah pengharapan kepada yang putus asa.


Cahaya dunia, dengan pembasuhan Engkau membuka mata orang yang lahir buta,* terangilah hati para calon baptis dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan.


Puaskanlah semua orang yang telah meninggal, dengan kebaikan-Mu yang kekal,* dan masukkanlah kamipun kelak dalam bilangan para pilihan-Mu.


BAPA KAMI 

 

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, hari raya Paskah semakin mendekat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami makin giat mempersiapkan diri untuk perayaan yang menyelamatkan itu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

192 views0 comments

Comentários


bottom of page