top of page

IBADAT SORE Kamis, 9 Juni 2022

HARI BIASA PEKAN X (H)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.


MADAH

Yesus Kristus Putera Bapa Yang menjadi manusia Kaulah cahaya dunia Yang mencerahkan semua.


Bila semuanya lenyap Engkau akan tinggal tetap Bila segalanya musna Engkau tetap berkuasa.


Bila fajar tampil lagi

Terbit hari yang abadi

Kau meraja selamanya

Berjaya bersama Bapa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.


Mazmur 71 (72)

I

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja,* dan anugerahkanlah keadilanMu kepadanya.

Semoga ia memerintah umatMu sesuai dengan hukum,* dan para hambaMu yang miskin dengan adil.


Hendaknya gunung-gunung pun menghasilkan kemakmuran umat,* dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,* menolong kaum miskin dan menghan-curkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,* turun-temurun selama bulan beredar.


Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,* bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya* dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,* dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.


Para penguasa akan berlutut di depannya,* dan musuhMusuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh† akan datang membawa persembahan,* raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,* dan segala bangsa menjadi hamba baginda.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.


Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.


II

Ya Allah, rajaMu membebaskan orang miskin yang berseru,* ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan mis-kin* dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,* sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.


Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,* semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,* semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.


Semoga ia hidup selama-lamanya,* dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya* dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,* hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah namaNya yang mulia selamalamanya,* seluruh bumi penuh kemuliaanNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.


Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, ke-kuatan dan pemerintahan Allah kita.


Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.


Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintah Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 1:22-23)

Kamu telah menyucikan dirimu karena taat kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang baka, yaitu sabda Allah yang hidup dan kekal.


LAGU SINGKAT

P : Tuhanlah gembalaku,* Aku takkan berkekurangan.

U : Tuhanlah gembalaku,* Aku takkan berkekurangan.


P : Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau.

U : Aku takkan berkekurangan.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Tuhanlah gembalaku,* Aku takkan berkekurangan.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Tuhan memuaskan orang yang lapar akan keadilan dan melimpahi mereka dengan kebaikan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Tuhan memuaskan orang yang lapar akan keadilan dan melimpahi mereka dengan kebaikan.


DOA PERMOHONAN

Tuhan dan penyelamat kita melimpahi umatNya dengan segala berkat rohani. Marilah kita mengarahkan hati kepadaNya dan berdoa:


U : Berkatilah umatMu, ya Tuhan.


Allah yang maharahim, lindungilah paus kami bapa….. dan uskup kami bapa….,* dan anugerahilah mereka kesehatan dan kebijaksanaan demi kepentingan Gereja.

Lindungilah tanah air kami dengan murah hati, ya Tuhan,* dan bebaskanlah kami dari segala malapetaka.

Undanglah banyak pemuda untuk mengikuti panggilanMu,* semoga mereka berani meninggalkan segala sesuatu demi Kerajaan Allah.

Peliharalah pemudi-pemudi yang ber-tekad hidup sebagai perawan,* supaya mereka dapat mengikuti Engkau, Anak domba Allah.

Semoga orang-orang mati beristirahat dalam damai abadi,* dan kami semakin erat bersatu dengan mereka dlm iman.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Tuhan yang mahamurah, kami memuji Engkau dalam ibadat sore ini. Semoga kami setia mengindahkan perintahMu dan tekun merenungkan sabdaMu, supaya pantas melihat cahaya kehidupan abadi. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

115 views0 comments

コメント


bottom of page