top of page

IBADAT SORE, Kamis 9 Maret 2023

HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan Supaya kami bertahan Dalam pantang dan puasa Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat Yang kini bertobat Ampunilah dosa kami Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami Di masa Prapaskah ini Agar pantas merayakan Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.

Mazmur 71 (72)

I

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja,* dan anugerahkanlah keadilanMu kepadanya.

Semoga ia memerintah umatMu sesuai dengan hukum,* dan para hambaMu yang miskin dengan adil.


Hendaknya gunung-gunung pun menghasilkan kemakmuran umat,* dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,* menolong kaum miskin dan menghan-curkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,* turun-temurun selama bulan beredar.


Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,* bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya* dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,* dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.


Para penguasa akan berlutut di depannya,* dan musuhMusuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh† akan datang membawa persembahan,* raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,* dan segala bangsa menjadi hamba baginda.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.


Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

II

Ya Allah, rajaMu membebaskan orang miskin yang berseru,* ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan mis-kin* dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,* sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.


Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,* semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,* semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.


Semoga ia hidup selama-lamanya,* dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya* dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,* hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah namaNya yang mulia selamalamanya,* seluruh bumi penuh kemuliaanNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.


Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.

Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.


Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaanMu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,† yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.


Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintah Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.


Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (Yak 4:7-8.10)

Tunduklah kepada Allah! Lawanlah setan, maka ia akan lari dari padamu. Dekatilah Allah, dan Ia akan mendekati kamu. Tahirkanlah tanganmu, hari kamu orang-orang berdosa! sucikanlah hatimu, hari kamu yang mendua hati! Rendah­kanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Orang kaya itu minta setetes air, padahal tatkala masih hidup ia tak mau memberikan remah-remah roti kepada Lazarus.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Orang kaya itu minta setetes air, padahal tatkala masih hidup ia tak mau memberikan remah-remah roti kepada Lazarus.


DOA PERMOHONAN

Kristus Tuhan kita, telah memberi perintah baru untuk saling mencintai. Marilah kita mohon dengan rendah hati:

U : Kobarkanlah api cinta kasih umat-Mu, ya Tuhan.

Guru yang baik, ajarilah kami mencintai Engkau dalam saudara-saudara kami,* dan berbuat baik kepada-Mu dalam diri mereka.

Di salib Engkau telah memintakan ampun bagi algojo-algojo-Mu,* semoga kami mencintai musuh-musuh kami dan berdoa bagi orang yang menganiaya kami.

Berkat kurnia tubuh dan darah-Mu, teguhkanlah iman harapan dan cinta kasih kami,* kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang bersedih hati, dan berilah pengharapan kepada yang putus asa.

Cahaya dunia, dengan pembasuhan Engkau membuka mata orang yang lahir buta,* terangilah hati para calon baptis dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan.

Puaskanlah semua orang yang telah meninggal, dengan kebaikan-Mu yang kekal,* dan masukkanlah kamipun kelak dalam bilangan para pilihan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, Engkau memulihkan dan mencintai kesucian. Arahkanlah hati kami kepada-Mu, supaya dengan kekuatan Roh-Mu kami teguh dalam iman dan giat dalam karya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

95 views0 comments

Comments


bottom of page