top of page

IBADAT SORE Minggu, 11 Desember 2022

HARI MINGGU ADVEN III (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta bintang mulia Cahaya kami semua Kristus penebus ilahi Kabulkanlah doa kami.


HatiMu sungguh berduka Kar’na umatMu berdosa Syukurlah Engkau berkenan Melimpahkan pengampunan


Pada kepenuhan masa Engkau jadi manusia Lahir dari bunda murni Sahaja dan rendah hati.


Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah Bersama Roh mahamulya Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Yerusalem, bersukacitalah dengan kegembiraan besar, sebab Penyelamat akan datang padamu, alleluya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.


Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Yerusalem, bersukacitalah dengan kegembiraan besar, sebab Penyelamat akan datang padamu, alleluya.


Ant. 2

Aku, Tuhan, menegakkan keadilan. Karya keselamatanku takkan Kutunda lagi.

Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,* dalam lingkungan orang jujur dan ditengah umat.


Agunglah karya Tuhan,* layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,* keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,* Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,* Ia selalu ingat akan perjanjianNya.


Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya* dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,* segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,* diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,† diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,* kudus dan dahsyatlah namaNya.


Sikap yang takwa itu pangkal kebijak-sanaan,† besarlah ganjaran bagi orang yang ber-pegang padanya,* terpujilah Tuhan selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Aku, Tuhan, menegakkan keadilan. Karya keselamatanku takkan Kutunda lagi.


Ant. 3

Hendaknya kita berlaku adil dan saleh sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.

Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya. Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusanNya. Alleluya.


Alleluya. Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluya.


Alleluya. Sebab Tuhan, Allah kita yang maha-kuasa,* sudah menjadi raja. Alleluya.


Alleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluya.


Alleluya. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelaiNya sudah siap berhias. Alleluya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Hendaknya kita berlaku adil dan saleh sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.


BACAAN SINGKAT (Flp 4:4-5)

Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

“Saudarakah yang ditunggu kedatang­annya atau orang lainkah yang harus di­nantikan?” – “Beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu saksikan: orang buta melihat, orang mati di­hidup­kan, dan amanat sukacita di­wartakan kepada kaum papa.”

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

“Saudarakah yang ditunggu kedatang­annya atau orang lainkah yang harus di­nantikan?” – “Beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu saksikan: orang buta melihat, orang mati di­hidup­kan, dan amanat sukacita di­wartakan kepada kaum papa.”


DOA PERMOHONAN

Penebus kita Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon dengan rendah hati:


U : Datanglah dan tinggallah beserta kami, ya Tuhan.

Yesus, Putra Allah yang mahatinggi, kedatanganMu telah diwartakan Gabriel kepada perawan Maria,* datanglah untuk meraja atas bangsaMu selama-lamanya.

Yesus, Allah yang kudus, dalam kandungan Elisabet bersoraklah Yohanes yang menjadi perintis bagiMu,* datanglah untuk memberikan kegembiraan dan keselamatan kepada segenap bumi.

Yesus, penebus, namaMu telah diwartakan malaikat kepada Santo Yusuf,* datanglah untuk menyelamatkan bangsaMu dari dosanya.

Yesus, terang dunia, Engkau telah dinanti-nantikan oleh Simeon beserta orang-orang saleh lainnya,* datanglah untuk menghiburkan kami.

Yesus, fajar cemerlang,Engkau telah menunjungi kami seturut sabda Zakharia,* datanglah untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Bapa, lihatlah umatMu, yang tekun menantikan pesta kelahiran PutraMu. Kami mohon, semoga kami dapat me­nikmati bahagia sebesar itu dan dapat merayakannya dengan Kebaktian yang meriah. Demi Yesus Kristus, PutraMu dan pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

111 views0 comments

Comentários


bottom of page