top of page

IBADAT SORE Minggu, 12 Mei 2024

HARI MINGGU PASKAH VII (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Datanglah Roh mahasuci

Kunjungilah hati kami

Penuhilah dengan rahmat

Agar suci dan selamat.


Engkaulah penghibur kami

Rahmat Allah mahatinggi

Engkaulah pancaran cinta

Yang menguatkan segala.


Engkau tangan kanan Bapa

Yang membagikan kurnia

Engkau sudah dijanjikan

Oleh Yesus Kristus Tuhan.


Tolonglah kami, Roh suci

Dengan pengaruh ilahi

Agar mengikuti Putra

Slalu mengasihi Bapa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Setelah menyucikan dunia dari dosa, Tuhan kini bertakhta di surga di sisi Allah yang mahaagung, Alleluia.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Setelah menyucikan dunia dari dosa, Tuhan kini bertakhta di surga di sisi Allah yang mahaagung, Alleluia.


Ant. 2.

Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya, Alleluia.


Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,*dalam lingkungan orang jujur dan ditengah umat.

 

Agunglah karya Tuhan,*layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,*keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,*Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,*Ia selalu ingat akan perjanjianNya.

 

Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya*dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,*segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,*diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,†diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,*kudus dan dahsyatlah namaNya.

 

Sikap yang takwa itu pangkal kebijak-sanaan,†besarlah ganjaran bagi orang yang ber-pegang padanya,*terpujilah Tuhan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya, Alleluia.


Ant. 3.

Alleluia, Tuhan kita sudah menjadi raja. Marilah kita bersorak-sorai dan memuliakan Dia, Alleluia.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,*

karena benar dan adillah segala keputusan-Nya. Alleluia.

Alleluia.

Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya,*

semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluia.

Alleluia.

Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,*

sudah menjadi raja. Alleluia.

Alleluia.

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,*

marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluia.

Alleluia.

Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,*

dan mempelai-Nya sudah siap berhias. Alleluia.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Alleluia, Tuhan kita sudah menjadi raja. Marilah kita bersorak-sorai dan memuliakan Dia, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 10,12:14)

Kristus mempersembahkan hanya satu kurban demi dosa-dosa. Lalu ia duduk di sebelah kanan Allah sampai selama-lamanya, sambil menantikan saat musuh-musuh-Nya dijadikan tumpuan kaki-Nya. Dengan satu kurban Ia menyempurna­kan orang yang dikuduskan­-Nya untuk selama-lamanya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan sungguh telah bangkit, *Alleluya, alleluya.

U : Tuhan sungguh telah bangkit, *Alleluia, alleluia.  

P  : Dan memperlihatkan diri kepada Simon.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Tuhan sungguh telah bangkit, *Alleluya, alleluya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Apabila penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang ke luar dari Bapa, Ia akan memberi kesaksian tentang Aku, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.


Sebab Ia memperhatikan daku,*

hamba-Nya yang hina ini.


Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.


Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah nama-Nya.


Kasih sayang-Nya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*

dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.


Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*

yang hina-dina diangkat-Nya.


Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.


Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Apabila penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang ke luar dari Bapa, Ia akan memberi kesaksian tentang Aku, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus Tuhan kita telah wafat, bangkit dan selalu menjadi perantara kita. Maka marilah kita memohon pada-Nya dengan gembira:


U: Raja pemenang, dengarkanlah kami.


Kristus, cahaya dan keselamatan segala bangsa,* curahkanlah api Roh kudus atas kami yang mewartakan kebangkitan-Mu.


Semoga umat Israel menyadari bahwa pengharapannya terpenuhi dalam Engkau, ya Kristus,* dan seluruh bumi mengenal kemuliaan-Mu.


Semoga kami bersatu dengan para kudus-Mu,* dan bersama mereka kelak dapat melepaskan lelah dan beristirahat dari segala jerih payah.


Engkau telah mengalahkan musuh-Mu, yakni kematian, maka kalahkanlah musuh-Mu dalam diri kami juga,* agar kami dapat hidup bagi-Mu, pemenang yang takkan mati lagi.


Engkau taat sampai mati, dan bertakhta di sebalah kanan Bapa,* perkenankanlah saudara-saudara-Mu masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, penyelamat kami, kami percaya bahwa Kristus sudah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga Ia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikan-Nya. Sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai, Alleluia, Alleluia.

U : Syukur kepada Allah, Alleluia, Alleluia


123 views0 comments

Comments


bottom of page