top of page

IBADAT SORE Minggu, 18 Juni 2023

HARI MINGGU BIASA XI (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta cahaya mulia Yang mengatur matahari Pada awal masa purba Kauciptakan langit bumi.


Pagi petang Kauhubungkan Kauberi julukan hari Senja sudah Kau datangkan Trimalah pujian kami.


Kami sesal akan dosa Ingin bersih dari noda Agar dapat masuk surga Mencapai pahala mulia.


Kabulkanlah doa kami Ya Bapa yang baik hati Bersama Putera dan RohMu Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan berfirman kepada baginda: Duduklah di sisi kananKu, alleluya.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.


Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan berfirman kepada baginda: Duduklah di sisi kananKu, alleluya.


Ant. 2

Perbuatan Allah yang agung pantas dikenang, Ia pengasih dan penyayang, alleluya.


Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,* dalam lingkungan orang jujur dan ditengah umat.


Agunglah karya Tuhan,* layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,* keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,* Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,* Ia selalu ingat akan perjanjianNya.


Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya* dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,* segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,* diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,† diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,* kudus dan dahsyatlah namaNya.


Sikap yang takwa itu pangkal kebijak-sanaan,† besarlah ganjaran bagi orang yang ber-pegang padanya,* terpujilah Tuhan selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Perbuatan Allah yang agung pantas dikenang, Ia pengasih dan penyayang, alleluya.


Ant. 3

Tuhan, Allah kita yang mahakuasa, sudah menjadi raja, alleluya.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluia. Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusan-Nya. Alleluia.

Alleluia. Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluia.

Alleluia. Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,* sudah menjadi raja. Alleluia.

Alleluia. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluia.

Alleluia. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelai-Nya sudah siap berhias. Alleluia.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan, Allah kita yang mahakuasa, sudah menjadi raja, alleluya.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 1:3-5)

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus! Sebab, oleh belaskasihanNya yang benar, Allah memberi kita kehidupan baru dengan membangkitkan Yesus Kristus dari alam maut. Kita diberi hidup penuh harapan untuk memperoleh warisan yang disimpan Allah bagimu; warisan mulia dan abadi yang tidak dapat binasa. Kuasa Allah telah memeliharamu dengan baik, sebab kamu percaya akan keselamatan, yang akan dinyatakan pada akhir zaman.


LAGU SINGKAT

P : Terpujilah Engkau, ya Tuhan,* Di angkasa raya.

U : Terpujilah Engkau, ya Tuhan,* Di angkasa raya.

P : KepadaMulah pujian selama segala abad.

U : Di angkasa raya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Terpujilah Engkau, ya Tuhan,* Di angkasa


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Yesus berkata kepada wanita itu: Iman­mu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan damai.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Yesus berkata kepada wanita itu: Iman­mu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan damai.


DOA PERMOHONAN

Allah menciptakan dunia pada awal mula, menciptakannya kembali dengan penebusan tetap membaharuinya dalam cinta kasih. Maka hendaklah kita ber-sukacita dan berkata:


U : Lanjutkanlah karya cinta kasihMu, ya Tuhan.


Syukur padaMu, ya Allah, sebab kekuasaanMu Kauwahyukan dalam alam semesta,* dan bimbinganMu Kaunyata-kan dalam peredaran zaman.

Demi PuteraMu, pewarta damai dan pemenang di salib,* bebaskanlah kami dari ketakutan yang tak beralasan dari rasa putus asa.

Bantulah semua orang yang mencari keadilan dan mencintai kejujuran,* sehingga mereka berusaha membangun dunia dalam damai sejati.

Lindungilah orang yang tertindas, bebas-kanlah orang yang tertawan, hiburkanlah orang yang berduka, puaskanlah orang yang lapar, kuatkanlah orang yang lemah,* dan tunjukkanlah kemenangan salib dalam setiap orang yang menderita.

Engkau memuliakan dan membangkitkan PuteraMu setelah Ia wafat dan dimakamkan,* maka terimalah orang mati ke dalam kehidupan bersama Kristus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi orang yang berharap kepada-Mu. Indah­kalah permohonan kami, orang yang lemah ini, sebab tanpa Engkau kami tak sanggup berbuat apa-apa. Maka bantulah kami senantiasa dengan rahmat-Mu. Semoga kami ber­usaha mematuhi perintah-perintah­-Mu dan menyenangkan hati-Mu, baik dengan kehendak maupun dengan perbuatan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup,…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

113 views0 comments

Comments


bottom of page