top of page

IBADAT SORE Minggu, 19 Maret 2023

HARI MINGGU PEKAN IV PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Dengarkan Bapa ilahi Doa dengan jeritan hati Yang kami panjatkan ini Di masa Prapaskah suci.


Sungguh banyak dosa kami Semua kami akui Maafkanlah sembuhkanlah Hati kami yang luka parah.


Semoga tubuh kamipun Dengan tabah lagi tekun Melatih tobat dan tapa Dengan pantang dan puasa.


Kami mohon pada Tuhan

Semoga masa persiapan

Yang kami langsungkan ini

Kaulimpahi rahmat suci. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kristus di tetapkan Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Kristus di tetapkan Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.


Ant. 2

Bangunlah, engkau yang tidur, bangkit­l­ah dari kematianmu; dan Kristus akan menyinari engkau.

Mazmur 111 (112)

Berbahagialan orang yang takwa* yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,* keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,* kebaikannya tetap selama-lamanya.


Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang* menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaskasihan dan memberi pinjaman,* ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.


Orang jujur tidak pernah akan goyah,* ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,* hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,* ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,† kebaikannya tetap selama-lamanya,* kekuatannya tiada bandingnya.


Orang jahat melihatnya dan sakit hati,† menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,* usaha orang berdosa akan gagal.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Bangunlah, engkau yang tidur, bangkit­l­ah dari kematianmu; dan Kristus akan menyinari engkau.


Ant. 3

Demi cinta-Nya yang amat besar, Allah telah mengasihi kita dengan kerahiman yang berlimpah Kita yang sudah mati karena dosa telah dihidupkan Allah bersama Kristus.

Kidung (1 Ptr 2:21-24)

Kristus telah menderita sengsara bagi kita† dan memberikan teladan,* supaya kita mengikuti jejakNya.


Ia tak pernah berdosa,* dan tak terdapat dusta pada mulutNya.

Ketika dinista, Ia tak membalas dengan nista,* tatkala menderita, Ia tak mengancam,

tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah,* hakim yang adil.


Ia sendiri menanggung dosa kita* ketika mati di kayu salib,

supaya kita mati terhadap dosa,* lalu hidup dengan suci.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Demi cinta-Nya yang amat besar, Allah telah mengasihi kita dengan kerahiman yang berlimpah Kita yang sudah mati karena dosa telah dihidupkan Allah bersama Kristus.


BACAAN SINGKAT (1 Kor 9:24-25)

Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Larilah sedemikian rupa hingga kamu menang. Semua peserta pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka hanya untuk merebut mahkota yang fana, tetapi kita untuk yang baka.


LAGU SINGKAT

P : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

U : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

P : Dengarkanlah permohonan kami, ya Kristus.

U : Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Anakku, engkau selalu bersama dengan daku, dan segala milikku juga milikmu. Tetapi patut kita bersukacita dan ber­gembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali, telah hilang dan ter­dapat kembali.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Anakku, engkau selalu bersama dengan daku, dan segala milikku juga milikmu. Tetapi patut kita bersukacita dan ber­gembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali, telah hilang dan ter­dapat kembali.


DOA PERMOHONAN

Pujian bagi Allah Bapa, sebab Ia melahir­kan kembali umat pilihan-Nya dengan sabda­-Nya yang kekal. Marilah kita mohon kepada-Nya:

U : Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.

Ya Allah mahapengasih, dengarkanlah permohonan yang kami haturkan bagi umat-Mu,* agar kami mendambakan sabda-Mu, dan tidak hanya menginginkan rejeki yang fana.

Ajarlah kami mencintai bangsa kami dan semua manusia tanpa memandang muka,* dan selalu mengusahakan kebaikan dan perdamaian.

Ingatlah semua orang yang hendak dilahirkan kembali dalam pembaptisan,* agar mereka ikut membangun rumah rohani bagi-Mu sebagai batu yang hidup.

Dengan khotbah nabi Yunus Engkau telah mentobatkan orang-orang Ninive,* ubahlah kiranya hati semua orang berdosa dengan sabda-Mu.

Semoga orang-orang yang meninggal dapat menghadap Kristus hakimnya penuh pengharapan,* dan bergembira melihat Engkau selama-lamanya.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan yang maharahim, dengan perantara­­an Sabda-Mu Engkau memulihkan nasib umat manusia. Semoga kami me­nyongsong perayaan Paskah dengan bakti yang rela dan iman yang ber­semangat. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan peng­antara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

167 views0 comments

Comments


bottom of page