top of page

IBADAT SORE Minggu, 25 Desember 2022

HARI RAYA NATAL (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Putra tunggal Bapa Yang menebus manusia Sudah lahir dari dulu Sebelum adanya waktu.


Engkaulah cahaya Bapa Harapan kami semua Dengarkanlah doa kami Yang kami panjatkan ini.


Untuk membebaskan kami Engkau merendahkan diri Lahir dari perawan murni Tak berdaya bagai bayi.


Mulialah Engkau ya Tuhan Yang lahir dari perawan Serta Bapa dan Roh Suci Mulialah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Engkau berkuasa sejak kelahiran-Mu, sejak fajar masa muda-Mu.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda darikediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Engkau berkuasa sejak kelahiran-Mu, sejak fajar masa muda-Mu.


Ant. 2

Pada Tuhanlah kasih setia dan pe­nebusan yang berlimpah-limpah.


Mazmur 129 (130)

Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan,* Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telinga-Mu menaruh perhatian* kepada jeritan doaku.

Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan,* siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni,* sehingga orang mengabdi kepada-Mu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan,* hatiku mengharapkan Firman-Nya.

Hatiku menantikan Tuhanku,* lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar,* Israel menantikan Tuhan.

Sebab pada Tuhanlah kasih setia* dan penebusan yang berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel* dari segala kesalahannya.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Pada Tuhanlah kasih setia dan pe­nebusan yang berlimpah-limpah.


Ant. 3

Pada awal mula dan sebelum segala abad Sabda itu Allah; hari ini Ia lahir sebagai penyelamat dunia.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putera-Nya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraan-Nya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu,* dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhan-Nya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Pada awal mula dan sebelum segala abad Sabda itu Allah; hari ini Ia lahir sebagai penyelamat dunia.


BACAAN SINGKAT (1Yoh 1:1-3)

Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksi­kan, dan yang telah kami raba dengan tangan, tentang sabda hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah me­lihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan mewartakan ke­pada kamu tentang hidup kekal yang ada pada Bapa dan yang telah di­nyatakan kepada kami. Yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami wartakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami ialah per­sekutuan dengan Bapa dan dengan Putra-Nya, Yesus Kristus.


LAGU SINGKAT

P : Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluia, Alleluia.

U : Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluia, Alleluia.

P : Dan tinggal di antara kita.

U : Alleluia, Alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluia, Alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Hari ini Kristus lahir. Hari ini penye­lamat menampakkan diri. Hari ini para malaikat bernyanyi di bumi, para malaikat agung bersukacita. Hari ini para kudus bersorak-sorai dan ber­seru: Kemuliaan kepada Allah di surga, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Hari ini Kristus lahir. Hari ini penye­lamat menampakkan diri. Hari ini para malaikat bernyanyi di bumi, para malaikat agung bersukacita. Hari ini para kudus bersorak-sorai dan ber­seru: Kemuliaan kepada Allah di surga, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Pada kelahiran Kristus para malaikat me­maklumkan damai kepada dunia. Mari­lah kita bergembira, memuliakan Tuhan dan berdoa:


U : Semoga kelahiran-Mu mendatangkan damai.

Ya Tuhan, penuhilah Gereja-Mu dengan segala kebaikan,* sebab Engkau telah menghibur kami dengan kelahiran-Mu.

Engkau datang sebagai pemimpin para gembala, dan sebagai kepala umat-Mu,* semoga bapa suci dan para uskup serta gembala umat lainya tetap setia dalam membagikan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah.

Raja abadi, Engkau lahir, lalu mengalami segala suka duka manusia selama jalan hidup-Mu yang singkat itu,* semoga kami yang lemah dan berubah-ubah ini Kauikutsertakan dalam hidup-Mu yang kekal.

Setelah lama dinantikan oleh umat manusia, Engkau datang pada kepenuhan zaman,* nyatakanlah kehadiran-Mu kepada orang yang masih menantikan Dikau.

Engkau telah menjadi manusia lemah dan memulihkan kodrat manusia yang dilukai oleh dosa,* pulihkanlah orang-orang yang telah meninggal dengan kepenuhan hidup abadi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, luhurkanlah karya kekuasa­an­­-Mu, ketika Kauciptakan manusia menjadi abdi-Mu. Namun lebih luhur lagi karya cinta kasih-Mu, ketika Kau­per­baharui kami menjadi anak-Mu. Maka kami mohon, semoga kami me­miliki kehidup­an ilahi seperti Kristus, yang telah men­jadi manusia seperti kami. Sebab Dialah Putra-Mu dan peng­antara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

61 views0 comments

Comentários


bottom of page