top of page

IBADAT SORE Minggu, 26 November 2023

HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kristus cahaya dunia Gambar kekal Allah Bapa Engkau mulya dan berjaya Berkuasa selamanya.


Engkau putra perawan murni Ketua penghuni bumi Kaurebut kekuasaan Dari tangan kegelapan.


Engkau guru, imam, raja Yang membebaskan dunia Gembala para gembala Penguasa alam raya.


Terpujilah Yesus Tuhan Raja yang tak terkalahkan Bersama Bapa dan Roh-Nya Mulya sepanjang masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

la akan disebut pembawa damai, dan pemerintahan-Nya akan mantap selama-lamanya.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

la akan disebut pembawa damai, dan pemerintahan-Nya akan mantap selama-lamanya.


Ant. 2

Kerajaan-Nya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepada-Nya.


Mazmur 144 (145)

I

Aku mengagungkan Dikau, ya Allah, rajaku,* aku memuliakan nama-Mu selama-selamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,* dan memuji nama-Mu selama-lamanya.

Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,* keagungan-Nya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karya-Mu,* dan mewartakan kejayaan-Mu.

Semarak dan mulialah nama-Mu,* kemegahan-Mu akan kukidungkan.

Karya-Mu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,* dan keagungan-Mu akan kumaklumkan.

Kebaikan-Mu yang tak terperikan akan kukenangkan,* dan keadilan-Mu akan kuumumkan.

Tuhan itu pengasih dan penyayang,* lambat akan murka dan besar kasih setia-Nya.

Tuhan baik terhadap semua orang,* penuh kasih setia terhadap segala ciptaan-Nya.

Ya Tuhan, semoga segala karya-Mu bersyukur kepada-Mu,* dan semua kekasih-Mu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaan-Mu yang mulia* dan mewartakan keperkasaan-Mu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaan--Mu kepada umat manusia,* dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia.

Kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya* dan pemerintahan-Mu turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Kerajaan-Nya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepada-Nya.


Ant. 3

Kepada Kristus diserahkan kehormatan untuk memerintah sebagai raja. Semua bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepada-Nya selama-lamanya.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya. Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusan-Nya. Alleluia.

Alleluia. Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluia.

Alleluia. Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,* sudah menjadi raja. Alleluia.

Alleluia. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluia.

Alleluia. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelai-Nya sudah siap berhias. Alleluia.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Kepada Kristus diserahkan kehormatan untuk memerintah sebagai raja. Semua bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepada-Nya selama-lamanya.


BACAAN SINGKAT (1Kor 15:25-28)

Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah menaklukkan segala musuh-Nya di bawah kaki-Nya. Musuh terakhir yang akan dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah di-taklukkan Allah di bawah kaki-Nya. Tetapi kalau dikatakan: "Segala sesuatu telah di-taklukkan," maka jelaslah bahwa di-kecualikan Allah yang menaklukkan segala sesuatu kepada Kristus. Jadi, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Kristus, maka Putra sendiri akan menaklukkan diri-Nya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah-Nya, supaya Allah menjadi segalanya bagi semua orang.


LAGU SINGKAT

P : Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,* Engkau raja sejati.

U : Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,* Engkau raja sejati.

P : Engkau menguasai segalanya.

U : Engkau raja sejati.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,* Engkau raja sejati.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Segala kuasa di surga dan di dunia telah diserahkan kepada-Ku, sabda Tuhan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Segala kuasa di surga dan di dunia telah diserahkan kepada-Ku, sabda Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, Kristus raja mencipta­kan dan memelihara semesta alam. Mari­lah kita berdoa kepada-Nya:


U : Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan.


Kristus penyelamat, Engkaulah Tuhan, raja dan gembala kami,* hantarlah umat-Mu kepada sumber kehidupan.


Kristus, gembala yang baik, Engkau telah menyerahkan nyawa bagi domba-domba-Mu,* rajailah kami, maka kami takkan kekurangan apapun juga.


Kristus, penyelamat kami, Engkau diangkat menjadi raja seluruh dunia,* pulihkanlah dan perbaharuilah segala-galanya dalam diri-Mu.


Kristus, raja alam semesta, Engkau telah datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran,* tunjukkanlah kejayaan-Mu kepada semua orang.


Kristus, guru, dan teladan kami, Engkau telah memindahkan kami masuk kerajaan-Mu,* dampingilah kami hari ini agar bertindak jujur, suci dan tak bercela di hadapan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, Engkau mem­baharui segala sesuatu dalam Putra-Mu terkasih, raja semesta alam. Bebaskanlah seluruh ciptaan dari perbudakan dosa agar seluruh alam raya mengabdi dan memuji Engkau tak berkesudahan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

156 views0 comments
bottom of page