top of page

IBADAT SORE Minggu, 28 Mei 2023

HARI RAYA PENTAKOSTA (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Datanglah Roh mahasuci Kunjungilah hati kami Penuhilah dengan rahmat Agar suci dan selamat.


Engkaulah penghibur kami Rahmat Allah mahatinggi Engkaulah pancaran cinta Yang menguatkan segala.


Engkau tangan kanan Bapa Yang membagikan kurnia Engkau sudah dijanjikan Oleh Yesus Kristus Tuhan.


Tolonglah kami, Roh suci

Dengan pengaruh ilahi

Agar mengikuti Putra

Slalu mengasihi Bapa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Pada hari Pentakosta semua murid Yesus berkumpul di satu tempat, Alleluia.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Pada hari Pentakosta semua murid Yesus berkumpul di satu tempat, Alleluia.


Ant. 2

Tampaklah kepada para rasul lidah-lidah yang menyerupai api dan hinggap di atas mereka masing-masing, Alleluia.


Mazmur 113 A (114)

Ketika Israel keluar dari mesir,* keluarga Yakub dari bangsa asing,

maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan,* Israel daerah kekuasaanNya.


Laut melihat, lalu menyingkir,* sungai Yordan berbalik ke hulu.

Gunung melompat bagaikan kijang,* dan bukit laksana anak domba.

Ada apa, hai laut, sehingga menyingkir,* hai Yordan, sehingga berbalik ke hulu?

Hai gunung mengapa melompat bagaikan kijang,* hai bukit, mengapa laksana anak domba.


Gemetarlah hai bumi, di hadapan Tuhan,* di hadirat Allah Yakub.

Ia mengubah wadas menjadi Danau* dan batu menjadi mata air.

Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tampaklah kepada para rasul lidah-lidah yang menyerupai api dan hinggap di atas mereka masing-masing, Alleluia.


Ant. 3

Roh yang keluar dari Bapa, akan memuliakan Daku, Alleluia.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya. Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusanNya. Alleluya.


Alleluya. Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluya.


Alleluya. Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,* sudah menjadi raja. Alleluya.


Alleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluya.


Alleluya. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelaiNya sudah siap berhias. Alleluya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Roh yang keluar dari Bapa, akan memuliakan Daku, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ef 4:3-6)

Berusahalah senantiasa memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai. Satu tubuh dan satu Roh, seperti kamu telah dipanggil kepada satu peng­­­­harapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua dan men­jiwai kita semua.


LAGU SINGKAT

P : Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia,*Alleluia, Alleluia.

U : Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia,*Alleluia, Alleluia.

P : Ia menyatukan segala sesuatu.

U : Alleluia, Alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia,*Alleluia, Alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Hari ini tibalah Pentakosta, Alleluia. Hari ini Roh Kudus tampak kepada para rasul dalam rupa api dan mem­bagikan anugerah kepada mereka. Hari ini Roh Kudus mengutus para rasul ke seluruh dunia untuk me­warta­­kan Injil dan mem­­beri ke­saksi­an. Barangsiapa percaya dan di­baptis, akan selamat, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Hari ini tibalah Pentakosta, Alleluia. Hari ini Roh Kudus tampak kepada para rasul dalam rupa api dan mem­bagikan anugerah kepada mereka. Hari ini Roh Kudus mengutus para rasul ke seluruh dunia untuk me­warta­­kan Injil dan mem­­beri ke­saksi­an. Barangsiapa percaya dan di­baptis, akan selamat, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah menghimpunkan umat­­­­-Nya dengan perantaraan Kristus. Ma­ri­lah kita dengan hati gembira berdoa:


U : UtuslahRoh Kudus kepada umat-Mu, ya Tuhan.

Semua orang yang percaya kepada Kristus hendak Kausatukan dalam Roh Kudus berdasarkan pembaptisan yang satu dan sama,* semoga orang beriman menjadi sehati sejiwa dalam Engkau.

Engkau memenuhi segenap muka bumi dengan Roh-Mu,* semoga kami sanggup membangun suatu dunia yang adil dan damai.

Tuhan Allah, Bapa semua orang, Engkau hendak menghimpun putra-putra-Mu yang tercerai-berai menjadi satu dalam iman yang sama,* terangilah dunia kami dengan cahaya Roh Kudus.

Engkau membaharui segalanya dalam Roh Kudus,* sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, limpahkanlah belaskasihan-Mu kepada semua orang.

Engkau membangkitkan Putra-Mu dari alam maut dengan kekuatan Roh Kudus,* hidupkanlah kembali tubuh semua orang mati bagi kehidupan kekal.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang membaharui segala se­suatu, pada hari raya ini Engkau meng­­uduskan umat-Mu di semua negara dan bangsa. Semoga mukjizat Pentakosta yang Kau­adakan pada awal Gereja, kini Kau­kerja­kan juga dalam diri kami. Demi Yesus Kristus,Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

29 views0 comments
bottom of page