top of page

IBADAT SORE Minggu, 29 Januari 2023

HARI MINGGU BIASA IV (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta cahaya mulia Yang mengatur matahari Pada awal masa purba Kauciptakan langit bumi.


Pagi petang Kauhubungkan Kauberi julukan hari Senja sudah Kau datangkan Trimalah pujian kami.


Kami sesal akan dosa Ingin bersih dari noda Agar dapat masuk surga Mencapai pahala mulia.


Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Engkau berkuasa sejak kelahiranMu, sejak fajar masa mudaMu, alleluya.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuhMusuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Engkau berkuasa sejak kelahiranMu, sejak fajar masa mudaMu, alleluya.


Ant. 2

Berbahagialah yang haus akan ke-benaran, sebab mereka akan dipuaskan Allah.

Mazmur 111 (112)

Berbahagialan orang yang takwa* yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,* keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,* kebaikannya tetap selama-lamanya.


Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang* menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaskasihan dan memberi pinjaman,* ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.


Orang jujur tidak pernah akan goyah,* ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,* hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,* ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,† kebaikannya tetap selama-lamanya,* kekuatannya tiada bandingnya.


Orang jahat melihatnya dan sakit hati,† menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,* usaha orang berdosa akan gagal.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Berbahagialah yang haus akan ke-benaran, sebab mereka akan dipuaskan Allah.


Ant. 3

Pujilah Allah kita, hai kamu para hambaNya, baik kecil maupun besar, alleluya.

Kidung (Why 19:1-7)

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusanNya. Alleluya.


Alleluya. Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluya.


Alleluya. Sebab Tuhan, Allah kita yang maha-kuasa,* sudah menjadi raja. Alleluya.


Alleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluya.


Alleluya. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelaiNya sudah siap berhias. Alleluya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Pujilah Allah kita, hai kamu para hambaNya, baik kecil maupun besar, alleluya.


BACAAN SINGKAT (Ibr 12:22-24)

Kamu sudah datang ke gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu masuk ke dalam kumpul-an meriah ribuan malaikat, ke dalam jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu sudah datang kepada Allah, hakim semua orang, ke-pada arwah orang-orang kudus dan ke-pada Yesus, pengantara perjanjian baru. DarahNya menyucikan kita dan berseru lebih nyaring daripada darah Habel.


LAGU SINGKAT

P : Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.

U : Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.

P : HikmatNya tak terduga dalamnya.

U : Dan amat besarlah kekuasaanNya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U:Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Semua heran akan kata-kata yang keluar dari mulut Allah.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Semua heran akan kata-kata yang keluar dari mulut Allah.


DOA PERMOHONAN

Setiap pemberian yang baik datang dari atas, di turunkan oleh Allah. Maka hendaklah kita bergembira dalam Tuhan dan berdoa dengan tekun:

U : Tuhan, kabulkanlah doa kami.

Bapa semesta alam dan Tuhan kami, Engkau telah mengutus PuteraMu ke dunia supaya namaMu dimuliakan dimana-mana,* teguhkanlah penyaksian GerejaMu diantara para bangsa.

Semoga kami terbuka bagi pewartaan para rasul* dan hidup sesuai dengan kebenaran iman kami.

Engkau mencintai orang yang benar,* belalah perkara orang yang diperlakukan tidak adil.

Bebaskanlah para tawanan, terangilah orang buta,* bantulah orang yang diperas,lindungilah orang asing.

Penuhilah keinginan orang yang pulang dalam damaiMu,* dan hantarkanlah mereka kepada kebangkitan berkat jasa PuteraMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, Allah kami, perkenankanlah kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

152 views0 comments
bottom of page