top of page

IBADAT SORE Minggu, 31 Desember 2023

PESTA KELUARGA KUDUS, YESUS, MARIA, YUSUF (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

 

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus, cahaya ilahi,

Pujaan surga dan bumi

Engkau lahir bagai bayi

Dalam keluarga suci.


O Maria penuh rahmat

Kautimang Juru Selamat

Yang kaucium dan kaupangku

Dengan hati yang terharu.


Santo Yusuf yang bahagya

Engkau keturunan raja

Sebutan manis “ayahKu”

Kau t’rima dari Yesusmu.


Yesus yang patuh dan setya

Kepada ayah dan bunda

Mulya dengan Allah Bapa

Dan Roh Kudus selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Yakub menurunkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.


Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:*  “Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri*  di gerbang-Mu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun*  sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,*  suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan*  sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,*  kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:*  ”Damai sejahtera bagi orang yang    mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu*  dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua saudara dan sahabatku*  aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,*  aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa*  dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*  dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Yakub menurunkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.


Ant. 2

Yusuf, anak Daud, jangan takut meng­­ambil Maria sebagai istri. Sebab buah kandungannya itu ber­asal dari Roh Kudus.


Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*  sia-sialah  para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*  sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,† pergi tidur larut malam*  dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan* kepada orang yang dicintai-Nya.

Putra-putera sungguh anugerah Tuhan,*  dan buah kandungan sungguh ganjaran-Nya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,*  demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi*  tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*  tetapi akan menghalau mereka dari pintu      gerbang

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*  dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Yusuf, anak Daud, jangan takut meng­ambil Maria sebagai istri. Sebab buah kandungannya itu be­rasal dari Roh Kudus.


Ant. 3

Para gembala segera berangkat dan menemukan Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di palungan.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†  yang telah memberkati kita dalam   Kristus*  dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†  sebelum menciptakan jagat raya,*  supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya†  dengan perantaraan Yesus Kristus*  karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia†  yang dianugerahkan-Nya kepada kita*  dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,†  yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya    kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†  Allah telah menyatakan rencana      kehendak-Nya kepada kita,*  sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,†  yaitu menyatukan segala sesuatu di surga      dan bumi*  dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa*  dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*  dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Para gembala segera berangkat dan menemukan Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di palungan.


BACAAN SINGKAT (2Kor 8:9)

Kamu tahu akan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus: Ia telah menjadi miskin demi kamu, sekalipun Ia kaya, agar kamu menjadi kaya berkat kemis­kinan­-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Sabda menjadi manusia lemah,*Dan tinggal di antara kita.

U : Sabda menjadi manusia lemah,*Dan tinggal di antara kita.

P : Ia memberi kita rahmat dari kelimpahan-Nya.

U : Dan tinggal di antara kita.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Sabda menjadi manusia lemah,* Dan tinggal di antara kita.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau. Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di rumah BapaKu?


Aku mengagungkan Tuhan,*hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tanganNya:*dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau. Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di rumah BapaKu?


DOA PERMOHONAN

Kristus, Putra Allah yang hidup, telah berkenan menjadi anggota keluarga umat manusia. Marilah kita menyem­bah Dia:


U : Engkaulah teladan dan penebus kami, ya Tuhan.


Kristus, Engkau taat kepada Maria dan Yusuf,* ajarkanlah kepada kami ketaatan dan hormat terhadap para pemimpin kami.


Engkau mencintai orangtua-Mu, dan Engkau dikasihi oleh mereka,* peliharalah semua rumah tangga dalam damai dan kerukunan.


Engkau selalu memperjuangkan kepentingan Bapa-Mu di surga,* semoga Allah dihormati dalam setiap rumah tangga.


Kristus, orangtua-Mu cemas hati mencari Engkau selama tiga hari di Yerusalem,* semoga kami pertama-tama mencari Kerajaan Allah.


Kristus, Engkau telah mengikutsertakan Maria dan Yusuf dalam kemuliaan-Mu di surga,* terimalah orang-orang yang telah meninggal, dalam keluarga Bapa-Mu di surga bahagia.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Bapa yang kekal, Engkau telah ber­kenan memberi kami teladan hidup ke­luarga kudus. Bantulah rumah tangga kami semua untuk meniru ke­bajikan hidup mereka dalam ikatan cinta. Semoga kelak kami menikmati ke­bahagiaan kekal sebagai anggota keluar­ga­-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra­-Mu dan pengantara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

186 views0 comments

Comments


bottom of page