top of page

IBADAT SORE Minggu, 6 Agustus 2023

PESTA YESUS MENAMPAKKAN KEMULIAANNYA (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus cahaya sejati Engkaulah penebus kami T’rimalah madah pujian Yang kini kami haturkan.


Engkau mulya bermandikan Cahaya yang menyilaukan Di muka saksi pilihan Terselubung oleh awan.


Jelas terdengar suara Yang menggema di angkasa Inilah Putra tercinta Yang berkenan pada Bapa.


Terpujilah Yesus Tuhan Yang harus kami dengarkan Terpujilah selamanya Bersama Bapa dan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus.


Ant. 2

Segumpal awan bercahaya me­naungi mereka. Dan dari awan itu ter­­dengar suara: Inilah Putera ke­sayangan­Ku yang Kucintai.


Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:* dari manakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,* yang menjadikan langit dan bumi.

Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,* yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur* yang menjaga Israel.

Tuhan menjaga dan menaungi kamu,* Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,* maupun bulan di waktu malam.

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,* Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,* sekarang dan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Segumpal awan bercahaya me­naungi mereka. Dan dari awan itu ter­dengar suara: Inilah Putera ke­sayanganKu yang Kucintai.


Ant. 3

Ketika turun dari gunung, Yesus ber­pesan: Jangan ceritakan kepada se­orang­pun apa yang kamu lihat, se­belum Putera manusia bangkit dari alam maut.


Kidung (1 Tim 3:16)

Pujilah Tuhan,* hai semua bangsa!

Tuhan ditampakkan sebagai manusia,* dan disyahkan oleh Roh.

Pujilah Tuhan,* hai semua bangsa!

Tuhan dipandang oleh para malaikat* dan diwartakan kepada para bangsa.

Pujilah Tuhan,* hai semua bangsa!

Tuhan diimani oleh seluruh dunia* dan diangkat ke dalam kemuliaan.

Pujilah Tuhan,* hai semua bangsa!

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Ketika turun dari gunung, Yesus ber­pesan: Jangan ceritakan kepada se­orangpun apa yang kamu lihat, se­belum Putera manusia bangkit dari alam maut.


BACAAN SINGKAT (Rom 8:16-17)

Roh Allah memberi kesaksian kepada roh kita bahwa kita ini anak Allah. Kalau kita anak, berarti juga ahliwaris; yakni ahliwaris Allah, bersama Kristus. Sebab jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia.


LAGU SINGKAT

P : Agung dan semaraklah Tuhan,* Alleluia, alleluia.

U : Agung dan semaraklah Tuhan,* Alleluia, alleluia.

P : Kekuatan dan kemuliaan memenuhi rumah-Nya yang kudus.

U : Alleluia, alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Agung dan semaraklah Tuhan,* Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Mendengar suara itu amat takutlah murid-murid Yesus dan merebahkan diri ke tanah. Yesus mendekati dan menyentuh mereka sambil berkata: Bangunlah, jangan takut, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Mendengar suara itu amat takutlah murid-murid Yesus dan merebahkan diri ke tanah. Yesus mendekati dan menyentuh mereka sambil berkata: Bangunlah, jangan takut, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Penyelamat kita telah menampakkan kemuliaan-Nya di gunung kepada murid-murid-Nya. Marilah kita berdoa dengan penuh harapan:


U : Terangilah kegelapan hati kami, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menampakkan kemuliaan-Mu kepada para murid sebelum penderitaan dan wafat-Mu. Maka kami berdoa untuk Gereja-Mu yang berjuang di dunia ini,* agar di tengah kesusahan selalu digembirakan berkat kemenangan-Mu yang gilang-gemilang.


Kristus, Engkau mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes mendaki sebuah gunung yang tinggi. Maka kami berdoa untuk Paus kami dan para uskup,* agar mereka membantu umat-Mu mengharapkan kebangkitan yang mulia.


Kristus, Engkau menyinari Musa dan Elia dengan seri kemuliaan wajah-Mu. Maka kami berdoa untuk bangsa Yahudi, umat pilihan-Mu pertama,* agar mereka menikmati hasil penebusan-Mu selimpah-limpahnya.


Kristus, Engkau menerangi dunia, ketika kemuliaan Bapa meliputi Engkau. Maka kami berdoa untuk semua orang yang berkehendak baik,* agar mereka hidup dalam terang cahaya-Mu.


Kristus, Engkau akan mengubah tubuh kami yang hina menjadi serupa dengan tubuh-Mu yang mulia. Maka kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah meninggal,* agar mereka masuk ke dalam cahaya kemuliaan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahaluhur, ketika Yesus me­nampakkan kemuliaan-Nya di atas gunung, Engkau mengukuhkan rahasia-rahasia iman dengan kesaksi­an para nabi. Kaunyatakan pula peng­angkatan umat manusia menjadi putera­­-Mu. Se­moga kami mendengar­kan suara Putera­-Mu yang tercinta, supaya layak menjadi sewaris dengan­-Nya. Sebab Dialah Peng­­antara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U:Amin.

146 views0 comments

コメント


bottom of page