top of page

IBADAT SORE Rabu, 14 September 2022

PESTA SALIB SUCI (M)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Sungguh mulia panji raja Salib suci bercahaya Padamu pencipta kita Dipaku tidak berdaya.


Padamu Kristus beradu Lambung ditikam serdadu Mengalirkan air darah Mencuci dosa yang parah.


Salam altar salam kurban Sebab padamu pahlawan Mengalami kematian Yang membawa kehidupan.


Tritunggal sumber selamat Dipuji seluruh umat Yang ditebus darah suci Mohon selalu diberkati. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Sungguh agung karya belaskasih Allah. Maut dimatikan tatkala hidup disalib­kan.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Sungguh agung karya belaskasih Allah. Maut dimatikan tatkala hidup disalib­kan.


Ant. 2

Salib-Mu kami sembah, ya Tuhan, sengsara­-Mu yang mulia kami kenang­kan. Engkau menderita untuk kami, kasihanilah kami.


Mazmur115 (116B)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:* “Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:* “semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas* segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan* sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan* kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,* Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu* sambil menyerukan nama Tuhan

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,* di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Salib-Mu kami sembah, ya Tuhan, sengsara-Mu yang mulia kami kenang­kan. Engkau menderita untuk kami, kasihanilah kami.


Ant. 3

Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan meluhurkan Dikau, sebab Engkau menebus dunia dengan salib-Mu.


Kidung (Why 4:11; 5:9.10.12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,* Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;* dan karena kehendak-Mu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab* dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,† dan dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami bagi Allah* dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami† martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,* dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu† menerima kuasa dan kekayaan,* hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan meluhurkan Dikau, sebab Engkau menebus dunia dengan salib-Mu.


BACAAN SINGKAT (1 Kor 1:23-24)

Kami mewartakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan untuk orang Yahudi dan kebodohan untuk orang Yunani. Na-mun bagi mereka yang terpanggil, baik Yahudi maupun Yunani, Kristus itu ke-kuatan dan kebijaksanaan Allah.


LAGU SINGKAT

P : Padamu Raja para malaikat berjaya,* O salib mulia.

U : Padamu Raja para malaikat berjaya,* O salib mulia.

P : Ia membasuh luka kita dengan darah-Nya.

U : O salib mulia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Padamu Raja para malaikat berjaya,* O salib mulia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. O salib yang jaya, tanda yang meng­agumkan, tolonglah kami men­capai ke­menangan di kediaman surgawi.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. O salib yang jaya, tanda yang meng­agumkan, tolonglah kami men­capai ke­menang­­an di kediaman surgawi.


DOA PERMOHONAN

Penyelamat kita telah menebus kita dengan salib­-Nya. Marilah kita berdoa kepada­­­-Nya:

U :Muliakanlah kami demi salib-Mu, ya Tuhan.

Kristus, Engkau menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia,* semoga para anggota Gereja mengikuti Engkau dalam kerendahan-Mu.

Kristus, Engkau telah merendahkan diri karena taat sampai mati, sampai mati di salib,* semoga hamba-hamba-Mu ini taat dan sabar seperti Engkau.

Kristus, Engkau telah ditinggikan oleh Allah dan dianugerahi nama yang melebihi segala nama,* semoga umat beriman dimuliakan oleh Bapa karena bertekun hingga akhir.

Kristus, dalam nama-Mu bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi,* semoga sekalian manusia saling mencintai dan menyembah Engkau dalam damai.

Kristus, Engkau diakui sebagai Tuhan oleh setiap makhluk demi kemuliaan Allah Bapa,* semoga arwah saudara-saudara kami Kauterima dalam kebahagiaan abadi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, menurut rencana-Mu putra-Mu menanggung salib untuk menyelamat­kan umat manusia. Semoga kami di dunia meng­akui karya-Nya yang mulia, dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusan-Nya. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam per­sekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.113 views0 comments

Comments


bottom of page