top of page

IBADAT SORE Rabu, 2 Agustus 2023

HARI BIASA PEKAN XVII (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pada waktu senja kini Malam mulai mendekat Kami menyerahkan diri Penuh pasrah dan hormat kepadaMu Bapa kami Sumber segala rahmat.


Kami bersyukur padaMu Atas kurnia hari Yang kini akan berlalu Dan atas kasih suci Yang Kaucurahkan selalu Ke dalam hati kami.


Semoga kami semua Yang khidmat menghadapMu Siap menanggapi cinta Dengan tiada ragu Membaktikan jiwa raga Demi kerajaanMu.


Terpujilah Allah Bapa Tuhan mahakuasa Terpujilah Yesus Kristus Yang menjadi penebus Terpujilah Roh ilahi Penghibur yang sejati. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ‘kan kutakuti?


Mazmur 26 (27)

I

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ’kan kutakuti?* Tuhanlah benteng hidupku, siapa ‘kan kugentari?

Bila penjahat menyerang untuk memangsa aku,* maka seteru dan lawanku sendirilah yang tergelincir dan jatuh.

Biarpun sepasukan tentara melawan daku,* hatiku tidak gentar.

Biarpun pertempuran berkecamuk di kelilingku,* aku tetap percaya.


Hanya satu yang kuminta pada Tuhan, hanya inilah yang kukehendaki:* diam dirumah Tuhan sepanjang hidupku.

Untuk merasakan kebaikan Tuhan* dan menikmati rumahNya.


Tuhan melindungi aku terhadap bahaya,† menyembunyikan daku dalam kemahNya,* memindahkan daku ke benteng yang tinggi.

Kini aku berjaya,* atas musuh di sekelilingku.

Kini aku mempersembahkan kurban syukur dengan gembira,* aku menyanyikan mazmur dalam kemah Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ‘kan kutakuti?


Ant. 2

WajahMu ku cari, ya Tuhan; janganlah wajahMu Kau sembunyikan dari pada-ku.


II

Tuhan, dengarkanlah suara seruanku,* kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku.

Seturut firmanMu ku cari wajahMu,* wajahMu kucari, ya Tuhan.


Jangan wajahMu Kausembunyikan dari padaku,* jangan hambaMu Kautolak dengan murka.

Sebab Engkau penolongku, jangan membuang aku,* jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.

Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan daku,* namun Tuhan selalu menyambut aku.


Tunjukkanlah jalanMu kepadaku, ya Tuhan,* bimbinglah aku di jalan yang aman sentosa.


Jangan aku Kauserahkan kepada kekuasaan lawanku,* sebab mereka bersaksi dusta dan bersumpah palsu melawan daku.


Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan,* selagi aku masih hidup.

Berharaplah kepada Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu,* berharaplah kepada Tuhan!


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

WajahMu ku cari, ya Tuhan; janganlah wajahMu Kau sembunyikan dari pada-ku.


Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.


Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah , Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya .

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.


BACAAN SINGKAT (Yak 1:22-25)

Hendaknya kamu menjadi pelaksana sabda, bukan hanya pendengar yang menipu diri. Telitilah hukum sempurna yang memberi kemerdekaan, dan tinggallah dalam hukum itu. Jangan hanya mendengar serta melupakan, tetapi laksanakanlah sungguh-sungguh. Sebab barang siapa berbuat demikian, akan berbahagia.


LAGU SINGKAT

P : Bebaskanlah aku, ya Tuhan,* Dan kasihanilah aku.

U : Bebaskanlah aku, ya Tuhan,* Dan kasihanilah aku.

P : Jauhkanlah aku dari orang jahat.

U : Dan kasihanilah Aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Bebaskanlah aku, ya Tuhan,* Dan kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang maha kuasa: kuduslah namaNya.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang maha kuasa: kuduslah namaNya.


DOA PERMOHONAN

Tuhan tetap melimpahi umat pilihanNya dengan cinta kasih yang tak terbatas. Sebab itu marilah kita meluhurkan namaNya dan memanjatkan doa dengan berkata:


U : Tunjukkanlah cinta kasihMu, ya Tuhan.


Ingatlah, ya Tuhan, akan gerejaMu dan lindungilah umatMu terhadap segala kemalangan,* sempurnakanlah kami dalam cinta kasihMu.


Semoga para bangsa mengenal Engkau, Allah satu-satunya,* dan Yesus Kristus, PuteraMu yang telah Kau utus.


Anugerahkanlah kesejahteraan kepada sanak saudara kami,* limpahilah mereka dengan berkat dan kehidupan selama-lamanya.


Hiburkanlah semua orang yang di bebani pekerjaan berat* dan belalah kehormatan yang di pandang hina.


Semoga pintu belaskasihanMu terbuka bagi semua orang yang meninggal hari ini,* dan terimalah mereka dalam kerajaanMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Indahkanlah doa kami, ya Tuhan, dan lindungilah kami siang malam. Engkau telah menempatkan kami dalam dunia yang berubah-ubah ini. Maka teguhkan-lah kami selalu dengan kekuatanMu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan peng-antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

128 views0 comments

Comments


bottom of page