top of page

IBADAT SORE, Rabu 21 Desember 2022

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Santa Perawan Maria Sambutlah Sabda mulia Yang berasal dari Bapa Pangkal kes’lamatan kita.


Kar’na kuasa Roh Suci Engkau jadi bunda murni Dan mendapat kehormatan Jadi kediaman Tuhan.


Bersoraklah isi surga Bersama bangsa semua Tuhan sudah sudi datang Menyelamatkan yang hilang.


Terpujilah Yesus Tuhan Sepanjang segala zaman Bersama Bapa dan RohNya Tetap jaya selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dari Sion akan datang raja yang harus memerintah. Tuhan, Imanuel Agung, itulah nama-Nya.


Mazmur 138 (139), 1-18.23-24

I

Tuhan, Engkau menyelami dan mengenal aku,† Engkau tahu, bila aku duduk atau berdiri,* dari jauh Engkau mengerti pikiranku.

Engkau tahu, bila aku berjalan atau berbaring,* segala tingkah lakuku Kaumaklumi.


Sebelum aku sempat mengucapkan sepatah katapun,* Engkau telah mengetahui semuanya, ya Tuhan.

Engkau melingkungi aku dari muka dan dari belakang* dan menaruh tanganMu di atasku.

Terlalu ajaiblah bagiku pengetahuanMu,* terlalu tinggi untuk kupahami.


Ke mana aku dapat pergi menjauhi RohMu,* kemana aku dapat lari menyingkiri wajahMu?

Kalaupun aku naik ke langit, Engkau ada di sana,* kalaupun aku turun ke alam maut, di situpun Engkau ada.


Kalaupun aku akan terbang jauh dari timur* dan mendarat di ujung barat,

di sanapun lenganMu menuntun daku* dan tanganMu memegang aku.


Maka sadarlah, aku,† bahkan dalam kegelapan, Tuhan memperhatikan daku,* dan di tengah malam aku bermandikan cahaya.


Kegelapanpun tidak gelap bagiMu,† sebab malam bercahaya bagiMu bagaikan siang* dan kegelapan bagaikan terang.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dari Sion akan datang raja yang harus memerintah. Tuhan, Imanuel Agung, itulah nama-Nya.


Ant. 2

Hendaklah kamu tabah, kamu akan menyaksikan bantuan Tuhan datang padamu.


II

Engkaulah yang membentuk lubuk hatiku,* Engkau melindungi aku sedari kandung ibuku.

Aku bersyukur kepadaMu, Allah yang mahatinggi,* sebab agunglah Engkau.

Aku bersembah sujud di hadapanMu,* sebab dahsyatlah karyaMu.


Dari dahulu Engkau mengenal isi hatiku,* sanubariku tak tersembunyi bagiMu,

sejak aku dibentuk dalam selubung rahasia* dan diciptakan secara tak terselami.

PerhatianMu mengikuti hidupku tahap demi tahap,* dan semuanya tercatat dalam kitabMu.


Segala hari hidupku sudah Kautentukan,* sebelum aku dilahirkan.

Betapa mendalam pikiranMu, ya Allah,* betapa padat maknanya.

Sekiranya kuhitung, banyaknya melebihi pasir,* dan akhirnya aku belum juga menangkap sedikitpun.


Selamilah aku, ya Allah, dan ajuklah isi hatiku,* ujilah aku dan dalamilah pikiranku.

Jagalah, jangan sampai jalan hidupku menyimpang,* dan tuntunlah aku ke hidup abadi.


Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus,


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Hendaklah kamu tabah, kamu akan menyaksikan bantuan Tuhan datang padamu.


Ant. 3

Aku memandang ke arah Tuhan, aku mengharapkan Allah penyelamatku.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah, Ia menampak-kan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu,* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Aku memandang ke arah Tuhan, aku mengharapkan Allah penyelamatku.


BACAAN SINGKAT (1Kor 4:5)

Janganlah menjatuhkan hukuman se­belum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menampilkan yang tersembunyi dalam kegelapan dan membuka isi hati setiap orang. Itulah saatnya kita menerima pujian dari Allah.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,*Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, dan terbitlah laksana surya. Sinarilah kegelapan dunia dengan cahaya kehidupan.


Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, dan terbitlah laksana surya. Sinarilah kegelapan dunia dengan cahaya kehidupan.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah mengutus PutraNya untuk membawa damai yang tak berkesudahan. Dengan rendah hati marilah kita memohon kepadaNya:


U : Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

Bapa yang kudus, perhatikanlah nasib GerejaMu,* datanglah kunjungilah kebun anggur yang Kautanam sendiri.

Allah yang setia, ingatlah akan semua putra Abraham,* dan penuhilah janjiMu kepada leluhur mereka.

Allah yang mahamurah, pandanglah semua bangsa di dunia ini,* agar mereka menghormati Engkau karena belaskasihanMu.

Gembala kekal, kunjungilah kawanan dombamu,* dan kumpulkanlah mereka semua dipadang rumputMu.

lngatlah juga, ya Tuhan, akan semua orang yang telah berpulang dalam damaiMu,* terimalah mereka dalam kemuliaan bersama dengan PutraMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena ke­datangan Putra-Mu sebagai manusia lemah. Semoga kami, umat-Mu, kelak memperoleh kurnia hidup abadi karena kedatangan-Nya sebagai penguasa mulia. Sebab Dialah Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

76 views0 comments

Comments


bottom of page