top of page

IBADAT SORE, Rabu 22 Maret 2023

HARI BIASA PEKAN IV PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan Supaya kami bertahan Dalam pantang dan puasa Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat Yang kini bertobat Ampunilah dosa kami Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami Di masa Prapaskah ini Agar pantas merayakan Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Terlalu ajaiblah bagiku pengetahuanMu, ya Tuhan.

Mazmur 138 (139), 1-18.23-24

I

Tuhan, Engkau menyelami dan mengenal aku,† Engkau tahu, bila aku duduk atau berdiri,* dari jauh Engkau mengerti pikiranku.

Engkau tahu, bila aku berjalan atau berbaring,* segala tingkah lakuku Kaumaklumi.


Sebelum aku sempat mengucapkan sepatah katapun,* Engkau telah mengetahui semuanya, ya Tuhan.

Engkau melingkungi aku dari muka dan dari belakang* dan menaruh tanganMu di atasku.

Terlalu ajaiblah bagiku pengetahuanMu,* terlalu tinggi untuk kupahami.


Ke mana aku dapat pergi menjauhi RohMu,* kemana aku dapat lari menyingkiri wajahMu?

Kalaupun aku naik ke langit, Engkau ada di sana,* kalaupun aku turun ke alam maut, di situpun Engkau ada.


Kalaupun aku akan terbang jauh dari timur* dan mendarat di ujung barat,

di sanapun lenganMu menuntun daku* dan tanganMu memegang aku.


Maka sadarlah, aku,† bahkan dalam kegelapan, Tuhan memperhatikan daku,* dan di tengah malam aku bermandikan cahaya.


Kegelapanpun tidak gelap bagiMu,† sebab malam bercahaya bagiMu bagaikan siang* dan kegelapan bagaikan terang.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Terlalu ajaiblah bagiku pengetahuanMu, ya Tuhan.


Ant. 2

Aku, Tuhan, menyelidiki isi hati dan menguji sanubari. Aku menganugerahi setiap orang sesuai dengan hidupnya.

II

Engkaulah yang membentuk lubuk hatiku,* Engkau melindungi aku sedari kandung ibuku.

Aku bersyukur kepadaMu, Allah yang mahatinggi,* sebab agunglah Engkau.

Aku bersembah sujud di hadapanMu,* sebab dahsyatlah karyaMu.


Dari dahulu Engkau mengenal isi hatiku,* sanubariku tak tersembunyi bagiMu,

sejak aku dibentuk dalam selubung rahasia* dan diciptakan secara tak terselami.

PerhatianMu mengikuti hidupku tahap demi tahap,* dan semuanya tercatat dalam kitabMu.


Segala hari hidupku sudah Kautentukan,* sebelum aku dilahirkan.

Betapa mendalam pikiranMu, ya Allah,* betapa padat maknanya.

Sekiranya kuhitung, banyaknya melebihi pasir,* dan akhirnya aku belum juga menangkap sedikitpun.


Selamilah aku, ya Allah, dan ajuklah isi hatiku,* ujilah aku dan dalamilah pikiranku.

Jagalah, jangan sampai jalan hidupku menyimpang,* dan tuntunlah aku ke hidup abadi.


Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus,


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Aku, Tuhan, menyelidiki isi hati dan menguji sanubari. Aku menganugerahi setiap orang sesuai dengan hidupnya.


Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah, Ia menampak-kan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu,* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.


BACAAN SINGKAT (Flp 2:12b-15a)

Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang meng­erjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela dan tiada bernoda.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriKu sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Kudengar, dan peng­hakimanKu adil.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriKu sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Kudengar, dan peng­hakimanKu adil.


DOA PERMOHONAN

Allah yang mahakuasa dan mahabijaksana tahu apa yang kita perlukan, tetapi Ia menghendaki agar kita pertama-tama memperhatikan kerajaan­-Nya. Marilah kita meluhurkan Dia dan berdoa:

U : Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan.

Bapa yang kudus, Engkau telah menetapkan Kristus menjadi gembala umat-Mu, maka bantulah para gembala umat beriman serta kawanan yang dipercayakan kepada mereka, agar mereka tetap memperhatikan kepentingan umat-Mu,* dan umat-Mu bersedia menerima bimbingan mereka.

Bimbinglah kiranya orang kristen,agar mereka rela menolong orang sakit dengan cinta persaudaraan,* dan melayani Putra-Mu dalam diri mereka.

Semoga orang yang belum percaya akan Injil masuk ke dalam Gereja-Mu,* dan membangun Gereja dengan cinta kasih dan amal bakti.

Semoga kami orang berdosa memohon pengampunan dari pada-Mu,* dan diperdamaikan dengan Gereja-Mu.

Semoga arwah orang beriman sampai kepada kehidupan kekal,* dan tinggal bersama Engkau senantiasa.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, Engkau mengganjar jasa orang saleh dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepada-Mu. Semoga kami meng­akui kesalahan kami dan mem­peroleh pengampunan dari pada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

109 views0 comments

Comments


bottom of page