top of page

IBADAT SORE, Rabu 28 Desember 2022

PESTA KANAK-KANAK SUCI, MARTIR (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Putra tunggal Bapa Yang menebus manusia Sudah lahir dari dulu Sebelum adanya waktu.


Engkaulah cahaya Bapa Harapan kami semua Dengarkanlah doa kami Yang kami panjatkan ini.


Untuk membebaskan kami Engkau merendahkan diri Lahir dari perawan murni Tak berdaya bagai bayi.


Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari perawan

Serta Bapa dan Roh Suci

Mulialah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Engkau berkuasa sejak kelahiran-Mu, sejak fajar masa muda-Mu.


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda:

“Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan

tumpuan kakimu.”


Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari

kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas

gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar

masa mudamu.”


Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek,

untuk selama-lamanya.”


Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja

dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala

usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan

gagah perkasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Engkau berkuasa sejak kelahiran-Mu, sejak fajar masa muda-Mu.


Ant. 2

Pada Tuhanlah kasih setia dan pe­nebusan yang berlimpah-limpah.

Mazmur 129 (130)

Dari jurang yang dalam aku berseru

kepada-Mu, ya Tuhan,* Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telinga-Mu menaruh perhatian* kepada jeritan doaku.


Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan,

ya Tuhan,* siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka

mengampuni,* sehingga orang mengabdi kepada-Mu

dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan,* hatiku mengharapkan Firman-Nya.


Hatiku menantikan Tuhanku,* lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar,* Israel menantikan Tuhan.

Sebab pada Tuhanlah kasih setia* dan penebusan yang berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel* dari segala kesalahannya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Pada Tuhanlah kasih setia dan pe­nebusan yang berlimpah-limpah.


Ant. 3

Pada awal mula dan sebelum segala abad Sabda itu Allah; hari ini Ia lahir sebagai penyelamat dunia.

Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap

syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat

bagian* dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan

Putera-Nya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan

Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala

sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak

kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan

penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan

perantaraan-Nya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu,* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari

alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala

sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh

kepenuhan-Nya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu

dengan diri-Nya.


Baik yang di bumi, maupun yang di

angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam

darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Pada awal mula dan sebelum segala abad Sabda itu Allah; hari ini Ia lahir sebagai penyelamat dunia.


BACAAN SINGKAT (1Yoh 1:1-3)

Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan, tentang sabda hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah me­lihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan me­warta­­kan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada pada Bapa dan yang telah di­nyatakan kepada kami. Yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami wartakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami ialah per­sekutuan dengan Bapa dan dengan Putra-Nya, Yesus Kristus.


LAGU SINGKAT

P : Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluia, alleluia.

U : Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluia, alleluia.

P : Dan tinggal di antara kita.

U : Alleluia, alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U :Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Santa Perawan yang suci murni me­lahirkan bagi kita Allah yang menjadi anak kecil dan lemah. Marilah kita semua menyembah Allah, yang datang untuk menyelamatkan kita.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Santa Perawan yang suci murni me­lahirkan bagi kita Allah yang menjadi anak kecil dan lemah. Marilah kita semua menyembah Allah, yang datang untuk menyelamatkan kita.


DOA PERMOHONAN

Allah telah mengutus Putra-Nya yang dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat untuk mem­bebaskan semua orang yang tunduk pada hukum itu. Marilah kita berdoa penuh harapan:


U : Semoga Putra-Mu menyertai kami, ya Tuhan.


Allah, sumber cinta kasih dan damai, baharuilah iman semua orang Kristen akan penjelmaan Putra-Mu,* agar mereka bertekun mengucapkan syukur kepada-Mu.


Kuatkanlah pengharapan orang yang sakit, yang tua dan yang miskin,* berilah kelegaan hati kepada orang yang tertindas, pengharapan kepada yang putus asa, dan penghiburan kepada yang berduka.


lngatlah semua orang yang ditahan dalam penjara,* dan mereka yang diusir dari tanah airnya.

Waktu kelahiran Putra-Mu, para malaikat melambungkan madah pujian di dunia ini,* semoga orang-orang yang telah berpulang memuji Engkau di surga bersama rombongan para malaikat.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, luhurkanlah karya kekuasaan­-Mu, ketika Kauciptakan manusia menjadi abdi-Mu. Namun lebih luhur lagi karya cinta kasih-Mu, ketika Kauperbaharui kami menjadi anak-Mu. Maka kami mohon, semoga kami memiliki kehidup­an ilahi se­perti Kristus, yang telah men­jadi manusia seperti kami. Sebab Dialah Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

86 views0 comments

Comments


bottom of page