top of page

IBADAT SORE Rabu, 28 Februari 2024

HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.

 

Mazmur 61 (62)                               

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,*sebab dari padaNyalah keselamatanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,*Dialah penyokongku, aku takkan goyah.

 

Berapa lamakah kamu masih menyerbu manusia lemah,*bersama-sama mencoba meruntuhkannya!

Seperti menyerang dinding yang miring,*menggempur tembok yang mau roboh!

Rencana mereka tipuan belaka,*mereka suka akan dusta.

Dengan mulut, mereka memberkati,*tetapi dalam hati, mereka mengutuki.

 

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,*dan padaNyalah segala harapanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,*Dialah penyokongku, aku takkan goyah.

 

Pada Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku,*Dialah kekuatan dan tempat perlindunganku.

Percayalah kepadaNya selalu, hai umatku,†curahkanlah isi hatimu di hadapanNya,*Dialah perlindungan kita.

 

Hanya angin belaka, anak-anak Adam,*kehampaan semata, anak-anak manusia.

Bila ditimbang, neraca terjungkit ke atas,*berat mereka bersama lebih ringan dari pada angin.

 

Jangan menaruh harapan pada pemerasan,*jangan menggantungkan diri pada perampasan.

Apabila harta milikmu bertambah,*janganlah hatimu melekat kepadanya.

Tuhanlah sumber kekuatan dan kasih setia,*Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.

 

Ant. 2

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.

 

Mazmur 66 (67)                                               

Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita,*semoga wajahNya berseri-seri kepada kita.

Ya Allah, semoga karyaMu dikenal di bumi,*dan keselamatanMu di antara segala bangsa.

 

Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa bersorak gembira,†sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil*dan menuntun segala bangsa di bumi.

 

Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Tanah telah memberi hasilnya,*sebab Tuhan, Allah kita, telah memberkati kita.

Semoga Allah tetap memberkati kita,*semoga seluruh bumi menjadi takwa.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.

 

Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

Kidung (Kol 1:12-20)      

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†yang membuat kita layak mendapat bagian*dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan*dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus kita mendapat penebusan,*yaitu pengampunan dosa.

 

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan Yang tak kelihatan,*Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

 

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,†Ia mendahului segala sesuatu,*dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;†Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

 

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,†dan dengan perantaraan Kristus*Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,*segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

BACAAN SINGKAT (Flp 2:12b-15a)

Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela dan tiada bernoda.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Putera manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir, supaya di olok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Putera manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir, supaya di olok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit.


DOA PERMOHONAN

Allah yang mahakuasa dan mahabijaksana tahu apa yang kita perlukan, tetapi Ia menghendaki agar kita pertama-tama memperhatikan kerajaan­-Nya. Marilah kita meluhurkan Dia dan berdoa:


U : Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan.


Bapa yang kudus, Engkau telah menetapkan Kristus menjadi gembala umat-Mu, maka bantulah para gembala umat beriman serta kawanan yang dipercayakan kepada mereka, agar mereka tetap memperhatikan kepentingan umat-Mu,* dan umat-Mu bersedia menerima bimbingan mereka.


Bimbinglah kiranya orang kristen,agar mereka rela menolong orang sakit dengan cinta persaudaraan,* dan melayani Putera-Mu dalam diri mereka.


Semoga orang yang belum percaya akan Injil masuk ke dalam Gereja-Mu,* dan membangun Gereja dengan cinta kasih dan amal bakti.


Semoga kami orang berdosa memohon pengampunan dari pada-Mu,* dan diperdamaikan dengan Gereja-Mu.


Semoga arwah orang beriman sampai kepada kehidupan kekal,* dan tinggal bersama Engkau senantiasa.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, peliharalah umat-Mu dan ajar­lah kami berbuat baik. Bantulah kami dengan kekuasaan-Mu, agar kami layak menikmati anugerah surgawi. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

113 views0 comments

Commenti


bottom of page