top of page

IBADAT SORE Rabu, 28 Juni 2023

HARI RAYA SANTO PETRUS DAN SANTO PAULUS, RASUL (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus cahaya yang menyinari bumi, Hari mulia hari meriah ini, Kaugemilangkan dengan kenangan suci, Yang merayakan kemartiran sejati.


Pahlawan Petrus penjaga pintu surga, Serupa Kristus disalib dan disiksa, Pedang terhunus yang memenggal kepala, Melantik Paulus menjadi martir jaya.


O Roma mulia engkau sungguh terpuji, Karena jasa kedua tokoh suci, Yang menguduskan tanah yang kaubanggakan, Dengan percikan darah yang dicurahkan.


Dimuliakanlah Bapa Mahakuasa, Diluhurkanlah Putra tunggal tercinta, Dihormatilah Roh penghibur Gereja, Berkuasalah kini dan selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

“Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup”. “Dan engkau, berbahagialah engkau, hai Simon Petrus.”


Mazmur 115 (116B)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:* “Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:* “semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas* segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan* sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan* kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,* Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu* sambil menyerukan nama Tuhan

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,* di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

“Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup”. “Dan engkau, berbahagialah engkau, hai Simon Petrus.”


Ant. 2.

Engkaulah Petrus, dan di atas bukit wadas ini akan Kudirikan Gereja-Ku.


Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,* kita seperti orang yang bermimpi.

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa* dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:* “Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,* sebab itu kita bersukacita.

Tuhan telah memulihkan nasib kita,* seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,* akan menuai dengan bersorak-sorai.

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:* ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2.

Engkaulah Petrus, dan di atas bukit wadas ini akan Kudirikan Gereja-Ku.


Ant. 3.

Engkaulah alat pilihan, santo Paulus rasul, engkau mewartakan kebenar­an di seluruh dunia.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Engkaulah alat pilihan, santo Paulus rasul, engkau mewartakan kebenar­an di seluruh dunia.


BACAAN SINGKAT (1 Kor 15:3-5.8)

Injil yang kusampaikan kepadamu, telah kuterima sendiri. Inti sarinya ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci. Ia di­makamkan, dan Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci. Ia telah dilihat oleh Kefas dan kemudian oleh kesebelas murid­-Nya. Dan akhirnya akupun melihat Dia juga.


LAGU SINGKAT

P : Mereka menyerahkan nyawa *Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus.

U : Mereka menyerahkan nyawa *Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus.

P : Mereka pergi dengan gembira karena dianggap layak menderita.

U : Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Mereka menyerahkan nyawa *Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Ya Tuhan, Petrus rasul dan Paulus pengajar para bangsa, merekalah yang mengajarkan hukum-Mu ke­pada kami.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Ya Tuhan, Petrus rasul dan Paulus pengajar para bangsa, merekalah yang mengajarkan hukum-Mu ke­pada kami.


DOA PERMOHONAN

Kristus mendirikan Gereja-Nya atas dasar para rasul dan nabi-nabi. Mari­lah kita penuh kepercayaan berdoa kepada­-Nya:


U : Peliharalah Gereja-Mu, ya Tuhan.


Engkau telah berdoa bagi Petrus, agar imannya tetap teguh,* kuatkanlah iman Gereja-Mu.


Sesudah kebangkitan Engkau menampakkan diri kepada Simon Petrus, dan menyatakan diri kepada Saulus,* terangilah budi kami, agar kami tetap percaya kepada kebangkitan-Mu.


Engkau memilih Paulus untuk memaklumkan nama-Mu di seluruh dunia, * jadikanlah kami pewarta Injil yang sejati.


Engkau mengampuni Petrus yang telah menyangkal Engkau,*ampunilah segala kesalahan kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, dasar iman kami, Engkau sudah meng­­anugerahi kami sukacita yang luhur dan suci pada perayaan rasul­-Mu Petrus dan Paulus. Semoga umat-Mu senantiasa menuruti ajaran mereka, sebab mereka­lah yang pertama-tama me­negakkan Gereja­-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam per­sekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

109 views0 comments

Comments


bottom of page