top of page

IBADAT SORE Rabu, 30 November 2022

HARI BIASA PEKAN I ADVEN (U)

PEMBUKAAN P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH Langit bersorak gembira Dan bumi bersukacita Merayakan hari pesta Para rasul yang mulia.

Diangkat menjadi duta Bentara warta gembira Mereka dikuasakan Memberikan pengampunan.

Semoga pada akhir zaman Pada saat pengadilan Kami terima lindungan Agar selamat dan aman.

Dimuliakanlah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang melimpahkan kurnia Kepada kita semua. Amin.

PENDARASAN MAZMUR Ant. 1 Tuhan melihat Petrus dan Andreas, dan la memanggil mereka.

Mazmur 115 (116B, 10-19) Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:* “Aku ini sangat tertindas”; sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:* “semua orang penipu.” Bagaimana akan kubalas* segala kebaikan Tuhan terhadapku? Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan* sambil menyerukan nama Tuhan. Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan* kematian para kekasih-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,* Engkau telah melepaskan belengguku. Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu* sambil menyerukan nama Tuhan Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan,* di tengah kota Yerusalem. Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1 Tuhan melihat Petrus dan Andreas, dan la memanggil mereka. Ant. 2 Tuhan bersabda, "Mari, ikutilah Aku, kamu akan Kujadikan pemukat manusia.

Mazmur 125 (126) Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,* kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa* dan lidah kita dengan sorak-sorai. Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:* “Agunglah karya Tuhan bagi mereka.” Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,* sebab itu kita bersukacita. Tuhan telah memulihkan nasib kita,* seperti sungai kering berair lagi di musim hujan. Yang menabur dengan bercucuran air mata,* akan menuai dengan bersorak-sorai. Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:* ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya. Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2 Tuhan bersabda, "Mari, ikutilah Aku, kamu akan Kujadikan pemukat manusia.

Ant. 3 Mereka meninggalkan pukatnya dan mengikuti Tuhan penebusnya.

Kidung (Ef 1:3-10) Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga. Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putera yang dikasihi-Nya. Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu. Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala. Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin. Ant. 3 Mereka meninggalkan pukatnya dan mengikuti Tuhan penebusnya.


BACAAN SINGKAT (Ef 4:11-13) Kristus mengangkat baik rasul maupun nabi, baik pewarta lnjil maupun gembala dan pengajar umat untuk memper­lengkapi para kudus bagi tugas peng­abdian. Dengan demikian dibangun Tubuh Kristus sampai kita semua akhir­nya bersatu dalam iman dan benar-benar mengenal Putra Allah. Maka kita men­jadi manusia sempurna dan men­capai taraf kedewasaan Kristus yang se­penuh-penuhnya.

LAGU SINGKAT P : Wartakanlah kemuliaan Allah* Di antara bangsa-bangsa. U : Wartakanlah kemuliaan Allah* Di antara bangsa-bangsa. P : Dan karya-Nya yang agung. U : Di antara bangsa-bangsa. P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus U : Wartakanlah kemuliaan Allah* Di antara bangsa-bangsa.

KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria Andreas, hamba Kristus, rasul Allah yang pantas, saudara Petrus dan rekan­­nya dalam penderitaan. (lihat di halaman dalam cover) Ant. Kidung Maria Andreas, hamba Kristus, rasul Allah yang pantas, saudara Petrus dan rekan­­nya dalam penderitaan.

DOA PERMOHONAN Saudara-saudara, kita dibangun atas dasar keduabelas rasul. Marilah kita ber­doa kepada Bapa yang mahakuasa bagi umat-Nya:

U : lngatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, Kristus yang bangkit dari alam maut, menyatakan diri pertama-tama kepada para rasul,* semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai ke ujung bumi. Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang papa,* semoga kami mewartakan lnjil dengan ikhlas dan berani. Engkau mengutus Putra-Mu untuk menaburkan benih Sabda-Mu,* semoga sabda-Mu membawa hasil yang menggembirakan hati. Engkau mengutus Putra-Mu untuk memperdamaikan dunia dengan Dikau dalam darah-Nya,* semoga semua orang hidup dalam damai dengan Dikau dan dengan sesamanya. Engkau mentakhtakan Putra-Mu di sisi kanan-Mu dalam kemuliaan surgawi,* semoga orang beriman yang telah meninggal Kauterima dalam kerajaan-Mu.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP Tuhan, raja mahamulia, kami ber­sembah sujud menghadap Engkau. Rasul Andreas Kauberikan kepada umat­-Mu sebagai pengajar dan pembimbing. Semoga ia tetap mendoakan kami di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Peng­antara kami yang hidup ....

PENUTUP P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. U : Amin


131 views0 comments
bottom of page