top of page

IBADAT SORE Rabu, 31 Januari 2024

PERINGATAN SANTO YOHANES BOSKO, IMAM (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Ya gembala yang terhormat

Trimalah pujian umat

Tuhan sendiri terharu

Bila kami memujimu.


Kristuslah imam abadi

Yang menghidupkan kembali

Umat baru bagi Allah

Bagaikan mempelai indah.


Iapun sudah berkenan

Memilih dan mentahbiskan

Engkau menjadi pelayan

Gembala umat beriman.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang meimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Terlalu ajaiblah bagiku pengetahuanMu, ya Tuhan.

 

Mazmur 138 (139), 1-18.23-24

I

Tuhan, Engkau menyelami dan mengenal aku,†Engkau tahu, bila aku duduk atau berdiri,*dari jauh Engkau mengerti pikiranku.

Engkau tahu, bila aku berjalan atau berbaring,*segala tingkah lakuku Kaumaklumi.

 

Sebelum aku sempat mengucapkan sepatah katapun,*Engkau telah mengetahui semuanya, ya Tuhan.

Engkau melingkungi aku dari muka dan dari belakang*dan menaruh tanganMu di atasku.

Terlalu ajaiblah bagiku pengetahuanMu,*terlalu tinggi untuk kupahami.

 

Ke mana aku dapat pergi menjauhi RohMu,*kemana aku dapat lari menyingkiri wajahMu?

Kalaupun aku naik ke langit, Engkau ada di sana,*kalaupun aku turun ke alam maut, di situpun Engkau ada.

 

Kalaupun aku akan terbang jauh dari timur*dan mendarat di ujung barat,

di sanapun lenganMu menuntun daku*dan tanganMu memegang aku.

 

Maka sadarlah, aku,†bahkan dalam kegelapan, Tuhan memperhatikan daku,*dan di tengah malam aku bermandikan cahaya.

 

Kegelapanpun tidak gelap bagiMu,†sebab malam bercahaya bagiMu bagaikan siang*dan kegelapan bagaikan terang.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Terlalu ajaiblah bagiku pengetahuanMu, ya Tuhan.

 

Ant. 2

Aku, Tuhan, menyelidiki isi hati dan menguji sanubari. Aku menganugerahi setiap orang sesuai dengan hidupnya.

 

II

Engkaulah yang membentuk lubuk hatiku,*Engkau melindungi aku sedari kandung ibuku.

Aku bersyukur kepadaMu, Allah yang mahatinggi,*sebab agunglah Engkau.

Aku bersembah sujud di hadapanMu,*sebab dahsyatlah karyaMu.

 

Dari dahulu Engkau mengenal isi hatiku,*sanubariku tak tersembunyi bagiMu,

sejak aku dibentuk dalam selubung rahasia*dan diciptakan secara tak terselami.

PerhatianMu mengikuti hidupku tahap demi tahap,*dan semuanya tercatat dalam kitabMu.

 

Segala hari hidupku sudah Kautentukan,*sebelum aku dilahirkan.

Betapa mendalam pikiranMu, ya Allah,*betapa padat maknanya.

Sekiranya kuhitung, banyaknya melebihi pasir,*dan akhirnya aku belum juga menangkap sedikitpun.

 

Selamilah aku, ya Allah, dan ajuklah isi hatiku,*ujilah aku dan dalamilah pikiranku.

Jagalah, jangan sampai jalan hidupku menyimpang,*dan tuntunlah aku ke hidup abadi.

 

Kemuliaan kepada Bapa,*dan Putera dan Roh kudus,

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Aku, Tuhan, menyelidiki isi hati dan menguji sanubari. Aku menganugerahi setiap orang sesuai dengan hidupnya.

 

Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

Kidung (Kol 1:12-20)      

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†yang membuat kita layak mendapat bagian*dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan*dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*yaitu pengampunan dosa.

 

Kristuslah gambar Allah, Ia menampak-kan Yang tak kelihatan,*Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

 

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,†Ia mendahului segala sesuatu,*dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;†Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

 

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,†dan dengan perantaraan Kristus*Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,*segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

BACAAN SINGKAT (1Ptr 5:1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi penderitaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan suka rela seturut kehendak Allah. Jangan mencari keuntungan, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.

P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U : Dan mendoakan mereka.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah * Dan mendoakan mereka.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya membagikan jatah gandum kepada mereka.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumah-Nya dan pada waktunya membagikan jatah gandum kepada mereka.


DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubung¬an mereka dengan Allah. Marilah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:


U : Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci, * semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya-Mu.


Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa, * maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.


Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka, * maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.


Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus, * semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.


Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu, * maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, santo Yohanes Bosko Kaupanggil menjadi bapa dan pendidik kaum muda. Nyalakanlah dalam hati kami api cinta-Mu, sehingga kamipun mencari yang hilang dan melulu mengabdi kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

135 views0 comments

Comments


bottom of page