top of page

IBADAT SORE Rabu, 4 Oktober 2023

PERINGATAN SANTO FRANSISKUS DARI ASISI (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kita bergembira Menghormati hamba Yang dalam hidupnya Tekun membiara.


Demi cinta Tuhan Hidup dibaktikan Untuk mengikuti Panggilan ilahi.


Dalam segalanya Selalu berusaha Mengabdi sesama Dengan kasih setia.


Terpujilah Bapa

Bersama Putra

Serta Roh-Nya pula

Selama-lamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.


Mazmur 61 (62)

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,* sebab dari padaNyalah keselamatanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,* Dialah penyokongku, aku takkan goyah.


Berapa lamakah kamu masih menyerbu manusia lemah,* bersama-sama mencoba meruntuhkannya!

Seperti menyerang dinding yang miring,* menggempur tembok yang mau roboh!

Rencana mereka tipuan belaka,* mereka suka akan dusta.

Dengan mulut, mereka memberkati,* tetapi dalam hati, mereka mengutuki.


Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,* dan padaNyalah segala harapanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,* Dialah penyokongku, aku takkan goyah.


Pada Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku,* Dialah kekuatan dan tempat perlindunganku.

Percayalah kepadaNya selalu, hai umatku,† curahkanlah isi hatimu di hadapanNya,* Dialah perlindungan kita.


Hanya angin belaka, anak-anak Adam,* kehampaan semata, anak-anak manusia.

Bila ditimbang, neraca terjungkit ke atas,* berat mereka bersama lebih ringan dari pada angin.


Jangan menaruh harapan pada pemerasan,* jangan menggantungkan diri pada perampasan.

Apabila harta milikmu bertambah,* janganlah hatimu melekat kepadanya.

Tuhanlah sumber kekuatan dan kasih setia,* Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.


Ant. 2

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.


Mazmur 66 (67)

Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita,* semoga wajahNya berseri-seri kepada kita.

Ya Allah, semoga karyaMu dikenal di bumi,* dan keselamatanMu di antara segala bangsa.


Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa bersorak gembira,† sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil* dan menuntun segala bangsa di bumi.


Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,* hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Tanah telah memberi hasilnya,* sebab Tuhan, Allah kita, telah memberkati kita.

Semoga Allah tetap memberkati kita,* semoga seluruh bumi menjadi takwa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.


Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu,* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.


BACAAN SINGKAT (Rom 8:28-30)

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa segala-galanya menguntungkan mereka yang mencintai Allah, yaitu semua orang yang terpanggil menurut rencana Allah dari semula. Karena semua orang yang di-kenal Allah dari semula, ditentukan­-Nya dari semula menjadi serupa dengan citra Putra-Nya, supaya di antara banyak saudara Kristus menjadi yang sulung. Semua yang ditentukan Allah dari semula, dipanggil-Nya juga; semua yang dipanggil diselamatkan-Nya, dan semua yang diselamatkan dimuliakan oleh-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.

U : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.

P : Tuhan memperhatikan orang yang tulus ikhlas.

U : Ia mencintai orang jujur.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Tuhan adil,* Ia mencintai orang jujur.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus; sebab aku membawa tanda-tanda luka-Nya dalam tubuhku.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus; sebab aku membawa tanda-tanda luka-Nya dalam tubuhku.


DOA PERMOHONAN

Bapa, sumber segala kesucian, menghan­tar kita kepada kesucian hidup berkat teladan dan doa para kudus. Marilah kita berdoa kepada-Nya:


U : Semoga kami suci seperti Engkau, ya Tuhan.


Bapa yang kudus, Engkau mengangkat kami menjadi putra-putra-Mu,* semoga segenap Gereja kudus memuji Engkau di seluruh dunia.


Bapa yang kudus, Engkau mendorong kami untuk mengabdi Engkau dalam segala hal,* semoga tingkah laku kami menghasilkan buah untuk kerajaan-Mu.


Bapa yang kudus, Engkau menyatukan diri kami kembali kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu,* semoga kami semua tetap bersatu.


Bapa yang kudus, Engkau telah meng-undang kami ke dalam perjamuan surgawi,* semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih.


Bapa yang kudus, sudilah mengampuni kesalahan orang-orang berdosa,* semoga orang-orang yang telah meninggal memandang seri wajah-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah, pembela kaum fakir miskin, Santo Fransiskus menjadi miskin dan hina-dina seperti Kristus. Semoga kami mengikuti langkahnya dan dengan gembira meng­abdi Putra-Mu, supaya kami tetap ber­satu dengan Dikau dan bersukaria dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup, dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

118 views0 comments

Comments


bottom of page