top of page

IBADAT SORE Rabu, 6 Maret 2024

HARI BIASA PEKAN III PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai

 

Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,*kita seperti orang yang bermimpi.

 

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa*dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:*“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*sebab itu kita bersukacita.

 

Tuhan telah memulihkan nasib kita,*seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*akan menuai dengan bersorak-sorai.

 

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:*ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai

 

Ant. 2

Semoga Tuhanlah yang membangun rumah kita dan menjaga kita.

 

Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*sia-sialah para pengawal berjaga.

 

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,†   pergi tidur larut malam*dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan*kepada orang yang dicintaiNya.

 

Putera-Putera sungguh anugerah Tuhan,*dan buah kandungan sungguh ganjaranNya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,*demikianlah Putera yang diperanakkan pada masa muda.

 

Berbahagialah orang yang mengisi*tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Semoga Tuhanlah yang membangun rumah kita dan menjaga kita.

 

Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.

 

Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†yang membuat kita layak mendapat bagian*dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan*dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*yaitu pengampunan dosa.

 

Kristuslah gambar Allah, Ia menampak-kan Yang tak kelihatan,*Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

 

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,†Ia mendahului segala sesuatu*dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;†Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

 

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,†dan dengan perantaraan Kristus*Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya .

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,*segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.

 

BACAAN SINGKAT (Flp 2:12b-15a)

Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela dan tiada bernoda.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Barang siapa menanti dan mengajarkan semua perintah Taurat, dia itulah akan menjadi orang besar dalam kerajaan surga.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Barang siapa menanti dan mengajarkan semua perintah Taurat, dia itulah akan menjadi orang besar dalam kerajaan surga.


DOA PERMOHONAN

Allah yang mahakuasa dan mahabijaksana tahu apa yang kita perlukan, tetapi Ia menghendaki agar kita pertama-tama memperhatikan kerajaan­-Nya. Marilah kita meluhurkan Dia dan berdoa:


U : Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan.


Bapa yang kudus, Engkau telah menetapkan Kristus menjadi gembala umat-Mu, maka bantulah para gembala umat beriman serta kawanan yang dipercayakan kepada mereka, agar mereka tetap memperhatikan kepentingan umat-Mu,* dan umat-Mu bersedia menerima bimbingan mereka.


Bimbinglah kiranya orang kristen,agar mereka rela menolong orang sakit dengan cinta persaudaraan,* dan melayani Putera-Mu dalam diri mereka.


Semoga orang yang belum percaya akan Injil masuk ke dalam Gereja-Mu,* dan membangun Gereja dengan cinta kasih dan amal bakti.


Semoga kami orang berdosa memohon pengampunan dari pada-Mu,* dan diperdamaikan dengan Gereja-Mu.


Semoga arwah orang beriman sampai kepada kehidupan kekal,* dan tinggal bersama Engkau senantiasa.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan, dalam masa Paskah ini kami Kaudidik dan Kauajar dengan sabda-Mu. Semoga dengan berpantang kami ber­bakti kepada-Mu dengan segenap hati dan dalam doa bersatu pada sebagai umat-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

108 views0 comments

留言


bottom of page