top of page

IBADAT SORE Rabu, 6 September 2023

HARI BIASA PEKAN XXII (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pada waktu senja kini Malam mulai mendekat Kami menyerahkan diri Penuh pasrah dan hormat kepadaMu Bapa kami Sumber segala rahmat.


Kami bersyukur padaMu Atas kurnia hari Yang kini akan berlalu Dan atas kasih suci Yang Kaucurahkan selalu Ke dalam hati kami.


Semoga kami semua Yang khidmat menghadapMu Siap menanggapi cinta Dengan tiada ragu Membaktikan jiwa raga Demi kerajaanMu.


Terpujilah Allah Bapa Tuhan mahakuasa Terpujilah Yesus Kristus Yang menjadi penebus Terpujilah Roh ilahi Penghibur yang sejati. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.


Mazmur 61 (62)

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,* sebab dari padaNyalah keselamatanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,* Dialah penyokongku, aku takkan goyah.


Berapa lamakah kamu masih menyerbu manusia lemah,* bersama-sama mencoba meruntuhkannya!

Seperti menyerang dinding yang miring,* menggempur tembok yang mau roboh!

Rencana mereka tipuan belaka,* mereka suka akan dusta.

Dengan mulut, mereka memberkati,* tetapi dalam hati, mereka mengutuki.


Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,* dan padaNyalah segala harapanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,* Dialah penyokongku, aku takkan goyah.


Pada Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku,* Dialah kekuatan dan tempat perlindunganku.

Percayalah kepadaNya selalu, hai umatku,† curahkanlah isi hatimu di hadapanNya,* Dialah perlindungan kita.


Hanya angin belaka, anak-anak Adam,* kehampaan semata, anak-anak manusia.

Bila ditimbang, neraca terjungkit ke atas,* berat mereka bersama lebih ringan dari pada angin.


Jangan menaruh harapan pada pemerasan,* jangan menggantungkan diri pada perampasan.

Apabila harta milikmu bertambah,* janganlah hatimu melekat kepadanya.

Tuhanlah sumber kekuatan dan kasih setia,* Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.


Ant. 2

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.

Mazmur 66 (67)

Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita,* semoga wajahNya berseri-seri kepada kita.

Ya Allah, semoga karyaMu dikenal di bumi,* dan keselamatanMu di antara segala bangsa.


Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa bersorak gembira,† sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil* dan menuntun segala bangsa di bumi.


Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,* hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Tanah telah memberi hasilnya,* sebab Tuhan, Allah kita, telah memberkati kita.

Semoga Allah tetap memberkati kita,* semoga seluruh bumi menjadi takwa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.


Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu,* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5:5b-7)

Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya kamu ditinggikanNya pada wak-tunya. Serahkanlah segala kecemasanmu kepadaNya, sebab Ia memelihara kamu.


LAGU SINGKAT

P : Peliharalah kami, ya Tuhan,* Seperti biji mata.

U : Peliharalah kami, ya Tuhan,* Seperti biji mata.

P : Lindungilah kami di bawah naungan sayapMu.

U : Seperti biji mata.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Peliharalah kami, ya Tuhan,* Seperti biji mata.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Ulurkanlah tanganMu yang perkasa, ya Tuhan; cerai-beraikanlah orang yang angkuh dan angkatlah yang hina-dina.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Ulurkanlah tanganMu yang perkasa, ya Tuhan; cerai-beraikanlah orang yang angkuh dan angkatlah yang hina-dina.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara tercinta, marilah kita bergembira dalam Tuhan, sebab Ia berkenan melimpahi umatNya dengan anugerah dan kurnia. Maka hendaklah kita penuh semangat berkata:


U : Lipat gandakanlah rahmat dan damai, ya Tuhan.


Allah kekal, bagiMu seribu tahun sama dengan satu hari,* insyafkanlah kami bahwa kehidupan ini seperti bunga yang berkembang di waktu pagi dan layu di waktu petang.


Kurniakanlah roti surgawi kepada umatMu, agar kami jangan lapar,* dan air hidup, supaya kami takkan haus lagi.


Semoga orang-orang beriman mencari dan memikirkan perkara surgawi,* dan memuliakan Dikau baik di waktu kerja maupun di waktu senggang.


Berilah kiranya musim yang baik, ya Tuhan,* supaya hasil tanah kami melimpah.


Izinkanlah orang-orang mati memandang wajahMu,* dan anugerahilah kami juga kebahagiaan untuk memandang Engkau.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Kuduslah namaMu, ya Tuhan, dan kasih sayangMu turun-temurun. Kabulkan­lah kiranya doa kami dan sambutlah kami umatMu, supaya kami tetap meng-agungkan Dikau dengan madah pujian. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

111 views0 comments

Comments


bottom of page