top of page

IBADAT SORE Rabu, 9 November 2022

PESTA PEMBERKATAN GEREJA BASILIK LATERAN (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kota Yerusalem mulya Yang aman dan sentosa Engkau dibangun di Surga Dari batu bernyawa Suci murni indah permai Tak ubahnya mempelai.


Engkau turun dari surga Bagai mempelai mulia Yang siap menghadap Tuhan Dihias kesucian Untuk bersatu selamanya Dengan Tuhan yang jaya.


Pintumu penuh permata Lebar-lebar terbuka Bagi wargamu semua Yang demi Anakdomba Rela mengurbankan nyawa Menumpahkan darahnya.


Terpujilah Allah Bapa Pencipta yang kuasa Bersama Putra Ilahi Yang bangkit dari mati Menganugerahkan Roh-Nya Untuk tinggal selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kediaman Allah yang mahatinggi tidak akan goncang, sebab Allah tinggal di dalamnya.


Mazmur 45 (46)

Allah itu perlindungan dan kekuatan kita,* pertolongan-Nya terbukti dalam kesesakan kita.

Maka kita tidak takut, sekalipun bumi bergetar,* sekalipun gunung-gemunung tenggelam ke dasar laut.

Sekalipun gelora lautan mengamuk,* sekalipun gunung-gemunung goncang diempas ombak.

Kota kediaman Allah yang mahatinggi* digembirakan oleh aliran sungai.

Karena Allah mendiaminya, kota itu tidak akan goncang,* Allah menolongnya waktu fajar merekah.

Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang,* Allah memperdengarkan suara-Nya, maka hancurlah bumi.

Tuhan semesta alam menyertai kita,* benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub.

Mari, pandanglah karya Tuhan yang agung* dan karya-Nya yang dahsyat di seluruh bumi.

Dihentikan-Nya semua peperangan sampai ke ujung bumi,† busur dipatahkan-Nya, tombak diremukkan-Nya,* dibakar-Nya kereta perang.

“Jangan banyak bicara, akuilah Aku sebagai Allah,* agung di antara bangsa-bangsa, agung di seluruh dunia.”

Tuhan semesta alam menyertai kita,* benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Kediaman Allah yang mahatinggi tidak akan goncang, sebab Allah tinggal di dalamnya.


Ant. 2

Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan hati gembira.


Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:* “Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri* di gerbang-Mu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun* sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,* suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan* sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,* kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:* ”Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu* dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua saudara dan sahabatku* aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,* aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan hati gembira.


Ant. 3

Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba­-Nya yang kudus, alleluia.


Kidung (Why 19:1-7)

Alleluia.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,* karena benar dan adillah segala keputusan-Nya. Alleluia.

Alleluia. Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba-Nya,* semua yang takwa, baik kecil maupun besar. Alleluia.

Alleluia. Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,* sudah menjadi raja. Alleluia.

Alleluia. Marilah kita bersukacita dan bersorak- sorai,* marilah kita memuliakan Tuhan. Alleluia.

Alleluia. Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,* dan mempelai-Nya sudah siap berhias.Alleluia.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Pujilah Allah kita, hai sekalian hamba­-Nya yang kudus, alleluia.


BACAAN SINGKAT (Why 21:2-3,22,27)

Kulihat kota suci, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, berhias laksana mempelai yang siap menyambut suami­-Nya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari takhta berseru: lnilah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Allah akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan la akan menjadi Allah mereka. Dan aku tidak melihat suatu kenisah di kota itu; sebab Tuhan, Allah yang mahakuasa sendiri dan Anakdomba itulah kenisah-Nya. Ke dalamnya tidak akan masuk sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Hanyalah orang yang ter­daftar dalam kitab kehidupan Anakdomba, diizinkan masuk ke dalam kota suci itu.


LAGU SINGKAT

P : Berbahagialah orang,* Yang tinggal dalam rumah-Mu, ya Tuhan.

U : Berbahagialah orang,* Yang tinggal dalam rumah-Mu, ya Tuhan.

P : Mereka akan memuji Engkau selama-lamanya.

U : Yang tinggal dalam rumah-Mu, ya Tuhan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Berbahagialah orang,* Yang tinggal dalam rumah-Mu, ya Tuhan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Tuhan telah menyucikan tempat ke­diaman-Nya. lnilah rumah Allah, di sini orang menyerukan nama Tuhan. Tentang rumah ini Tuhan telah ber­sabda: Aku akan tinggal di dalamnya.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Tuhan telah menyucikan tempat ke­diaman-Nya. lnilah rumah Allah, di sini orang menyerukan nama Tuhan. Tentang rumah ini Tuhan telah ber­sabda: Aku akan tinggal di dalamnya.


DOA PERMOHONAN

Penyelamat kita telah menyerahkan nyawa-Nya untuk mempersatukan anak-anak Allah yang tersebar di mana-mana. Marilah berdoa kepada-Nya:


U : Ingatlah Gereja-Mu, ya Tuhan.

Tuhan Yesus, Engkau mendirikan rumah-Mu di atas wadas yang teguh,* kuatkanlah kepercayaan Gereja-Mu, dan teguhkanlah imannya.

Tuhan Yesus, dari lambung-Mu telah mengalir darah dan air,* perbaharuilah Gereja-Mu dengan sakramen-sakramen perjanjian yang baru dan kekal

Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami yang berhimpun demi nama-Mu,* kabulkanlah doa seluruh Gereja-Mu.

Tuhan Yesus, bersama Bapa Engkau menyediakan tempat bagi setiap orang yang mencintai Engkau,* sempurnakanlah cinta kasih Gereja-Mu.

Tuhan Yesus, tak seorangpun yang datang kepada-Mu Kaubuang ke luar,* terimalah semua orang mati dalam rumah Bapa.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, untuk keagungan-Mu Kau­bangun kediaman abadi dari batu yang hidup dan terpilih. Lipat gandakanlah dalam Gereja-Mu pengaruh rahmat yang sudah Kauberikan. Semoga umat yang percaya kepada-Mu, semakin ber­kembang dan ikut serta dalam pem­bangunan Yerusalem surgawi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

134 views0 comments

Comments


bottom of page