top of page

IBADAT SORE Sabtu, 12 Agustus 2023

HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIANGKAT KE SURGA (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Hari ini ratu kita Naik takhta dengan jaya Mendampingi Putranya Raja seluruh dunia.


Maria bunda tercinta Kini diangkat ke surga Ia wanita utama Mengatasi semuanya.


Putra yang dulu dipangku Dalam kemesraan ibu Kini dilihatnya mulya Bertakhta di sisi Bapa.


Terpujilah Allah bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang memberikan mahkota Kepada Santa Maria. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kristus naik ke surga untuk menyedia­kan tempat abadi bagi ibu-Nya yang murni, alleluia.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,* kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat abadi bagi ibu-Nya yang murni, alleluia.


Ant. 2

Pintu surga ditutup bagi semua orang karena Hawa dan dibuka kembali karena perawan Maria, alleluia.


Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,* pujilah Allah-Mu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,* Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,* dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,* dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju, seperti bulu domba,* dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,* siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,* Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub,* ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,* hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Pintu surga ditutup bagi semua orang karena Hawa dan dibuka kembali karena perawan Maria, alleluia.


Ant. 3

Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita semua mengagungkan Kristus yang meraja sepanjang segala masa.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putera-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putera yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah kita semua mengagungkan Kristus yang meraja sepanjang segala masa.


BACAAN SINGKAT (Rom 8:30)

Semua orang yang dipilih Allah dari se­mula, mereka itu juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Putra-Nya. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari se­mula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya.


LAGU SINGKAT

P : Maria diangkat ke surga,* Para malaikat bergembira.

U : Maria diangkat ke surga,* Para malaikat bergembira.

P : Mereka memuji dan memuliakan Tuhan.

U : Para malaikat bergembira.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Maria diangkat ke surga,* Para malaikat bergembira.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Semua bangsa akan menyebut aku: yang bahagia, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha­kuasa, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Semua bangsa akan menyebut aku: yang bahagia, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha­kuasa, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan bersuka ria di hadap­an-Nya. Sebab Ia telah merahmati Santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:


U : Semoga Santa Maria mendoakan kami.


Allah, pencipta mahaluhur, Engkau telah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan raga, dan mempermuliakannya bersama Kristus,* arahkanlah hati kami juga kepada kemuliaan surgawi.


Engkau telah memberi kami Maria sebagai bunda. Kabulkanlah doanya: sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, ampunilah orang yang berdosa,* dan berikanlah damai sejahtera kepada semua orang.


Semoga umat-Mu sehati sejiwa dalam cinta kasih* dan rukun bertekun dalam doa bersama Maria, bunda Yesus.


Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua orang mati bersuka ria dalam kerajaan-Mu bersama para kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahamulia, Engkau berkenan pada kerendahan hati Maria dan memenuhinya dengan rahmat, supaya ia layak menjadi bunda Yesus. Hari ini Maria Kaumahkotai dengan kemuliaan ter­tinggi. Semoga berkat doanya kami pun Kauselamatkan dan Kauangkat ke dalam kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

136 views0 comments

Comments


bottom of page