top of page

IBADAT SORE Sabtu, 19 November 2022

HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kristus raja para bangsa Penguasa jagat raya Engkau merajai juga Sanubari manusia.


lsi surga sujud bakti Memuji-Mu dan bernyanyi Kami bangga mengakui Engkaulah raja tertinggi.


Kristus pangkal perdamaian Tanamkanlah kerukunan Antar bangsa sedunia Supaya aman sentosa.


Terpujilah Yesus Tuhan Raja yang tak terkalahkan Bersama Bapa dan Roh-Nya Mulyalah sepanjang masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ia akan disebut pembawa damai, dan pemerintahan-Nya akan mantap selama-lamanya.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,* kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Ia akan disebut pembawa damai, dan pemerintahan-Nya akan mantap selama-lamanya.


Ant. 2

Kerajaan-Nya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepada-Nya.


Mazmur 116 (117)

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,* megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.

Sebab besar kasih-Nya kepada kita,* kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Kerajaan-Nya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepada-Nya.


Ant. 3

Kepada Kristus diserahkan kehormatan untuk memerintah sebagai raja. Semua bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya selama-lamanya.


Kidung (Why 4:11. 5:9-10,12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,* Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;* dan karena kehendak-Mu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab* dan membuka ketujuh materainya.

Sebab Engkau telah disembelih,† dan dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami bagi Allah,* dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami† martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,* dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu† menerima kuasa dan kekayaan,* hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Kepada Kristus diserahkan kehormatan untuk memerintah sebagai raja. Semua bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya selama-lamanya.


BACAAN SINGKAT (Ef 1:20-23)

Allah membangkitkan Kristus dari alam maut dan mentakhtakan Dia di sebelah kanan-Nya di surga, jauh di atas semua pemimpin dan penguasa serta pangeran dan raja. Allah meninggikan Kristus me­lebihi segala martabat dan gelar, bukan saja di zaman ini, melainkan juga di zaman yang akan datang. Allah meletak­kan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan menganugerahkan Kristus kepada Gereja sebagai kepala semesta alam. Gereja itulah tubuh Kristus, kepenuhan Kristus yang memenuhi seluruh alam dalam segala hal.


LAGU SINGKAT

P : Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,* Engkau raja sejati.

U : Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,* Engkau raja sejati.

P : Engkau menguasai segalanya.

U : Engkau raja sejati.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,* Engkau raja sejati.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Tuhan Allah akan memberi Dia takhta Daud bapa-Nya, dan Ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. Kerajaan­-Nya tidak akan berkesudahan, alleluia.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Tuhan Allah akan memberi Dia takhta Daud bapa-Nya, dan Ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. Kerajaan­-Nya tidak akan berkesudahan, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, Kristus raja mencipta­­kan dan memelihara semesta alam. Marilah kita berdoa kepada-Nya:


U : Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan.

Kristus, raja dan gembala kami, himpunkanlah umat-Mu dari segala penjuru dunia* dan gembalakanlah mereka dalam kesegaran dan kelimpahan kurnia-Mu.

Kristus, pembimbing dan penyelamat kami, satukanlah semua orang menjadi umat-Mu, sembuhkanlah yang sakit, carilah yang hilang, peliharalah yang kuat,* panggillah yang jauh, himpunkanlah yang tercerai-berai, tegakkanlah yang putus asa.

Kristus, hakim abadi, tempatkanlah kami di sebelah kanan-Mu, bila Kauserahkan kerajaan-Mu kepada Allah Bapa,* dan serahkanlah kepada kami martabat raja yang Kausediakan bagi kami sejak awal dunia.

Kristus, pangeran perdamaian, hancurkanlah segala alat perang,* dan maklumkanlah damai-Mu di antara para bangsa.

Kristus, ahli waris dan pemilik para bangsa, himpunkanlah seluruh umat manusia ke dalam Gereja yang dipercayakan Bapa kepada-Mu,* agar setiap orang mengakui Engkau sebagai raja dan kepala dalam kuasa Roh Kudus.

Kristus, Engkaulah yang sulung di antara orang mati, dan yang pertama bangkit dari alam maut,* terimalah semua orang yang telah meninggal ke dalam kemuliaan kebangkitan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, Engkau mem­baharui segala sesuatu dalam Putra-Mu terkasih, raja semesta alam. Bebaskanlah seluruh ciptaan dari perbudakan dosa agar seluruh alam raya mengabdi dan memuji Engkau tak berkesudahan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

95 views0 comments

Comments


bottom of page