top of page

IBADAT SORE Sabtu, 9 Desember 2023

HARI MINGGU ADVEN II (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta bintang mulia

Cahaya kami semua

Kristus penebus ilahi

Kabulkanlah doa kami.


HatiMu sungguh berduka

Kar’na umatMu berdosa

Syukurlah Engkau berkenan

Melimpahkan pengampunan


Pada kepenuhan masa

Engkau jadi manusia

Lahir dari bunda murni

Sahaja dan rendah hati.


Dipuja dan dipujilah

Bapa dan Putera Allah

Bersama Roh mahamulya

Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Bergembiralah dan bersukacitalah, hai Sion baru, sebab Rajamu akan datang, Ia lemah lembut, Ia datang untuk menyelamatkan kita.


Mazmur 118 (119), 105-112

FirmanMu adalah pelita bagi langkahKu*dan cahaya bagi jalanku.

Aku telah bersumpah dan akan bertekun*untuk memelihara ketetapanMu yang adil.

 

Aku sangat tertindas, ya Tuhan,*hidupkan daku sesuai dengan firmanMu.

Berkenanlah menerima pujian, persembahan mulutku,*ajarkanlah ketetapanMu kepadaku, ya Tuhan.

 

Hidupku selalu terancam bahaya,*tetapi aku tidak lupa akan hukumMu.

Orang berdosa memasang jerat terhadapku,*tetapi aku tidak menyimpang dari titahMu.

 

KesaksianMu menjadi milik pusakaku selama-lamanya*dan merupakan kegirangan hatiku.

Hatiku bersedia melaksanakan kehendakMu,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Bergembiralah dan bersukacitalah, hai Sion baru, sebab Rajamu akan datang, Ia lemah lembut, Ia datang untuk menyelamatkan kita.


Ant. 2

Kuatkanlah tangan yang lemah. Tabahkanlah hatimu dan berkatalah: Sungguh, Allah kita akan datang menyelamatkan kita, alleluya.


Mazmur 15 (16)

Jagalah aku, ya Allah, sebab aku berlindung kepadaMu,†Aku mengakui: Engkaulah Tuhanku,*tiada kebahagiaan bagiku selain Dikau.

 

Orang-orang saleh di negeri ini*kumuliakan dan kujunjung tinggi.

Tetapi orang yang mengikuti dewa-dewa,*menjatuhkan dirinya dalam jurang malapetaka.

Aku tidak ikut mempersembahkan kurban kepada dewa,

bahkan bibirku takkan menyebut namanya.

 

Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku,*dalam tanganMulah nasibku.

Tanah permai akan menjadi bagianku,*milik pusakaku menyenangkan hatiku.

Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku,*bahkan waktu malampun Ia berbicara dalam hatiku.

Aku selalu ingat akan Tuhan,*aku tidak goyah, karena Ia ada di sampingku.

Sebab itu hatiku bergembira, dan jiwaku bersorak,*dan tubuhku beristirahat dengan tenteram.

 

Aku tak akan Kauserahkan kepada alam maut,*dan kekasihMu takkan Kaubiarkan turun ke liang kubur.

Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan.†Di hadapanMu terdapat sukacita berlimpah,*padaMulah kebahagiaan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Kuatkanlah tangan yang lemah. Tabahkanlah hatimu dan berkatalah: Sungguh, Allah kita akan datang menyelamatkan kita, alleluya.


Ant. 3

Hukum diberikan oleh Musa, tetapi rahmat dan kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.


Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.


Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Hukum diberikan oleh Musa, tetapi rahmat dan kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus.


BACAAN SINGKAT (1Tes 5:23-24)

Semoga Allah, pokok damai, mengudus­kan kamu sekalian sepenuhnya; agar roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara tanpa cela sampai kedatangan Tuhan. Tuhan yang memanggil kamu tetap setia. Ia akan melaksanakan sabdaNya.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, kunjungilah kami dengan damai, supaya kami ber­gembira di hadapanMu dengan hati sempurna.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, kunjungilah kami dengan damai, supaya kami ber­gembira di hadapanMu dengan hati sempurna.


DOA PERMOHONAN

Kristus menggembirakan hati setiap orang menantikan Dia. Marilah kita me­mohon:


U : Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat.


Dengan gembira hati kami nantikan kedatanganMu,* datanglah, ya Tuhan Yesus.


Engkau telah hidup sebelum awal dunia,* datanglah dan selamatkanlah kami di dunia ini.


Engkau telah menciptakan dunia dan segenap isinya,* datanglah dan selamatkanlah karya tanganMu.


Engkau telah hidup dan mati sebagai manusia,* datanglah dan luputkanlah kami dari kuasa maut.


Engkau datang supaya kami memperoleh kehidupan berlimpah-limpah,* datanglah dan berilah kami kehidupan abadi.


Engkau hendak mempersatukan semua orang dalam kerajaanMu,* datanglah dan himpunkanlah semua orang yang ingin memandang wajahMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Bapa yang mahakuasa dan maharahim, janganlah Kaubiarkan suatu kesalahan pun menghalangi kami menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Putra­Mu. Semoga dengan bimbinganMu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus, PutraMu dan pengantara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

135 views0 comments

Commentaires


bottom of page