top of page

IBADAT SORE Sabtu, 20 Januari 2024

HARI MINGGU BIASA III (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Hari kan berlalu namun cinta Allah

Pasti dekat slalu tidak kan berpisah

Cemas tidak perlu tak usah gelisah

Hati harus tetap tabah.

 

Tinggallah ya Bapa dampingilah kami

Dalam suka duka yang kami hadapi

Agar senantiasa kami mengimani

KehadiranMu yang sakti.

 

Trimalah luapan rasa syukur kami

Atas kelimpahan kebaikan hati

Yang Kau perlihatkan pada hari ini

Ya Tuhan dan Allah kami.

 

Terpujilah Bapa pencipta semesta

Bersama Putera penebus dunia

Yang mengutus RohNya di tengah Gereja

Untuk tinggal selamanya. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dari timur sampai ke barat terpujilah nama Tuhan.

 

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan*sekarang dan selama-lamanya.

 

Dari timur sampai barat*terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*     

kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita*yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah*untuk memandang langit dan bumi.

 

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu*dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul*dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Dari timur sampai ke barat terpujilah nama Tuhan.

 

Ant. 2

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan.

 

Mazmur 115 (116B, 10-19)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*“Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*“semua orang penipu.”

 

Bagaimana akan kubalas*segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*sambil menyerukan nama Tuhan.

 

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*di depan seluruh umatNya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*kematian para kekasihNya.

 

Ya Tuhan, aku hambaMu, aku anak sahayaMu,*Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepadaMu*sambil menyerukan nama Tuhan

 

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*di depan seluruh umatNya,

di pelataran rumah Tuhan,*di tengah kota Yerusalem.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan.

 

Ant. 3

Tuhan Yesus telah menghampakan diri; sebab itu Allah meninggikan Dia selama-lamanya.

 

Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah†Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri†dengan mengambil keadaan hamba*dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†karena taat sampai mati,*sampai mati di salib.

 

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†dan menganugerahkan kepadaNya*nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus†bertekuklah setiap lutut*di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui†untuk kemuliaan Allah Bapa:*Tuhanlah Yesus Kristus.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Tuhan Yesus telah menghampakan diri; sebab itu Allah meninggikan Dia selama-lamanya.

 

BACAAN SINGKAT (Ibr 13:20-21)

Karena darah perjanjian abadi, Allah damai sejahtera telah membawa kembali dari alam maut Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu gembala agung segala domba. Semoga Allah memperlengkapi kamu dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendakNya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah mengerjakan kehendakNya dalam diri kita. Bagi Kristuslah kemuliaan sepanjang segala abad. Amin.

 

LAGU SINGKAT

P : Betapa agunglah* Karya tanganMu, ya Tuhan.

U : Betapa agunglah* Karya tanganMu, ya Tuhan.

P : KebijaksanaanMu nyata dalam alam semesta.

U : Karya tanganMu, ya Tuhan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Betapa agunglah* Karya tanganMu, ya Tuhan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Yesus mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah dan me­nyembuh­­­­kan semua orang sakit.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Yesus mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah dan me­nyembuh­­­­kan semua orang sakit.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah menaruh belaskasihan ke-pada orang banyak dan mengerjakan mukjizat cinta kasihNya bagi mereka. Mengingat kebaikan hatiNya, marilah kita berdoa kepadaNya:

 

U : Tunjukkanlah belaskasihanMu kepada kami, ya Tuhan.

 

Segala kurnia yang kami terima hari ini, ya Tuhan, berasal dari kebaikanMu;* semoga pemberianMu itu menghasilkan buah dalam hati kami.

 

Engkaulah cahaya dan keselamatan para bangsa. Lindungilah kiranya saksi-saksi Mu yang Kauutus ke seluruh dunia,* dan kobarkanlah api Roh kudus dalam hati mereka.

 

Bimbinglah semua orang, supaya dengan rela menanggapi tuntutan zaman ini,* sehingga dunia semakin sesuai dengan martabatnya yang luhur.

 

Engkaulah penyembuh jiwa dan raga. Ringankanlah penderitaan orang sakit, dan dampingilah orang menghadapi ajalnya,* dan hiburkanlah kami dalam belaskasihanMu.

 

Terimalah kiranya orang-orang mati dalam bilangan para kudusMu,* yang namaNya tercatat dalam buku kehidupan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, bimbing­lah langkah kami sesuai dengan kehendak­Mu. Semoga kami selalu sanggup ber­buat baik dengan bantuan rahmat Putera­Mu yang ter­cinta, yaitu Yesus Kristus, Pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

124 views0 comments

Comments


bottom of page