top of page

IBADAT SORE Sabtu, 22 Juli 2023

HARI MINGGU BIASA XVI (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Hari kan berlalu namun cinta Allah Pasti dekat slalu tidak kan berpisah Cemas tidak perlu tak usah gelisah Hati harus tetap tabah.


Tinggallah ya Bapa dampingilah kami Dalam suka duka yang kami hadapi Agar senantiasa kami mengimani KehadiranMu yang sakti.


Trimalah luapan rasa syukur kami Atas kelimpahan kebaikan hati Yang Kau perlihatkan pada hari ini Ya Tuhan dan Allah kami.


Terpujilah Bapa pencipta semesta Bersama Putera penebus dunia Yang mengutus RohNya di tengah Gereja Untuk tinggal selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem.


Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:* “Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri* di gerbangMu, hai Yerusalem!


Hai Yerusalem, engkau dibangun* sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,* suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan* sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,* kursi keluarga raja Daud.


Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:* ”Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu* dan kemakmuran atas istanamu.


Atas nama semua saudara dan sahabatku* aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,* aku memohonkan kebahagiaan bagimu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem.


Ant. 2

Aku menantikan Tuhan lebih dari penjaga menantikan fajar.


Mazmur 129 (130)

Dari jurang yang dalam aku berseru kepadaMu, ya Tuhan,* Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telingaMu menaruh perhatian* kepada jeritan doaku.


Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan,* siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni,* sehingga orang mengabdi kepadaMu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan,* hatiku mengharapkan FirmanNya.


Hatiku menantikan Tuhanku,* lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar,* Israel menantikan Tuhan.


Sebab pada Tuhanlah kasih setia* dan penebusan yang berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel* dari segala kesalahannya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Aku menantikan Tuhan lebih dari penjaga menantikan fajar.


Ant. 3

Semoga dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi dan di bumi.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Semoga dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi dan di bumi.


BACAAN SINGKAT (2 Ptr 1:19-20)

Karena Kristus, sabda para nabi menjadi lebih teguh bagi kita. Baiklah kamu memperhatikannya, seperti seorang dalam kegelapan memperhatikan pelita yang bercahaya sampai fajar menyingsing dan bintang kejora terbit dalam hatinya. Perhatikanlah pertama-tama bahwa nubuat-nubuat Kitab suci tak boleh ditafsirkan sesuka hati. Sebab nubuat itu tak pernah timbul karena ke-hendak manusia. Tetapi berkat dorongan Roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.


LAGU SINGKAT

P : Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya* Nama Tuhan patut dipuji.

U : Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya* Nama Tuhan patut dipuji.

P : Kemuliaan Tuhan mengatasi langit

U : Nama Tuhan patut dipuji

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya* Nama Tuhan patut dipuji.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Kerajaan Allah itu seumpama ragi, yang diambil seorang wanita dan dicampur dengan terigu tiga takar sehingga seluruhnya beragi.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kerajaan Allah itu seumpama ragi, yang diambil seorang wanita dan dicampur dengan terigu tiga takar sehingga seluruhnya beragi.


DOA PERMOHONAN

Kristus menggembirakan semua orang yang berharap kepadaNya. Sebab itu marilah kita berdoa:


U : Pandanglah dan dengarkanlah kami, ya Tuhan.


Kristus, Engkaulah saksi yang setia, Engkau telah bangkit dari alam maut, dan dalam darahMu Engkau menyucikan kami dari dosa,* semoga kami tetap mengenangkan karyaMu yang luhur.

Semoga semua orang yang Kaupanggil sebagai pewarta Injil,* melayani rahasia kerajaanMu dengan tekun dan setia.


Raja damai, semoga RohMu memenuhi hati para pemimpin bangsa-bangsa,* supaya mereka memperhatikan orang yang miskin dan papa.


Bantulah semua orang yang dipandang hina karena suku atau warna kulit, karena tingkat hidup, bahasa atau agamanya,* agar hak dan martabat mereka diakui sepenuhnya.


Terimalah semua orang yang telah meninggal dalam cintaMu, dan ikut sertakanlah mereka dalam kebahagiaan* bersama santa perawan Maria dan semua orang kudusMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan mahamurah, ampunilah hamba-hambaMu dan limpahkanlah kurnia rahmatMu kepada kami. Semoga se­mangat kami Kauteguhkan dengan iman, harapan dan cinta kasih, supaya kami tetap berkanjang mematuhi ke­hendak­Mu. Demi Yesus Kristus Putera­Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan ber­kuasa bersama Bapa dalam per­sekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

93 views0 comments

Comments


bottom of page