top of page

IBADAT SORE Sabtu, 23 September 2023

HARI MINGGU BIASA XXV (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Hari kan berlalu namun cinta Allah Pasti dekat slalu tidak kan berpisah Cemas tidak perlu tak usah gelisah Hati harus tetap tabah.


Tinggallah ya Bapa dampingilah kami Dalam suka duka yang kami hadapi Agar senantyasa kami mengimani KehadiranMu yang sakti.


Trimalah luapan rasa syukur kami Atas kelimpahan kebaikan hati Yang Kau perlihatkan pada hari ini Ya Tuhan dan Allah kami.


Terpujilah Bapa pencipta semesta Bersama Putera penebus dunia Yang mengutus RohNya di tengah Gereja Untuk tinggal selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Ya Tuhan, semoga doaku membubung ke hadapanMu bagaikan dupa.


Mazmur 140 (141), 1-9

Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku,* dengarkanlah suaraku, sebab aku berseru kepadaMu.

Semoga doaku membubung ke hadapanMu bagaikan dupa,* semoga tangan yang kutadahkan Kauterima bagaikan kurban petang.


Awasilah mulutku, ya Tuhan,* dan jagalah pintu bibirku.

Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan,* jangan sampai aku berbuat jahat bersama orang berdosa.

Selamanya takkan aku makan semeja dengan orang jahat,* tak pernah aku menikmati kelezatan mereka.


Biarlah Allah yang adil memukul aku,* biarlah yang maharahim menyiksa aku.

Selamanya takkan minyak wangi melumasi rambutku untuk berpesta-pora;* tak mungkin! Sebab selamanya doaku menentang kejahatan mereka.


Biarlah pemimpin mereka jatuh ke cengkeraman Allah yang hidup,* biarlah mereka merasakan betapa manislah keputusanNya!

Seperti orang yang dicacah belah dalam neraka,* demikianlah aku hancur lebur dimoncong maut.


Tetapi kepadaMulah mataku tertuju, ya Allah, Tuhanku,* kepadaMulah aku mengungsi, lindungilah hidupku.

Lindungilah aku terhadap jerat yang mereka pasang,* dan terhadap perangkap orang berdosa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Ya Tuhan, semoga doaku membubung kehadapanMu bagaikan dupa.


Ant. 2

Engkaulah pelindungku, ya Tuhan, milik pusakaku dalam hidup abadi.


Mazmur 141 (142)

Dengan suara lantang aku berseru kepada Tuhan,* dengan suara lantang aku mohon kepada Tuhan.

Aku mencurahkan keluh kesahku di hadapanNya,* aku membentangkan sengsaraku kepadaNya.


“Bila nyawaku melenyap dari padaku,* Engkaulah yang mengetahui jalannya ke maut,

Sepanjang jalan yang harus kutempuh,* para musuhku memasang jerat.

Tengoklah dan saksikan sendiri,* tak seorangpun mau mengenal aku.

Tak mungkin aku meloloskan diri,* tak seorangpun menghiraukan daku.


Aku berseru kepadaMu, ya Tuhan,† Engkaulah pelindungku* milik pusakaku dalam hidup abadi.

Perhatikanlah seruanku,* sebab aku teramat hina.

Lepaskanlah aku dari musuh yang mengejar aku,* karena mereka terlalu kuat bagiku.


Keluarkanlah aku dari penjara maut,* agar aku memuji namaMu!

Semoga rombongan para suci melingkungi aku,* sebab Engaku menyelamatkan daku.


Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Engkaulah pelindungku, ya Tuhan, milik pusakaku dalam hidup abadi.


Ant. 3

Tuhan Yesus telah menghampakan diri; sebab itu Allah meninggikan Dia selama-lamanya.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.


Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.


Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan Yesus telah menghampakan diri; sebab itu Allah meninggikan Dia selama-lamanya.


BACAAN SINGKAT (Rom 11:33-36)

Betapa dalam dan kayanya kebijaksana-an dan pengetahuan Allah; betapa tak terselami keputusanNya, betapa tak terkira jalanNya. Siapakah yang dapat memahami pikiran Tuhan, siapakah pernah menjadi penasihatNya? Atau siapakah yang memberi Allah sesuatu, sehingga berhak menuntut balasan dari padaNya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta olehNya dan tertuju kepadaNya. BagiNya kemuliaan selama-lamanya. Amin.


LAGU SINGKAT

P : Betapa agunglah,* Karya tanganMu, ya Tuhan.

U : Betapa agunglah,* Karya tanganMu, ya Tuhan.

P : KebijaksanaanMu nyata dalam alam semesta.

U : Karya tanganMu, ya Tuhan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Betapa agunglah,* Karya tanganMu, ya Tuhan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Pergilah kamu juga ke kebun anggurku, dan aku akan memberi kamu upah yang pantas.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Pergilah kamu juga ke kebun anggurku, dan aku akan memberi kamu upah yang pantas.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah yang mahaesa, Bapa, Putera dan Roh kudus, dan dengan rendah hati berdoa:

U : Dampingilah umatMu, ya Tuhan.


Tuhan yang kudus, Bapa yang mahakuasa, tegakkanlah keadilan di tanah air kami,* supaya umatMu dapat menikmati kesejahteraan dan damai.


Hantarlah semua bangsa masuk ke dalam kerajaanMu,* supaya akhirnya semua manusia selamat.


Semoga suami isteri hidup dalam damaiMu, bertindak seturut kehendakMu* dan saling mencintai seumur hidup.


Balaslah, ya Tuhan, kebaikan hati semua orang yang menolong kami,* dan anugerahi mereka kehidupan kekal.


Kasihanilah semua orang yang meninggal akibat kebencian dan peperangan,* dan terimalah mereka dalam kebahagian di surga.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah mahapengasih dan penyayang, segala perintah-Mu Kauringkaskan dalam perintah cinta kepada-Mu dan ke­pada sesama manusia. Semoga dengan menaati perintah-perintah­-Mu, kami dapat memperoleh ke­hidup­an abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

119 views0 comments

Comments


bottom of page