top of page

IBADAT SORE, Sabtu, 25 Maret 2023

HARI MINGGU PEKAN V PRAPASKAH(U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Dengarkan Bapa ilahi Doa dengan jeritan hati Yang kami panjatkan ini Di masa Prapaskah suci.


Sungguh banyak dosa kami Semua kami akui Maafkanlah sembuhkanlah Hati kami yang luka parah.


Semoga tubuh kamipun Dengan tabah lagi tekun Melatih tobat dan tapa Dengan pantang dan puasa.


Kami mohon pada Tuhan

Semoga masa persiapan

Yang kami langsungkan ini

Kaulimpahi rahmat suci. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Aku akan menempatkan hukumKu dalm batin mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan merak akan menjadi umat­Ku.

Mazmur 140 (141), 1-9

Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku,* dengarkanlah suaraku, sebab aku berseru kepadaMu.

Semoga doaku membubung ke hadapanMu bagaikan dupa,* semoga tangan yang kutadahkan Kauterima bagaikan kurban petang.


Awasilah mulutku, ya Tuhan,* dan jagalah pintu bibirku.

Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan,* jangan sampai aku berbuat jahat bersama orang berdosa.

Selamanya takkan aku makan semeja dengan orang jahat,* tak pernah aku menikmati kelezatan mereka.


Biarlah Allah yang adil memukul aku,* biarlah yang maharahim menyiksa aku.

Selamanya takkan minyak wangi melumasi rambutku untuk berpesta-pora;* tak mungkin! Sebab selamanya doaku menentang kejahatan mereka.


Biarlah pemimpin mereka jatuh ke cengkeraman Allah yang hidup,* biarlah mereka merasakan betapa manislah keputusanNya!

Seperti orang yang dicacah belah dalam neraka,* demikianlah aku hancur lebur dimoncong maut.


Tetapi kepadaMulah mataku tertuju, ya Allah, Tuhanku,* kepadaMulah aku mengungsi, lindungilah hidupku.

Lindungilah aku terhadap jerat yang mereka pasang,* dan terhadap perangkap orang berdosa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Aku akan menempatkan hukumKu dalm batin mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan merak akan menjadi umat­Ku.


Ant. 2

Segala sesuatu kuanggap kerugian, sebab hubunganku dengan Tuhan Yesus Kristus lebih berharga dari pada segala sesuatu.

Mazmur 141 (142)

Dengan suara lantang aku berseru kepada Tuhan,* dengan suara lantang aku mohon kepada Tuhan.

Aku mencurahkan keluh kesahku di hadapanNya,* aku membentangkan sengsaraku kepadaNya.


“Bila nyawaku melenyap dari padaku,* Engkaulah yang mengetahui jalannya ke maut,

Sepanjang jalan yang harus kutempuh,* para musuhku memasang jerat.

Tengoklah dan saksikan sendiri,* tak seorangpun mau mengenal aku.

Tak mungkin aku meloloskan diri,* tak seorangpun menghiraukan daku.


Aku berseru kepadaMu, ya Tuhan,† Engkaulah pelindungku* milik pusakaku dalam hidup abadi.

Perhatikanlah seruanku,* sebab aku teramat hina.

Lepaskanlah aku dari musuh yang mengejar aku,* karena mereka terlalu kuat bagiku.


Keluarkanlah aku dari penjara maut,* agar aku memuji namaMu!

Semoga rombongan para suci melingkungi aku,* sebab Engaku menyelamatkan daku.


Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Segala sesuatu kuanggap kerugian, sebab hubunganku dengan Tuhan Yesus Kristus lebih berharga dari pada segala sesuatu.


Ant. 3

Meskipun Yesus Putera Allah, Ia tetap taat dalam penderitaan-Nya.

Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.


Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.


Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Meskipun Yesus Putera Allah, Ia tetap taat dalam penderitaan-Nya.


BACAAN SINGKAT (2 Kor 6:1-4a)

Kami mendesak saudara: janganlah sia-siakan kurnia yang telah saudara peroleh dari Allah. Dalam Kitab Suci Allah ber­sabda: “Pada masa yang tepat engkau akan Kudengarkan; pada hari keselamat­an engkau akan Kutolong”. Camkan, saudara-saudara, sekaranglah saat yang tepat itu; dan sekarang juga hari ke­selamatan itu! Kami tidak memberi sandungan kepada siapapun juga, agar pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami ber­tindak sebagai pelayan Allah.


LAGU SINGKAT

P : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

U : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

P : Dengarkanlah permohonan kami, ya Kristus.

U : Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Perhatikanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan,* Sebab kami berdosa di hadapan-Mu.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

Sekiranya benih gandum yang jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Akan tetapi jika mati, ia meng­hasilkan banyak buah.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Sekiranya benih gandum yang jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Akan tetapi jika mati, ia meng­hasilkan banyak buah.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi guru, teladan, dan saudara kita. Kepada-Nya kita mohon:

U : Hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan.

Ya Kristus, dalam segala-galanya Engkau serupa dengan kami, kecuali dalam hal dosa, semoga kami bergembira dengan yang bergembira, dan menangis dengan yang menangis,* agar cinta kasih kami semakin bertambah setiap hari.

Perkenankanlah kami mengabdi Engkau yang lapar dalam orang yang lapar,* dan melayani Engkau yang haus dalam orang yang haus.

Engkau membangkitkan Lazarus dari kematian,* semoga orang yang mati karena dosa, Kauhidupkan kembali karena iman dan tobat.

Semoga banyak orang mengikuti jejak-Mu dengan lebih teguh dan lebih sempurna,* berkat teladan Santa Perawan Maria dan para kudus-Mu.

Semoga orang yang telah meninggal, bangkit kembali dalam kemuliaan-Mu,* serta menikmati cinta kasih-Mu untuk selamanya.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan Allah mahapengasih, Putra-Mu telah menyerahkan nyawa dan wafat demi keselamatan dunia. Semoga dengan pertolongan-Mu kami meneladan cinta kasih-Nya. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

101 views0 comments

Comments


bottom of page