top of page

IBADAT SORE Sabtu, 3 Juni 2023

HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

O Tritunggal Mahasuci Yang luhur menguasai Bumi langit seluruhnya Dan semua penghuninya.


Bapa sumber karunia Putra penebus dunia Roh Kudus ikatan cinta Terbit dari keduanya.


Semoga kami semua Yang Kau angkat jadi putra Hidup berbakti selalu Memenuhi harapan-Mu.


Perkenankanlah umat-Mu

Berbahagia selalu

Bernyanyi dengan gembira

Bersama seisi surga. Amin.

PENDARASAN MAZMUR Ant. 1

Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tri­tunggal Kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,* kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tri­tunggal Kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.


Ant. 2

Terpujilah Tritunggal Kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia ber­belaskasih kepada kita.


Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,* pujilah Allah-Mu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu.* Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu* dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabda-Nya ke bumi,* dengan segera firman-Nya berlari.

Diturunkan-Nya salju, seperti bulu domba,* dihamburkan-Nya embun beku bagaikan abu.

Dilemparkan-Nya hujan es seperti kerikil,* siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,* Ia menyuruh angin-Nya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub,* ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,* hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Terpujilah Tritunggal Kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia ber­belaskasih kepada kita.


Ant. 3

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus,* dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela dihadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi Putra-Nya† dengan perantaraan Yesus Kristus,* karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia† yang dianugerahkan-Nya kepada kita* dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,* sekedar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,* dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa.


BACAAN SINGKAT (Rom 11: 33-36)

Betapa dalam dan kayanya kebijak­sana­an dan pengetahu­­an Allah; be­tapa tak terselami ke­putusan­­-Nya, be­tapa tak terkira jalan-Nya. Siapakah yang dapat memahami pikiran Tuhan, siapa­­kah pernah menjadi penasihat­-Nya? Atau siapakah yang memberi Allah sesuatu, sehingga ber­hak menuntut balasan dari pada-Nya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta oleh-Nya dan tertuju kepada­-Nya. Bagi­-Nya kemuliaan selama-lamanya. Amin.


LAGU SINGKAT

P : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus*Selama-lamanya.

U : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus*Selama-lamanya.

P : Marilah menghormati dan memuliakan Allah kita.

U : Selama-lamanya.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Marilah kita memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus*Selama-lamanya.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Syukur kepada-Mu, ya Allah. Syukur kepada-Mu, ya Tritunggal Kudus, Allah yang satu dan sejati, untuk selama-lamanya.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Syukur kepada-Mu, ya Allah. Syukur kepada-Mu, ya Tritunggal Kudus, Allah yang satu dan sejati, untuk selama-lamanya.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa menghidupkan tubuh Kristus Putra-Nya dengan perantara­an Roh Kudus dan menjadi Kristus sumber hidup bagi kita. Marilah kita menujukan kepada Allah Tritunggal lagu pujian ini:


U : Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.

Bapa yang kekal dan kuasa, atas nama Putra-Mu, utuslah Roh Kudus untuk menghibur Gereja,* supaya Ia memelihara Gereja-Mu dalam persatuan berdasarkan cinta kasih dan kebenaran sempurna.

Ya Tuhan, utuslah pekerja-pekerja ke dalam panenan-Mu, untuk mengajar segala bangsa dan membaptis mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,* dan untuk memperkuat mereka dalam iman.

Ya Tuhan, tolonglah semua orang yang dianiaya karena nama Putra-Mu, * sebab Kristus sendiri menjanjikan Roh Kebenaran untuk berbicara dalam mereka itu.

Bapa Yang Mahakuasa, semoga semua orang mengakui bahwa Engkau satu Allah bersama Putra dan Roh Kudus, * supaya mereka percaya, berharap dan cinta kepada-Mu, Allah yang mahaesa.

Allah, Bapa setiap makhluk yang hidup, perkenankanlah saudara-saudara kami yang sudah meninggal menikmati kemuliaan Putra-Mu * yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus untuk selama-lamanya.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah Bapa, dengan mengutus Sabda Ke­benaran dan Roh Pengudus ke dunia Engkau telah me­nyata­kan ke­pada kami misteri hidup-Mu yang maha­agung. Semoga kami menghayati iman yang benar, mengakui tiga pri­badi ilahi yang mulia dan me­nyembah satu Allah yang kuasa. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ber­sama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

145 views0 comments

Comentarios


bottom of page