top of page

IBADAT SORE Sabtu, 30 Maret 2024

HARI SABTU SUCI (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kristus penyelamat dunia

Penebus satu-satunya

Kami mohon kemuliaan

Buah karya keslamatan.


Kematian Kaukalahkan

Dengan wafat jadi kurban

Kehidupan Kauberikan

Kepada umat beriman.


Semoga kami semua

Berkat salib-Mu yang jaya

Selalu hidup tanpa cela

Tabah memerangi dosa.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Roh dan Putra

Yang berkat kurban salib-Nya

Hidup mulia selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Hai maut, engkau akan kubunuh. Hai pratala, engkau akan kuhancurkan.


Mazmur 115 (116B, 10-19)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*

“Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*

“semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas*

segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*

sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*

kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,*

Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu*

sambil menyerukan nama Tuhan

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,*

di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Hai maut, engkau akan kubunuh. Hai pratala, engkau akan kuhancurkan.


Ant. 2

Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam lamanya, demikian juga Putra manusia akan tinggal di dalam rahim bumi.


Mazmur 142 (143), 1-11

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*

perhatikanlah permohonanku.

Demi kesetiaan-Mu jawablah aku,*

kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu.

Janganlah mengajukan daku ke pengadilan- Mu,*

karena tak seorangpun dapat dibenarkan di hadapan-Mu.

Sebab musuh mengejar aku*

dan mencampakkan nyawaku ke alam maut.

Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan,*

tiada bedanya aku dengan orang mati.

Semangatku lemah lesu dalam batinku,*

hatiku membeku dalam diriku.

Maka teringatlah aku akan masa lampau,†

aku mengenangkan segala karya-Mu*

dan merenungkan perbuatan tangan-Mu.

Aku menadahkan tanganku kepada-Mu,*

aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus.

Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku,*

sebab habislah semangatku, ya Allah.

Janganlah wajah-Mu Kaupalingkan dari- padaku,*

jangan sampai aku turun ke liang kubur.

Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar,*

sebab kepada-Mu aku percaya.

Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh,*

sebab kepada-Mu kuarahkan hatiku.

Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan,*

sebab pada-Mu aku berteduh.

Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu*

sebab Engkaulah Allahku.

Semoga Kebaikan hati-Mu menuntun daku*

di jalan yang rata.

Demi nama-Mu, ya Tuhan, hidupkanlah aku,*

demi keadilan-Mu bebaskanlah aku dari musuh.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam lamanya, demikian juga Putra manusia akan tinggal di dalam rahim bumi.


Ant. 3

Rombaklah bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan Tuhan ialah tubuh-Nya sendiri.


Kidung (Flp 2:6-11)


Meskipun berwujud Allah†

Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*

pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri†

dengan mengambil keadaan hamba*

dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†

karena taat sampai mati,*

sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†

dan menganugerahkan kepada-Nya*

nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus†

bertekuklah setiap lutut*

di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,†

untuk kemuliaan Allah Bapa:*

Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Rombaklah bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan Tuhan ialah tubuh-Nya sendiri.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 1: 18-21)

Insyaflah, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, warisan nenek moyangmu. Kamu telah ditebus, bukan dengan emas atau perak yang fana, melainkan dengan tebusan yang amat mahal, yaitu darah Kristus, Anak-domba yang tidak ber¬noda. Demikianlah peranan Kristus, yang ditentukan Allah sebelum dunia diciptakan. Tetapi baru pada zaman terakhir ini Kristus di¬nyatakan demi keselamatanmu. Dan karena Kristus itu kamu percaya akan Allah yang membangkitkan Dia dari kematian serta memuliakan-Nya. Maka seluruh kepercayaan dan pengharapan¬mu bertumpu pada Allah.


LAGU SINGKAT

Sebagai ganti lagu singkat diucapkan:

Ant. Kristus taat untuk kita sampai wafat, sampai wafat di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepada-Nya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Sekarang Putra manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan dalam Dia. Allah akan segera memuliakan Dia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.


Sebab Ia memperhatikan daku,*

hamba-Nya yang hina ini.


Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.


Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah nama-Nya.


Kasih sayang-Nya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*

dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.


Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*

yang hina-dina diangkat-Nya.


Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.


Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Sekarang Putra manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan dalam Dia. Allah akan segera memuliakan Dia.


DOA PERMOHONAN

Kristus, penebus kita, telah wafat dan dimakamkan bagi kita, tetapi Ia bangkit dan hidup kembali. Marilah kita menyembah Dia dan menyampaikan permohonan kepada-Nya:


U: Kasihanilah kami, ya Tuhan.


Ya Tuhan Yesus, dari lambung-Mu yang tertusuk dengan tombak mengalir darah dan air, yang menandakan sakramen-sakramen Gereja: *hidupkanlah mempelai-Mu itu demi kematian, pemakaman, dan kebangkitan-Mu.

Ya Tuhan Yesus, Engkau tetap setia kepada para rasul, meskipun mereka putus harapan sesudah wafat-Mu,*ingatlah akan semua orang, yang tidak mengetahui kebangkitan-Mu dan hidup tanpa harapan.

Ya Anakdomba Allah, Engkau telah mempersembahkan diri sebagai kurban Paskah untuk semua orang,* tariklah semua orang kepada-Mu.

Ya Allah kekal, Engkau menguasai hidup, namun Engkau rela dimakamkan,*

bebaskanlah umat manusia dari kerajaan maut dan anugerahkanlah kepadanya kehidupan kekal.

Ya Kristus, Putra Allah yang hidup, pada salib Engkau telah membuka surga bagi penyamun yang bertobat,* semoga orang-orang yang telah meninggal dan dikubur seperti Engkau, mengambil bagian dalam kebangkitan-Mu yang mulia.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Allah yang kekal dan kuasa, Putra-Mu yang tunggal telah turun ke alam maut dan naik kembali dengan mulia. Semoga semua orang beriman yang telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan, bangkit pula ber¬sama Dia kepada kehidupan abadi. Sebab Dialah Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


76 views0 comments

Comments


bottom of page