top of page

IBADAT SORE Sabtu, 4 Mei 2024

HARI MINGGU PASKAH VI (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Kristus Paskah kita

Dikurbankan bagai domba

Tubuh-Nya dipersembahkan

Murni tanpa kesalahan.


O sungguh kurban mulia

Yang menghancurkan neraka

Membebaskan yang tertawan

Dari jerat kematian.


Semoga Yesus menjadi

Paskah kesukaan kami

Himpun kami umat-Mu

Di dalam dunia baru.


Terpujilah Kristus Tuhan

Kaukalahkan kematian

Engkau dibangkitkan Bapa

Dengan kekuatan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Barang siapa berlaku benar datang kepada cahaya, alleluia.


Mazmur 118 (119), 105-112

FirmanMu adalah pelita bagi langkahKu*dan cahaya bagi jalanku.

Aku telah bersumpah dan akan bertekun*untuk memelihara ketetapanMu yang adil.

 

Aku sangat tertindas, ya Tuhan,*hidupkan daku sesuai dengan firmanMu.

Berkenanlah menerima pujian, persembahan mulutku,*ajarkanlah ketetapanMu kepadaku, ya Tuhan.

 

Hidupku selalu terancam bahaya,*tetapi aku tidak lupa akan hukumMu.

Orang berdosa memasang jerat terhadapku,*tetapi aku tidak menyimpang dari titahMu.

 

KesaksianMu menjadi milik pusakaku selama-lamanya*dan merupakan kegirangan hatiku.

Hatiku bersedia melaksanakan kehendakMu,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Barang siapa berlaku benar datang kepada cahaya, alleluia.

 

Ant. 2

Setelah dilepaskan dari jerat maut Tuhan bangkit, Alleluia.

 

Mazmur 15 (16)                                               

Jagalah aku, ya Allah, sebab aku berlindung kepadaMu,†Aku mengakui: Engkaulah Tuhanku,*tiada kebahagiaan bagiku selain Dikau.

 

Orang-orang saleh di negeri ini*kumuliakan dan kujunjung tinggi.

Tetapi orang yang mengikuti dewa-dewa,*menjatuhkan dirinya dalam jurang malapetaka.

Aku tidak ikut mempersembahkan kurban kepada dewa,

bahkan bibirku takkan menyebut namanya.

 

Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku,*dalam tanganMulah nasibku.

Tanah permai akan menjadi bagianku,*milik pusakaku menyenangkan hatiku.

Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku,*bahkan waktu malampun Ia berbicara dalam hatiku.

Aku selalu ingat akan Tuhan,*aku tidak goyah, karena Ia ada di sampingku.

Sebab itu hatiku bergembira, dan jiwaku bersorak,*dan tubuhku beristirahat dengan tenteram.

 

Aku tak akan Kauserahkan kepada alam maut,*dan kekasihMu takkan Kaubiarkan turun ke liang kubur.

Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan.†Di hadapanMu terdapat sukacita berlimpah,*padaMulah kebahagiaan selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Setelah dilepaskan dari jerat maut Tuhan bangkit, Alleluia.

 

Ant. 3

Bukankah Almasih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaan-Nya? Alleluia.

 

Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah†Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

 

Ia telah menghampakan diri†dengan mengambil keadaan hamba*dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†karena taat sampai mati,*sampai mati di salib.

 

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†dan menganugerahkan kepadaNya*nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus†bertekuklah setiap lutut*di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui†untuk kemuliaan Allah Bapa:*Tuhanlah Yesus Kristus.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Bukankah Almasih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaan-Nya? Alleluia.


BACAAN SINGKAT  (1 Ptr 2:9-10)

Kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Kamu harus me­maklumkan ke­bajikan Allah. Ia telah me­manggil kamu keluar dari kegelap­an untuk masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang se­karang telah menjadi umat­-Nya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belaskasihan.


LAGU SINGKAT

P : Tuhan sungguh telah bangkit, *Alleluya, alleluya.

U : Tuhan sungguh telah bangkit, *Alleluia, alleluia.  

P  : Dan memperlihatkan diri kepada Simon.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Tuhan sungguh telah bangkit, *Alleluya, alleluya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Aku akan mohon kepada Baa, maka Ia akan memberi kamu Penolong lain, untuk mendampingi kamu selalu, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.


Sebab Ia memperhatikan daku,*

hamba-Nya yang hina ini.


Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.


Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah nama-Nya.


Kasih sayang-Nya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*

dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.


Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*

yang hina-dina diangkat-Nya.


Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.


Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Aku akan mohon kepada Baa, maka Ia akan memberi kamu Penolong lain, untuk mendampingi kamu selalu, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah menghancurkan kematian dengan kebangkitan-Nya dari alam maut, dan telah membaharui kehidupan. Marilah kita mohon kepada-Nya:


U:  Kristus, sumber kehidupan, dengarkanlah kami.


Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi yang dipilih menjadi batu sendi,* semoga kami sebagai batu yang hidup Kaugunakan dalam membangun Gereja-Mu.


Engkaulah saksi Allah yang setia dan benar, manusia pertama yang bangkit dari mati,* semoga Gereja-Mu tetap memberi kesaksian tentang Engkau.


Engkaulah pengantin tunggal Gereja yang lahir dari lambung-Mu,* semoga kami menjadi saksi pernikahan yang luhur itu.


Engkaulah awal dan akhir, Engkau telah mati dan hidup kembali,* semoga orang yang telah dibaptis tetap setia sampai mati, sehingga layak memperoleh mahkota  kemuliaan.


Engkaulah cahaya yang menyinari kota suci Allah, Yerusalem surgawi,* terangilah arwah kaum kerabat kami, agar mereka dapat memerintah bersama Engkau tanpa akhir.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa,  hari-hari raya Paska ini kami meriahkan dengan hati gembira untuk menghormati Kristus yang telah bangkit. Semoga kami mewujudkan misteri Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup…


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


113 views0 comments

Commentaires


bottom of page