top of page

IBADAT SORE Sabtu, 9 Juli 2022

HARI MINGGU PEKAN XV (H)


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH


Tinggallah ya Bapa dampingilah kami Dalam suka duka yang kami hadapi Agar senantiasa kami mengimani KehadiranMu yang sakti.


Trimalah luapan rasa syukur kami Atas kelimpahan kebaikan hati Yang Kau perlihatkan pada hari ini Ya Tuhan dan Allah kami.


Terpujilah Bapa pencipta semesta Bersama Putera penebus dunia Yang mengutus RohNya di tengah Gereja Untuk tinggal selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dari timur sampai ke barat terpujilah nama Tuhan.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.


Dari timur sampai barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.


Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dari timur sampai ke barat terpujilah nama Tuhan.


Ant. 2

Aku mengangkat piala untuk meraya-kan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan.


Mazmur 115 (116B, 10-19)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:* “Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:* “semua orang penipu.”


Bagaimana akan kubalas* segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan* sambil menyerukan nama Tuhan.


Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umatNya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan* kematian para kekasihNya.


Ya Tuhan, aku hambaMu, aku anak sahayaMu,* Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepadaMu* sambil menyerukan nama Tuhan


Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umatNya,

di pelataran rumah Tuhan,* di tengah kota Yerusalem.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Aku mengangkat piala untuk meraya-kan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan.


Ant. 3

Tuhan Yesus telah menghampakan diri; sebab itu Allah meninggikan Dia selama-lamanya.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan Yesus telah menghampakan diri; sebab itu Allah meninggikan Dia selama-lamanya.


BACAAN SINGKAT (Ibr 13:20-21)

Karena darah perjanjian abadi, Allah damai sejahtera telah membawa kembali dari alam maut Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu gembala agung segala domba. Semoga Allah memperlengkapi kamu dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendakNya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah mengerjakan kehendakNya dalam diri kita. Bagi Kristuslah kemuliaan sepanjang segala abad. Amin.


P : Betapa agunglah* Karya tanganMu, ya Tuhan.

U : Betapa agunglah* Karya tanganMu, ya Tuhan.


P : KebijaksanaanMu nyata dalam alam semesta.

U : Karya tanganMu, ya Tuhan.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Betapa agunglah* Karya tanganMu, ya Tuhan.


Ant. Kidung Maria

Benih itu sabda Allah, penaburnya Kristus. Barang siapa mendengarkan Dia akan tetap hidup selamanya.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Benih itu sabda Allah, penaburnya Kristus. Barang siapa mendengarkan Dia akan tetap hidup selamanya.


Kristus telah menaruh belaskasihan ke-pada orang banyak dan mengerjakan mukjizat cinta kasihNya bagi mereka. Mengingat kebaikan hatiNya, marilah kita berdoa kepadaNya:


U : Tunjukkanlah belaskasihanMu kepada kami, ya Tuhan.


Segala kurnia yang kami terima hari ini, ya Tuhan, berasal dari kebaikanMu;* semoga pemberianMu itu menghasilkan buah dalam hati kami.

Engkaulah cahaya dan keselamatan para bangsa. Lindungilah kiranya saksi-saksi Mu yang Kauutus ke seluruh dunia,* dan kobarkanlah api Roh kudus dalam hati mereka.

Bimbinglah semua orang, supaya dengan rela menanggapi tuntutan zaman ini,* sehingga dunia semakin sesuai dengan martabatnya yang luhur.

Engkaulah penyembuh jiwa dan raga. Ringankanlah penderitaan orang sakit, dan dampingilah orang menghadapi ajalnya,* dan hiburkanlah kami dalam belaskasihanMu.

Terimalah kiranya orang-orang mati dalam bilangan para kudusMu,* yang namaNya tercatat dalam buku kehidupan.DOA PENUTUP

Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya ke­benaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami semua yang me­namakan diri orang kristen menjauhkan segalanya yang ber­ten­tangan dengan nama itu serta ber­usaha hidup sebagai orang kristen sejati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

90 views0 comments

Comments


bottom of page