top of page

IBADAT SORE Selasa, 1 November 2022

HARI RAYA SEMUA ORANG KUDUS (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kristus penebus dunia Lindungilah para hamba Berkat doa restu ibu Maria p’rawan selalu.


Semoga para malaikat Menjaga seluruh umat Bersama rombongan nabi Dan barisan rasul suci.


Para martir dan gembala Pujangga serta pertapa Dan paduan p’rawan murni S’moga melindungi kami.


Terpujilah Allah Bapa Bersama Putra dan Roh-Nya Yang mengurniakan rahmat Kepada seluruh umat. Amin.


PENDARASAN MAZMUR


Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,* sampai musuh-musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu.”

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediaman-Nya di Sion:* “Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,* sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal:* “Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,* pada hari kemurkaan-Nya raja-raja dihancurkan-Nya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,* agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Di hadapan takhta kulihat kumpulan besar yang tak dapat dihitung banyak­nya dari segala bangsa.


Ant. 2

Allah menguji mereka dan mendapati mereka pantas bagi-Nya. Maka mereka menerima pahala cemerlang dari tangan Tuhan.


Mazmur 115 (116B)

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:* “semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas* segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan* sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan* kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,* Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu* sambil menyerukan nama Tuhan

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan* di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,* di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Allah menguji mereka dan mendapati mereka pantas bagi-Nya. Maka mereka menerima pahala cemerlang dari tangan Tuhan.


Ant. 3

Ya Tuhan Allah, dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah menganugerahi kami martabat raja di hadapan Allah kita.


Kidung (Why 4:11;5:9,10-12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,* Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;* dan karena kehendak-Mu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab* dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,† dan dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami bagi Allah* dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami† martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,* dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu† menerima kuasa dan kekayaan,* hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Ya Tuhan Allah, dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah menganugerahi kami martabat raja di hadapan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (2 Kor 6:16b;7:1)

Kita ini bait Allah yang hidup. Sebab Allah bersabda: "Aku akan tinggal bersama mereka, dan akan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku." Saudara-saudara ter­cinta, ber­dasar­kan janji-janji yang kita terima ini, marilah kita menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani, serta menyempurnakan kekudus­an kita dengan hidup yang takwa.


LAGU SINGKAT

P : Orang jujur akan bersukacita* Di hadapan Allah.

U : Orang jujur akan bersukacita* Di hadapan Allah.

P : Dan bersorak-sorai dengan gembira.

U : Di hadapan Allah.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Orang jujur akan bersukacita* Di hadapan Allah.


KIDUNG MARIA (Luk 1:45-55)

Ant. Kidung Maria

O sungguh mulia kerajaan tempat semua orang kudus bersukacita ber­sama Kristus. Mereka berpakaian putih dan mengikuti Anakdomba ke manapun la pergi.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

O sungguh mulia kerajaan tempat semua orang kudus bersukacita ber­sama Kristus. Mereka berpakaian putih dan mengikuti Anakdomba ke manapun la pergi.


DOA PERMOHONAN

Marilah dengan penuh kegembiraan kita berdoa kepada Allah, mahkota dan pahala para kudus:


U : Dengarkanlah doa para kudus-Mu, ya Tuhan.

Allah yang mahabijaksana, Engkau telah mengalaskan Gereja Kristus pada kesaksian para rasul,* semoga umat beriman tetap setia kepada ajaran mereka.

Engkau menguatkan para martir, sehingga mereka berani mencurahkan darah demi imannya,* semoga orang Kristen menjadi saksi Kristus yang setia.

Engkau menganugerahkan kepada para perawan kurnia mengikuti Kristus dalam cinta kasih yang tak terbagi,* semoga kami menghargai keperawanan suci itu sebagai tanda kemuliaan yang akan datang.

Engkau menyatakan kehadiranmu dan kekuatan sabda-Mu dalam diri semua orang kudus,* semoga umat beriman mendekati Engkau dengan menghormati mereka.

Semoga arwah semua orang menikmati kebahagiaan rumah-Mu bersama Santa Perawan Maria, Santo Yusuf dan semua orang kudus,* dan berkat doa mereka terimalah kami juga ke dalam surga.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, di dalam satu perayaan ini kami kenangkan jasa semua orang kudus. Penuhilah kiranya kerindu­an kami dan limpahkanlah belas­kasihan­-Mu kepada kami. Sebab tak ter­bilanglah jumlah orang suci yang men­doakan kami di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

114 views0 comments

Comments


bottom of page