top of page

IBADAT SORE Selasa, 12 Desember 2023

HARI BIASA PEKAN II ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta bintang mulia Cahaya kami semua Kristus penebus ilahi Kabulkanlah doa kami.


HatiMu sungguh berduka Kar’na umatMu berdosa Syukurlah Engkau berkenan Melimpahkan pengampunan


Pada kepenuhan masa Engkau jadi manusia Lahir dari bunda murni Sahaja dan rendah hati.


Dipuja dan dipujilah

Bapa dan Putera Allah

Bersama Roh mahamulya

Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

 

Mazmur 48 (49)

I

Dengarlah, hai bangsa-bangsa,*pasanglah telinga, hai penduduk dunia,

baik yang biasa maupun yang terkemuka,*baik yang kaya maupun yang miskin.

 

Mulutku akan mengucapkan kata-kata bijaksana,*dan buah renunganku ialah kearifan.

Aku hendak membawakan wejanganku*dan memaparkannya sambil memetik kecapi.

 

Mengapa aku takut pada hari-hari sial,*waktu aku dikepung oleh musuh yang jahat?

Mereka mengandalkan harta bendanya*dan memegahkan kekayaannya yang besar.

 

Tak seorang pun dapat menebus dirinya sendiri*atau membayar uang tebusannya kepada Allah.

Terlalu mahal harga tebusan nyawanya,†tak terbayar untuk hidup selamanya*tanpa turun ke liang kubur.

Ia melihat orang bijak mati,†orang bodoh dan dungu, semuanya binasa,*harta bendanya mereka tinggalkan bagi orang lain.

 

Kubur menjadi rumah mereka untuk selama-lamanya,*di situlah kediaman mereka turun-temurun.

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,*tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

 

Ant. 2

Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

 

II

Beginilah nasib orang yang percaya pada diri sendiri,*beginilah kesudahan orang yang bermu-lut besar.

Seperti kawanan domba, mereka terkurung dalam alam maut,*mautlah gembala dan penguasa mereka.

Hancurlah keelokan tubuh mereka,*dan kediaman mereka di alam maut.

 

Tetapi Allah akan menebus nyawaku,*menghindarkan daku dari cengkeraman maut.

Maka janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya,*apabila kemewahan keluarganya ber-tambah.

Sebab waktu mati tak ada yang dapat dibawanya serta,*kekayaannya tidak akan mengikutinya.

 

Walaupun selama hidupnya ia memuji dirinya bahagia:*“Aku beruntung: segalanya berlangsung baik”;

namun ia akan mati mengikuti nenek moyangnya*yang tak pernah lagi melihat terang.

 

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,*tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

 

Ant. 3

Layaklah Anak domba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

 

Kidung (Why 4:11,5:9.10-12)     

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anak domba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Layaklah Anak domba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.


BACAAN SINGKAT (1Kor 1:7b-9)

Kita menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan meneguhkan kita sampai kesudahan, agar kita tidak ber­cela pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh setia Allah yang telah memanggil kita kepada persekutuan dengan PutraNya.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Suatu suara berseru di padang gurun: Siapkan dan ratakanlah jalan bagi Allah kita.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Suatu suara berseru di padang gurun: Siapkan dan ratakanlah jalan bagi Allah kita.


DOA PERMOHONAN

Sabda kekal menjadi manusia lemah dan menunjukkan kepada kita jalan baru menuju kediaman Allah yang kudus. Marilah kita mohon dengan rendah hati:


U : Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan.


Ya Allah, dalam diriMu kami hidup, bergerak dan ada,* datanglah dan nyatakanlah bahwa kami putraMu.


Engkau tidak jauh dari kami masing-masing,* tunjukkanlah diriMu segera kepada mereka yang mencari Engkau.


Bapa kaum miskin dan penghibur orang yang bersusah,* bebaskanlah para tawanan dan hiburlah yang bersedih hati.


Engkau membenci kematian dan mencintai kehidupan,* bebaskanlah kami dan semua arwah dari kematian kekal.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah mahabaik, kepada seluruh dunia Kristus telah Kaunyatakan sebagai pe­nyelamat. Semoga kami dengan gembira menyongsong kelahiranNya. Sebab Dia­lah PutraMu dan pengantara kami, yang hidup ...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

114 views0 comments

Comments


bottom of page