top of page

IBADAT SORE Selasa, 14 Mei 2024

PESTA SANTO MATIAS, RASUL (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Para rasul ketakutan

Susah tidak terhiburkan

Sebab Tuhannya dibunuh

Semua harapan runtuh.


Namun tersiar berita

Yang sungguh tidak terduga

Para wanita mengira

Melihat Yesus berjaya.


Para rasulpun terkesan

Akan penampakan Tuhan

Dan mereka ditugaskan

Mewartakan kebangkitan.


Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang bangkit tak terkalahkan

Bersama Bapa dan Roh-Nya

Sepanjang segala masa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kamulah yang tinggal beserta-Ku dalam cobaan-Ku, alleluia.


Mazmur 115 (116B)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*

“Aku ini sangat tertindas”;

Sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*

“Semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas*

Segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*

sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*

Kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,*

Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu*

sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,*

di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Kamulah yang tinggal beserta-Ku dalam cobaan-Ku, alleluia.


Ant. 2

Aku berada di tengahmu sebagai pelayan, alleluia.


Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,*

kita seperti orang yang bermimpi.

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa*

dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:*

“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*

sebab itu kita bersukacita.

Tuhan telah memulihkan nasib kita,*

seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*

akan menuai dengan bersorak-sorai.

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:*

ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Aku berada di tengahmu sebagai pelayan, alleluia.


Ant. 3

Kamu tidak lagi Kusebut hamba, melainkan sahabat, sebab segala yang Kudengar dari Bapa-Ku telah Kunyatakan kepadamu, alleluia.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†

yang telah memberkati kita dalam Kristus*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putra-Nya†

dengan perantaraan Yesus Kristus*

karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia†

yang dianugerahkan-Nya kepada kita*

dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,†

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmat-Nya yang

dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†

Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*

sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Kamu tidak lagi Kusebut hamba, melainkan sahabat, sebab segala yang Kudengar dari Bapa-Ku telah Ku-nyatakan kepadamu, alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ef 4:11-13)

Kristus mengangkat baik rasul maupun nabi, baik pewarta Injil maupun gembala dan pengajar umat untuk mem-perlengkapi para kudus bagi tugas pengabdian. Dengan demikian dibangun tubuh Kristus sampai kita semua akhirnya bersatu dalam iman dan benar-benar mengenal Putra Allah. Maka kita menjadi manusia sempurna dan mencapai taraf kedewasaan Kristus yang sepenuh-penuhnya.


LAGU SINGKAT

P:Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa,*Alleluia, alleluia.

U:Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa,*Alleluia, alleluia.

P:Dan karya-Nya yang agung.

U:Alleluia, alleluia.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U:Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa,*Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Bukannya kamu yang memilih Aku, melainkan Aku yang memilih kamu. Kamu telah Kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap, alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Bukannya kamu yang memilih Aku, melainkan Aku yang memilih kamu. Kamu telah Kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap, alleluia.


DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, kita dibangun atas dasar kedua belas rasul. Marilah kita berdoa kepada Bapa Yang Mahakuasa bagi umat-Nya:


U : Ingatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan.


Ya Bapa, Kristus yang bangkit dari alam maut, menyatakan diri pertama-tama kepada para rasul,*semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai ke ujung bumi.


Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang papa,* semoga kami mewartakan Injil dengan ikhlas dan berani.


Engkau mengutus Putra-Mu untuk menaburkan benih sabda-Mu,*semoga sabda-Mu membawa hasil yang menggembirakan hati.


Engkau mengutus Putra-Mu untuk memperdamaikan dunia dengan Dikau dalam darah-Nya,*semoga semua orang hidup dalam damai dengan Dikau dan dengan sesamanya.


Engkau mentakhtakan Putra-Mu di sisi kanan-Mu dalam kemuliaan surgawi,* semoga orang beriman yang telah meninggal Kauterima dalam kerajaan-Mu.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang memegang nasib kami, santo Matias Kautambahkan pada bilang­an para rasul. Semoga berkat doanya kami beruntung karena cinta kasih-Mu dan terhitung di antara para pilihan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mudan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

126 views0 comments

Comments


bottom of page