top of page

IBADAT SORE Selasa, 18 April 2023

HARI BIASA PEKAN II PASKAH (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Mari kita bergembira Merayakan hari Paskah Sambil bernyanyi memuji Dengan hati tulus murni.


Kristus sudah disalibkan Dan tubuh-Nya dikurbankan Darah-Nya yang kita terima Sungguh menghidupkan kita.


Kristus bangkit dari kubur Maut kalah hancur lebur Musuh takluk terbelenggu Firdaus membukakan pintu.


Terpujilah Kristus Tuhan Kaukalahkan kematian Engkau dibangkitkan Bapa Dengan kekuatan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi, bukan kepada yang di dunia, Alleluia.


Mazmur 48 (49)

I

Dengarlah, hai bangsa-bangsa,* pasanglah telinga, hai penduduk dunia,

baik yang biasa maupun yang terkemuka,* baik yang kaya maupun yang miskin.


Mulutku akan mengucapkan kata-kata bijaksana,* dan buah renunganku ialah kearifan.

Aku hendak membawakan wejanganku* dan memaparkannya sambil memetik kecapi.


Mengapa aku takut pada hari-hari sial,* waktu aku dikepung oleh musuh yang jahat?

Mereka mengandalkan harta bendanya* dan memegahkan kekayaannya yang besar.


Tak seorang pun dapat menebus dirinya sendiri* atau membayar uang tebusannya kepada Allah.

Terlalu mahal harga tebusan nyawanya,† tak terbayar untuk hidup selamanya* tanpa turun ke liang kubur.

Ia melihat orang bijak mati,† orang bodoh dan dungu, semuanya binasa,* harta bendanya mereka tinggalkan bagi orang lain.


Kubur menjadi rumah mereka untuk selama-lamanya,* di situlah kediaman mereka turun-temurun.

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,* tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi, bukan kepada yang di dunia, Alleluia.


Ant. 2.

Tuhan melepaskan daku dari genggaman maut, Alleluia.


II

Beginilah nasib orang yang percaya pada diri sendiri,* beginilah kesudahan orang yang bermu-lut besar.

Seperti kawanan domba, mereka terkurung dalam alam maut,* mautlah gembala dan penguasa mereka.

Hancurlah keelokan tubuh mereka,* dan kediaman mereka di alam maut.


Tetapi Allah akan menebus nyawaku,* menghindarkan daku dari cengkeraman maut.

Maka janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya,* apabila kemewahan keluarganya ber-tambah.

Sebab waktu mati tak ada yang dapat dibawanya serta,* kekayaannya tidak akan mengikutinya.


Walaupun selama hidupnya ia memuji dirinya bahagia:* “Aku beruntung: segalanya berlangsung baik”;

namun ia akan mati mengikuti nenek moyangnya* yang tak pernah lagi melihat terang.


Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,* tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Tuhan melepaskan daku dari genggaman maut, Alleluia.


Ant. 3.

PadaMulah, Tuhan, Keluhuran dan kekuasaan, kemuliaan dan kekayaan, Alleluia.


Kidung (Why 4:11,5:9.10-12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,* Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;* dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab* dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,† dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah* dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami† martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,* dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anak domba yang disembelih itu† menerima kuasa dan kekayaan,* hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

PadaMulah, Tuhan, Keluhuran dan kekuasaan, kemuliaan dan kekayaan, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (1Ptr 2:4-5)

Kamu telah bergabung dengan Kristus. Dialah batu yang hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dihargai dan dipilih oleh Allah. Kamupun laksana batu-batu yang hidup. Biarkan dirimu disusun oleh Allah menjadi sebuah bangunan rohani, suatu imamat yang kudus, yang mem­persembahkan kurban rohani, yang di­sukai oleh Allah berkat perantaraan Yesus Kristus.


LAGU SINGKAT

­P : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.

P : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Yesus berbicara dengan kita di jalan? Alleluia.

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria

Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Yesus berbicara dengan kita di jalan? Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Ketika Kristus terbaring dalam kubur, Ia melihat semarak kemuliaan yang baru. Marilah kita bersukacita dan berkata:

U: Raja mahamulia, dengarkanlah kami.

Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, bagi para uskup, imam dan diakon, agar mereka melaksanakan tugas pelayanannya dengan giat lagi setia,* dan membangun suatu umat bagi-Mu yang terbuka bagi setiap kebaikan.

Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, untuk para pengajar yang membaktikan diri kepada umat-Mu,* agar mereka mencari kebenaran-Mu dengan hati yang murni.

Kami mohon juga kepada-Mu, ya Tuhan, untuk seluruh kaum beriman, agar mereka berjuang demi kebaikan berdasarkan iman mereka,* dan setelah mengakhiri masa perjuangannya di dunia ini, menerima ganjaran kerajaan-Mu yang mulia.

Engkau menghapus hukuman kami dan memakukan surat keputusannya pada salib, patahkanlah belenggu kami dan lepaskahnlah kami dari kegelapan maut.

Ketika Engkau turun ke alam maut, Kaubuka pintu gerbangnya,* maka terimalah saudara-saudara kami yang telah meninggal, masuk ke dalam kerajaan-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, semoga kami me­warta­kan kemuliaan Tuhan yang telah bangkit, supaya kami memperoleh kurnia-kurnia yang Kaujanjikan. DemiYesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U: Amin

101 views0 comments

Comments


bottom of page