top of page

IBADAT SORE Selasa, 18 Juni 2024

HARI BIASA PEKAN XI (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Bapa yang mahakuasa

Senja hari sudah tiba

Dengarkanlah madah kami

Pengungkapan isi hati.

 

Hati dan suara kami

Bersatu padu memuji

Cinta kami kepadaMu

Tetaplah teguh selalu.

 

Bila malam jadi gelap

Jangan iman hilang lenyap

Smoga malam diterangi

Sinar iman yang sejati.

 

Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan melindungi umatNya.

 

Mazmur 124 (125)

Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion:*tak tergoncangkan, teguh selama-lamanya

 

Seperti gunung-gemunung mengelilingi Yerusalem,†demikianpun Tuhan melindungi umatNya,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Orang berdosa takkan bertahan†menguasai tanah pusaka orang jujur,*asal orang jujur tidak melakukan kejahatan.

 

Berbuatlah baik, ya Tuhan, kepada orang baik*dan kepada orang yang tulus hati.

Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,†hendaknya dienyahkan Tuhan*bersama orang yang melakukan kejahatan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan melindungi umatNya.

 

Ant. 2

Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.

 

Mazmur 130 (131)

Tuhan hatiku tidak angkuh*dan mataku tidak memandang dengan sombong.

Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk,*yang melampui kemampuanku.

 

Tetapi aku berusaha, agar hatiku tenang dan tenteram†seperti bayi di pangkuan ibunya,*seperti bayilah ketenangan jiwaku.

 

Berharaplah akan Tuhan, hai Israel*sekarang dan selama-lamanya

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus.

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

Kidung (Why 4:11; 5:9.10.12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

BACAAN SINGKAT (Rom 12:9-12)

KasihMu janganlah pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mencintai sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kegiatanmu berkurang, hendaknya semangatmu bernyalaNyala. Layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.

 

LAGU SINGKAT

P : SabdaMu kekal abadi, ya Tuhan,*Teguh dan tidak berubah.

U : SabdaMu kekal abadi, ya Tuhan,*Teguh dan tidak berubah.

P : KebenaranMu tinggal sepanjang masa.

U : Teguh dan tidak berubah.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : SabdaMu kekal abadi, ya Tuhan,* Teguh dan tidak berubah.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Hatiku bersukaria karena Tuhan Allah, penyelamatku.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Hatiku bersukaria karena Tuhan Allah, penyelamatku.


DOA PERMOHONAN

Allah meneguhkan umatNya dalam pengharapan. Sebab itu marilah kita dengan hati gembira berseru:

 

U : Engkaulah harapan umatMu, ya Tuhan.

 

Kami bersyukur kepadaMu, ya Tuhan, sebab dalam Kristus Engkau telah memperkaya kami dalam segala hal,*dalam segala macam perkataan dan pengetahuan.

 

Allah, Engkau menguasai hati orang yang memerintah, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin negara,* supaya mereka mengambil kebijaksanaan sesuai dengan keinginan hatiMu.

 

Engkau mengurniakan kecakapan kepada para seniman untuk men-gungkapkan kemuliaan dan keindahanMu,* sinarilah kiranya dunia ini dengan harapan dan kegembiraan berkat karya seni mereka.

 

Engkau tidak membiarkan kami diuji melampui batas kesanggupan kami,* maka kuatkanlah yang lemah, dan bangunkanlah yang jatuh.

 

Dengan perantaraan PuteraMu Engkau telah berjanji bahwa manusia pada hari akhir akan bangkit kepada kehidupan,* janganlah lupakan orang yang sudah meninggal dunia


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan yang mahamurah, semoga pujian sore ini naik ke hadapanMu, dan berkatMu turun ke atas kami. Bantulah dan selamatkanlah kami sekarang ini dan selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

126 views0 comments

Comments


bottom of page