top of page

IBADAT SORE Selasa, 20 Februari 2024

HARI BIASA PEKAN I PRAPASKAH (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar selamat sejahtera.


Dampingilah para umat

Yang kini bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.


Bersihkanlah hati kami

Di masa Prapaskah ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.


Ya Tritunggal mahasuci

Terimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.

 

Mazmur 19 (20)

Semoga Tuhan mendengarkan doamu dalam kesesakan,*dan kekuasaan Allah Yakub melindungi engkau.

Hendaklah Tuhan mengirim pertolongan dari tempat kudus*dan menyokong engkau dari gunung Sion.

 

Hendaklah Ia mengingat segala persem-bahanmu,*dan berkenan pada kurban bakaranmu.

Semoga Tuhan memenuhi keinginan hatimu,*dan membuat rencanamu berhasil.

Maka kita akan merayakan kemenanganmu,†dan mengangkat panji dengan menyerukan nama Allah kita,*semoga Tuhan mengabulkan semua doamu.

Kini aku tahu, bahwa Tuhan memberikan kemenangan,*kepada yang diurapiNya.

Dari surga Tuhan mengabulkan doanya,*dengan kemenangan gilang-gemilang, karya tanganNya.

 

Yang satu memegahkan kereta, yang lain membanggakan kuda,*tetapi kita menyerukan nama Tuhan, Allah kita.

Mereka tersandung dan rebah,*tetapi kita tetap tegak dan bertahan.

 

Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja,*jawablah pada waktu kami berseru.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.

 

Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Mazmur 20 (21) 2-8. 14

Karena kuasaMu, ya Tuhan, raja bergembira,*atas penyelamatanMu ia bersuka ria.

Keinginan hatinya telah Kaupenuhi,*permintaan doanya tidak Kautolak.

Sejak dahulu Kaukurniai dia berkat berlimpah,*di atas kepalanya Kautaruh mahkota emas murni.

Hidup dimintanya; Kauberikan kepadanya,*umur panjang untuk selamanya.

 

Besarlah kemuliaanNya berkat pertolonganMu,*keagungan dan semarak Kauanugerahkan kepadanya.

Kaujadikan dia berkat untuk selamanya,*seri wajahMu membahagiakan dia.

Sungguh, raja percaya akan Tuhan,*dan karena kasih setia Allah yang mahatinggi ia tidak goyah.

 

Bangkitlah, ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasaMu,*kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

Kidung (Why 4:11. 5:9-10,12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

 

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh materainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

 

Layaklah Anak domba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

BACAAN SINGKAT (Yak 2:14.17.18b)

Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seseorang mengatakan bahwa dia beriman, tetapi tidak berbuat sesuai dengan iman? Dapatkah imannya menyelamatkan dia? Iman yang tak diamalkan dalam perbuatan, dengan sendirinya akan mati. Tunjukanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, maka saya akan menunjukan imanku dalam perbuatan-perbuatanku.


LAGU SINGKAT

P : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P : Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.

U : Kasihanilah aku.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Kalau engkau berdoa, masukilah rumah dan tutuplah pintu; berdoalah kepada Bapamu.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kalau engkau berdoa, masukilah rumah dan tutuplah pintu; berdoalah kepada Bapamu.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah mengajak kita supaya waspada dan bertekun dalam doa untuk melawan segala godaan. Marilah kita bertekun memohon:


U : Bantulah dan kasihanilah kami, ya Tuhan.


Kristus Yesus, Engkau telah berjanji akan mendampingi orang yang berkumpul dalam doa demi nama-Mu,* Perkenankanlah kami selalu berdoa kepada Bapa bersama Engkau dalam Roh Kudus.


Pengantin surgawi, jauhkanlah segala noda dari gereja-Mu yang tercinta,* agar ia tetap berjalan dalam pengharapan dan kekuatan Roh Kudus.


Pencinta umat manusia, bangkitkanlah dalam diri kami perhatian akan sesama manusia, sesuai dengan perintah-Mu,* agar cahaya keselamatan-Mu semakin terang bersinar bagi setiap orang.


Raja damai, teguhkanlah damai-Mu di dunia ini,* agar dimana-mana terasa kehadiran-Mu yang menyelamatkan.


Tunjukkanlah jalan kebahagiaan abadi kepada orang-orang yang telah meninggal,* dan bukalah pintu kebakaan dan kemuliaan bagi mereka.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, kerinduan kami, pandanglah umat-Mu ini. Semoga dalam menjalani masa tobat, hati kami selalu bergembira karena rindu akan Dikau. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

167 views0 comments

Comments


bottom of page