top of page

IBADAT SORE Selasa, 22 Februari 2022

PESTA TAKHTA SANTO PETRUS RASUL (P)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH


Petrus yang mulya atas bantuan Tuhan

Lepas merdeka secara mengagumkan

Engkau gembala yang menjaga kawanan

Melindunginya dari serangan lawan

Dan tetap setya mengikuti panggilan.


Segala apa yang kauikat di bumi

Terikat juga di dalam surga tinggi

Bila ikatan kaulepaskan kembali

Pasti disyahkan oleh takhta surgawi

Berkat jaminan dari sabda ilahi.


Kepada Bapa pujian yang abadi

Kepada Putra pemerintahan suci

Kepada Roh-Nya hormat sepenuh hati

Dari semua yang berada di bumi

Senantiasa tiada kunjung henti. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

“Petrus, adakah engkau mencintai Aku?” - “Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku cinta pada-Mu”. - “Gembalakanlah domba-domba-Ku.”


Mazmur 115 (116B, 10-19)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*

“Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*

“semua orang penipu.”


Bagaimana akan kubalas*

segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*

sambil menyerukan nama Tuhan.


Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*

kematian para kekasih-Nya.


Ya Tuhan, Aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,*

Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu*

sambil menyerukan nama Tuhan


Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,*

di tengah kota Yerusalem.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

“Petrus, adakah engkau mencintai Aku?” – “Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku cinta pada-Mu”. - “Gembalakanlah domba-domba-Ku.”


Ant. 2

Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi umat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.


Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,*

kita seperti orang yang bermimpi.

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa*

dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:*

“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*

sebab itu kita bersukacita.


Tuhan telah memulihkan nasib kita,*

seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*

akan menuai dengan bersorak-sorai.


Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:*

ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi umat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.


Ant. 3

Engkaulah Petrus, dan di atas bukit wadas ini akan Kudirikan Gereja-Ku.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†

yang telah memberkati kita dalam Kristus*

dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putra-Nya†

dengan perantaraan Yesus Kristus*

karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia†

yang dianugerahkan-Nya kepada kita*

dalam Putra yang dikasihi-Nya.


Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,†

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†

Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita,*

sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*

dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Engkaulah Petrus, dan di atas bukit wadas ini akan Kudirikan Gereja-Ku.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 1:3-5)

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus! Sebab, oleh belaskasihan-Nya yang besar, Allah memberi kita kehidupan baru dengan membangkitkan Yesus Kristus dari alam maut. Kita diberi hidup penuh harapan untuk memperoleh warisan yang disimpan Allah bagimu; warisan mulia dan abadi yang disimpan Allah bagimu; warisan mulia dan abadi yang tidak dapat binasa. Kuasa Allah telah memeliharamu dengan baik, sebab kamu percaya akan keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir jaman.


LAGU SINGKAT

P : Wartakanlah kemuliaan Allah * Di antara bangsa-bangsa.

U : Wartakanlah kemuliaan Allah * Di antara bangsa-bangsa.


P : Dan karya-Nya yang agung.

U : Di antara bangsa-bangsa.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Wartakanlah kemuliaan Allah * Di antara bangsa-bangsa.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant. Kidung Maria

Engkaulah gembala domba, pemimpin para rasul. Kepadamu diserahkan kunci kerajaan surga.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Engkaulah gembala domba, pemimpin para rasul. Kepadamu diserahkan kunci kerajaan surga.DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, kita dibangun atas dasar kedua belas rasul. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang mahakuasa bagi umat-Nya:


U : Ingatlah akan Gereja-Mu, ya Tuhan.


Ya Bapa, Kristus yang bangkit dari alam maut, menyatakan diri pertama-tama kepada para rasul, * semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai ke ujung bumi.

Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang papa, * semoga kami mewartakan Injil dengan ikhlas dan berani.

Engkau mengutus Putra-Mu untuk menaburkan benih sabda-Mu, * semoga sabda-Mu membawa hasil yang menggembirakan hati.

Engkau mengutus Putra-Mu untuk memperdamaikan dunia dengan Dikau dalam darah-Nya, * semoga semua orang hidup dalam damai dengan Dikau dan dengan sesamanya.

Engkau mentakhtakan Putra-Mu di sisi kanan-Mu dalam kemuliaan surgawi, * semoga orang beriman yang telah meninggal Kauterima dalam kerajaan- Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Ya Allah yang mahakuasa, kami telah Kaualaskan pada wadas, yakni pengakuan iman rasul-Mu. Teguhkanlah iman kami, jangan sampai kami digoncangkan oleh kekacauan apapun juga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

124 views0 comments

Yorumlar


bottom of page